Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

18) Määrärahan osoittaminen elokuvaopetuksen järjestämiseen Haapamäen yhteiskoulun lukiossa

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aloitteella olen halunnut kiinnittää huomiota kunniakkaan perinteen, pian sadan vuoden ikäisen Haapamäen yhteiskoulun kehittämiseen siten, että sen lukio voisi olla tänä aikana entistäkin ajanmukaisempi ja vastata tämän ajan koulutuksen tarpeisiin. Mainitsen, että koulun lukion oppilaita aiemmilta ajoilta on ollut tunnettu elokuvaohjaaja Matti Kassila, ja suotakoon, että hänen ideansa on se, minkä olen jättänyt Keuruulla myöskin kaupunginvaltuuston aloitteena, kehittää tämä lukio laajamittaisempaankin elokuvalukiotoimintaan, elikkä tällä tarkoitan audiovisuaalista viestintää. Entistä tärkeämpää on tänä aikana, että nuorilla olisi tilaisuus ei vain omalta paikkakunnalta vaan laajemmaltikin tulla vanhalle, perinteiselle koulupaikkakunnalle audiovisuaalista viestintää opiskelemaan.

Joku saattaa ajatella, että tuo on melko tarpeeton ja hyödytön asia. Näin ei suinkaan ole, vaan audiovisuaalinen viestintä on hyvin monitahoinen kysymys. On kysymys mediakasvatuksesta, median lukutaidosta ja kaikesta siitä, millä tänä aikana viestintää kehitetään. Muun muassa opetusministeriö on kiinnittänyt tähän huomiota, ja samalla tulisi kasvattaa nuorisoa ja tulevia suomalaisia myös erottamaan väkivaltaviihde ja haitallinen viestintä, propaganda, erilleen monesta muusta viestinnästä, nähdä laaja kokonaisuus, mitä kuvallinen viestintä myös sähköisessä muodossaan voisi olla.

Nyt kuitenkin talousarvioaloite on sen takia välttämätön, että tämä toiminta voisi kehittyä, koska näen, että on väärin, että yksi kaupunki joutuisi kantamaan tällaisesta koulusta pelkästään vastuuta. Katson, että on paljon laajemmasta asiasta kysymys. Meillä valitettavasti on nyt, osin ymmärrettävistäkin syistä, otettu se asenne, että enää ei erityislukioita mielellään haluta perustaa. Osaltaan kysymys on ollut perin keinotekoisistakin ideoista, joilla on haluttu lukioitten olemassaoloa turvata, ja ymmärrän tuon periaatteen oikein hyvin. Mutta samalla jos löytyy jotain semmoista innovatiivista, kehittävää ideaa, kuten tässä tapauksessa Haapamäen lukion osalta on noussut — siellähän jo kesäkaudella on ollut tätä elokuvakasvatusta ja myöskin nyt talvikaudella on jonkun verran — niin tätä tulisi voida edistää. Samoin tulevana kesänä on Haapamäellä elokuvafestivaalit. Paikkakunnalla on filmattu monia filmejä, muun muassa osat uudesta Sibelius-elokuvasta — siellä esiintyy Haapamäen tuttuja maisemia, ken niitä sieltä tuntee — Talvisota-filmi ja monia monia muita. Paikkakunnalla on vanha perinteinen rautatieyhdyskunnan suojeltu kulttuurimiljöö. Samoin Suomen höyryveturit ovat paikkakunnalla tallessa. Niillä voidaan ajaa. Siellä on säilytetty vanhat VR:n puhelinlinjatkin juuri filmintekoja varten ja löytyy elävää maaseutua sinisten, siintävien vetten ääreltä. Tällaiseen maisemaan erinomaisen hyvin sopii myös tällainen elokuvaopetus ja audiovisuaalinen viestintä. Olen halunnut tällä vauhdittaa pian sata vuotta täyttävän kunniakkaan ja upean perinteen omaavan oppikoulun, entisen oppikoulun, nykyisen yhteiskoulun lukion, tulevaisuutta ja toivon, arvoisa puhemies, aloitteelle myönteistä jatkokäsittelyä.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Oinosella on tapana täällä yksittäisiä lakialoitteita ja talousarvioaloitteita säännönmukaisesti kehua ja toivoa niille hyvää menestystä. Mutta kyllä minä totean, ed. Lauri Oinonen, että te olette poikkeuksellisen lahjakas mies. Te olette onnistunut saamaan tämän tyyppisen talousarvioaloitteen tänne saliin keskusteluun, ja eduskunnan historiankirjoihin menee tämäkin keskustelu. Minä toivoisin, että jos joku teidän talousarvioaloitteistanne menestyy, niin se on juuri tämä. Nimittäin kun meillä oikeastaan ei ole talousarvio ole ollut aukikaan muuta kuin hetken aikaa, kun on tehty tällainen pieni lisäyskohta, niin kuin tässäkin olette onnistunut jo olemaan niin aktiivinen, että saitte nämä talousarvioaloitteet tänne käsittelyyn aivan erikseen muutamana kappaleena. Ihailen teidän taitoanne tässä politiikassa.

Susanna Haapoja /kesk:

Arvoisa puhemies! En malta olla viittaamatta ed. Oinosen elokuvatietämykseen, mutta tässä tilanteessa on kyllä pakko mainostaa Kauhavaa erittäin kovana elokuvakaupunkina, ja meillä myös on tehty näitä valtavia spektaakkeleita pohjalaisesta elämästä ja vähän muustakin.

Mutta vakavammin ajatellen yhdyn tuohon ed. Salon mielipiteeseen ed. Lauri Oinosen kyvykkyydestä tehdä näitä aloitteita, mutta pääsääntöisesti haluan puuttua tähän mediakasvatukseen sinällään. Se on erittäin tärkeä asia. Meillä vuorokaudet läpeensä tulee hyvin monenlaista viestintää ja medioista sysätään nuorten ja vähän aikuistenkin maailmaan asioita. Minusta kyllä kulttuuriministeri Karpela on ottanut tämän asian erittäin hyvin asiakseen ja koettanut herättää tällaista vähän laajempaa keskustelua tämän myötä. Mutta ehkä tässä voisin tukea ed. Oinosen tavoitteita.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kiitän aloitteen saamasta yksimielisestä tuesta. Todellakin on niin, että ei kaiken toiminnan tarvitse olla Pääkaupunkiseudulla. Voi olla 301 kilometrin päässä täältä. Muun muassa Talvisota-filmin, joka tehtiin toistakymmentä vuotta sitten, eräitä filmauksia oli Kauhavalla ja sitten Haapamäellä ja eräillä muilla paikkakunnilla. Juuri tämmöinen verkostoituminen tässä on ihan hyvä asia. Minä näkisin, että nuorten koulunkäynti ja opiskelu voi tapahtua hyvinkin turvallisesti — monessa suhteessa — tuommoisella pienemmällä paikkakunnalla, jossa monet kielteiset vaikutukset saattavat olla paljon vähemmän esillä kuin suuremmilla paikkakunnilla. Siksi näkisin, että tällainen vetovoimainen, innovatiivinen lukio voisi saada oppilaita laajalti kautta maan.

Keskustelu päättyy.