Täysistunnon pöytäkirja 115/2012 rd

PR 115/2012 rd

115. TORSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2012 kl. 16.00

Justerat 2.0r

Situationen i Gaza

Ledamot Pekka Haavistos fråga besvarades av utrikesminister Tuomioja. Svaret följdes av en debatt (PTK (115/1) , Nauclér, min. Tuomioja).