Täysistunnon pöytäkirja 100/2006 vp

PTK 100/2006 vp

100. TORSTAINA 12. LOKAKUUTA 2006 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Venepolttoöljyn verotus

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Veneilijöitten mahdollisuus käyttää lievästi verotettua polttoöljyä veneissä päättyy tämän vuoden lopussa, mikäli hallitus nukkuu. Varmasti 30 000 veneilijää odottavat, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta tämä mahdollisuus käyttää niin sanottua venedieseliä myöskin jatkuisi. Osa hallituksesta ilmoittaa julkisesti, että Suomen etu on se, että pitäisi saada jatkoa tälle luvalle, ja ilmoittaa, miten voimakkaasti ministeri on sitten tämmöisen ajatuksen takana. Ministeri Heinäluoma, te olette vastannut ainakin yhteen kirjalliseen kysymykseen, ministeri Wideroos on vastannut yhteen. Vastauksessanne te viittaatte siihen, että päätös, komission tiedonanto, on annettu vasta kesäkuun viimeisenä päivänä ja hallitus ei ole ehtinyt sitä käsitellä. Nyt minä kysyn:

Onko hallitus käsitellyt sitä? Jos ei ole, miksei ole? Ja sitten vielä, aikooko hallitus käsitellä?

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Arvoisa puhemies! Tämä asia on ollut ihan normaalissa valmistelussa sen jälkeen, kun tämä mainittu tiedonanto on saatu. Voin tässä kertoa, että tulen esittämään hallitukselle sitä, että Suomi hakisi poikkeusta vielä säilyttää tämä alennettu verokanta veneilijöiden osalta.

Olisin vielä sen verran jatkanut kuitenkin, että kun esitän tätä, on todettava, että kysymyksessä tulee kuitenkin ilmeisesti olemaan todellakin siinäkin tapauksessa, että onnistuisimme, poikkeus ja väliaikainen ratkaisu. On vaikea nähdä, että meillä olisi pysyviä perusteita säilyttää tätä. Se johtuu ennen muuta siitä, että ympäristönäkökohtien kannalta ei ole perusteltua pitää tämän tyyppistä alenemaa pysyvästi voimassa. Näen, että me emme tässä keskustelussa oikein hyvin pärjää.

Mutta itse varsinaiseen asiaan: Tulen esittämään hallitukselle, että poikkeuslupa vielä anottaisiin. Sen jälkeen, kun hallitus on ottanut tähän kannan, tiedämme sitten Suomen virallisen kannan.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Oli hyvä, että ministeri on tätä mieltä ja että poikkeuslupaa haetaan. Minusta ministeri ja hallitus voivat tutustua niihin perusteluihin, mitä me olemme aikaisemmin esittäneet, kun me olemme hakeneet poikkeuslupaa. Ne ovat olleet meidän mielestämme erittäin painavia. Mitä tulee ympäristöpoliittisiin näkökohtiin, niin meidän lievästi verotettu polttoöljymme on yhtä puhdasta kuin se polttoöljy, jota pitäisi käyttää, mikäli tätä poikkeuslupaa ei saada. Eli viestini on, että kannattaa tutustua niihin perusteluihin, mitä aikaisemmin on esitetty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tässä ei ollut varsinaista kysymystä. Totean, että kysymys on loppuun käsitelty.