Täysistunnon pöytäkirja 100/2006 vp

PTK 100/2006 vp

100. TORSTAINA 12. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Vaikeavammaisten henkilökohtaiset avustajat

Sinikka  Hurskainen  /sd:

Arvoisa puhemies! Vaikeavammaisten asemassa on paljon korjattavaa. Vammaisten henkilökohtainen avustusjärjestelmä on tällä hetkellä hieman ontuva, sillä vaikeavammaisten asema on heikompi kuin muiden vammaisten, ellei rahoitusjärjestelmää muuteta niin, että osa vammaisille tarkoitetuista rahoista korvamerkittäisiin vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseksi. Ruotsissa tämä on jo lainsäädännössä otettu huomioon. Kysyisinkin nyt ministeriltä:

Onko meillä tämän tyyppisiä suunnitelmia? Mitä hallitus aikoo tältä osin tehdä vammaisten aseman parantamiseksi?

Peruspalveluministeri  Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Henkilökohtainen avustajajärjestelmä on voimakkaimmin lisääntynyt vammaispalvelulain palvelu. Meillä on tällä hetkellä noin 4 500 avustajaa vaikeavammaisilla. Jos ajatellaan niitä kustannuksia, ne ovat 18 prosenttia näistä kokonaiskustannuksista. Kehitysvammalaissa ei ole vastaavaa palvelua. Mutta varmasti sitä tarvetta olisi enemmän kuin palvelua nyt on, vaikka koko ajan, jos katsotaan vuosien saatossa, järjestelmä on tosiaankin kehittynyt ja näitä on lisätty.

Nyt sitten miten tässä voitaisiin päästä eteenpäin: Me olemme tällä viikollakin käyneet dialogia siitä, olen tavannut näitä vammaisjärjestöjen edustajia, mitä voisimme yhdessä tehdä. Täytyisi pystyä puhumaan samaa kieltä ja käyttää samoja termejä niistä kustannuksista, joista nyt on kysymys, koska haarukka on aika lavea meidän 400 miljoonastamme vammaisjärjestöjen esittämään 40 miljoonaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.