Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

19) Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämiseen

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Meillä Suomessa on nyt ikävä suuntaus, että ollaan yhdistämässä lukioita. Me tiedämme, että kyläkoulut ovat paljolti vaakalaudalla, jopa pienet yläasteet, mutta aivan erityisesti meillä on nyt villitys lakkauttaa lukioita, joka onneksi on saanut hieman vastavaikutusta, että nyt on tullut jo uutisia, että muun muassa Raumalla lukion yhdistämishankkeista on luovuttu. Näkisin, että meidän tulee säilyttää suhteellisen tiheä lukioverkko. Äsken puhuin Haapamäen yhteiskoulun lukiosta ja käytän sitä tässäkin esimerkkinä. Se on yksi oikein hyvä esimerkki, mutta tämä on tilanne kautta koko Keski-Suomen ja monissa muissakin maakunnissa. Jos pienet lukiot loppuvat, silloin lukion käyntietäisyydet pitenevät ja samalla se vetovoimatekijä, jota hyvät koulupalvelut voivat olla kunnissa ja paikkakunnilla, menetetään. Tämä hyvä koulupalvelu on sellainen asia, että siinä on syy, miksi monet muuttavat maakuntiin ja maaseudulle takaisin. Monilla yrityksillä on jopa vaikeuksia saada työntekijöitä paikkakunnille, jos koulutuspalvelut eivät ole hyvät. Hyvät koulupalvelut alkaen esikoulusta, päivähoidosta ulottuen aina lukioon ja ammatilliseen koulutukseen keskiasteella, niiden helppo tavoitettavuus, ovat niitä tekijöitä, jotka lapsiperheiden vanhemmat asettavat useinkin ykköstekijäksi sille, mihinkä he asuntonsa asettavat. Ennemmin vaikka tehdään työmatkaa, jos lasten koulupalvelut ovat hyvin tavoitettavia.

Pieni lukio yhdessä yläasteen kanssa on toimiva kokonaisuus. Tämä tulisi muistaa. Minä näen, että ei ole suinkaan pakko lähteä muodostamaan suurlukioita, harventaa lukioverkkoa. Pienten lukioitten toimintaa voidaan kehittää etälukiotoiminnan, verkkolukiotoiminnan ja aikuislukiotoiminnan kautta. Hyvin monet haluaisivat suorittaa lukion oppimäärän joissakin aineissa tai koko lukion tai ylioppilastutkinnon, jos tämä mahdollisuus olisi tehty houkuttelevan läheiseksi. Pieniä lukioita voidaan hyvin edullisesti kehittää tässäkin suhteessa aikuisten opiskelun täydentäjiksi.

Meillä Suomessa on tällainen valtakunnallinen tietoyhteiskuntaohjelma, jota Kuntaliitto muun muassa hyvin voimakkaasti on edistänyt. Tämä niin ammatillisen koulutuksen kuin lukiokoulutuksen yhteistyössä ja niiden kautta toteutettuna voisi edesauttaa alueellista tasa-arvoa ja koulutuksen saatavuutta.

Näillä perusteilla, arvoisa herra puhemies, toivon myönteistä suhtautumista aloitteelle.

Pertti Hemmilä /kok:

Herra puhemies! Lienee täällä eduskunnassa suorastaan historiallista, että tässä vaiheessa talousarvion käsittelyä, kun ollaan jo kohta joulukuulla, vielä voidaan ottaa käsiteltäväksi talousarvioaloitteita. Tässä suhteessa ed. Oinonen jää ehkä historiankirjoihin.

Mutta itse asiasta: Ed. Oinonenhan puolustaa tässä aloitteessaan voimakkaasti haja-asutusalueitten pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämistä. Sanon vaan, että ed. Oinonen voi olla jopa aikaansa edellä, nimittäin sekä edellinen hallitus puhui että vielä tämä hallitus puhuu voimakkaasti hajasijoittamisesta ja puolustaa toimintojen hajasijoittamista eri puolille maata ja maan eri osia. Tämähän on sitä, että jos monia toimintoja, jotka nyt sijaitsevat täällä Pääkaupunkiseudulla tai suurissa kasvukeskuksissa, myöhemmin sijoitetaan laajalti haja-asutusalueelle eri puolilla maata, niin totta kai väestökin jää sitten enemmän asuinsijoilleen, myös koulutettu väestö, ja näin ollen tulevaisuudessa tarpeita myös lukio-opetukseen, erityislukio-opetukseen, tulee olemaan muualla kuin kasvukeskuksissa ja Pääkaupunkiseudulla. Toivon menestystä tälle aloitteelle.

Keskustelu päättyy.

​​​​