Täysistunnon pöytäkirja 100/2006 vp

PTK 100/2006 vp

100. TORSTAINA 12. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Yhteistoimintalain muuttaminen

Kari Uotila /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Työelämä pirstoutuu yhä pienempiin yksiköihin. Töitä ketjutetaan, ja työelämässä vallitsee aikamoinen turvattomuus. Yhtenä keinona turvattomuutta vastaan hallituksen pöydällä on esitys yhteistoimintalain parantamisesta. Järkytyksekseni tänään olen saanut tiedotusvälineistä kuulla, että tämä yt-lain parantaminen siltä osin, että työntekijämäärä, jota se koskisi, laskettaisiin 30:sta 20:een tärkeimmiltä osin, on nyt jumiutunut poliittiseen kiistaan hallituksen sisällä. Viimeinen tieto oli, että ministeri Enestam on ottanut asiakirjat haltuunsa.

Voiko olla mahdollista, niin kuin lehtitietojen mukaan on, että kaksi hallituspuoluetta, Rkp ja keskusta, vastustavat todellakin työntekijöiden, palkansaajien turvallisuuden lisäämistä yhteistoimintalakia parantamalla siten, että sen turvaa tuotaisiin pienempiin yksiköihin, pienemmille työpaikoille?

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Arvoisa rouva puhemies! Minulla oli hyvä syy pyytää asiakirjat haltuuni. Olen ollut virkamatkalla enkä ollut ehtinyt tutustua hallituksen esitykseen ollenkaan. Sen aion tehdä ja sen jälkeen teen omalta osaltani ratkaisut.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Käsitykseni mukaan ministeri Enestam on joutunut tekemään tässä nyt tällaisen "likaisen työn" eräällä tavalla. Todellinen syy lienee se, että keskustapuolue vastustaa tällaista uudistusta. Kysynkin nyt keskustan hallitusryhmän vastaavalta ministeriltä:

Voiko tämä pitää paikkansa, että yt-lakia ei voitaisi tältä osin kehittää ja näin työntekijöiden turvallisuutta parantaa?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! En suinkaan ilmoittaudu keskustan hallitusryhmän johtajaksi, mutta pyytäisin vaan vielä kerran palauttamaan mieleen, että kyselytunnin ajatus on se, että täällä on hallitus ja hallituksen ministerit, jotka kertovat hallituksen mielipiteen. Tältä osin täällä ei ole erilaisia mielipiteitä sen mukaan, mistä puolueesta kukin henkilö on valittu. Nyt täällä ei ole työministeriä paikan päällä, joten tähän asiaan ei hallituksen puolesta ole lisää informaatiota tarjottavissa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.