Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Työhallinnon resurssit

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Eri puolilta maata löytyy alueita, joiden työttömyys on ollut luvattoman korkea jo vuosikausia. Viime aikoina lukuisten muidenkin paikkakuntien työmarkkinatilanne on äkillisesti heikentynyt. Työhallinnossa on parhaillaan menossa tulosneuvotteluprosessi, jossa kohdennetaan alueitten resurssit ensi vuoden toimintaa varten. Ennakkotiedot kertovat, että jopa vaikeilla työttömyysalueilla henkilöihin kohdistuvia määrärahoja, investointitukia ja toimintamenoja supistetaan voimakkaasti. On mahdollista, että työvoimatoimistojen henkilömäärää samoin kuin toimistoverkkoakin joudutaan supistamaan, eli kattavaa valtionhallinnon toimistoverkkoa ollaan ajamassa alas samaan aikaan, kun hallitus miettii muiden valtionhallinnon toimintojen hajasijoitusta. Kysynkin:

Kuinka hallitus aikoo taata riittävät työhallinnon määrärahat vaikeille työttömyysalueille ja turvata peruspalvelujen saatavuuden ja työvoimatoimistojen toimintaedellytykset kaikkialla maassa?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Tässä tuli niin monta kysymystä, että niihin kaikkiin ei ehdi tässä ajassa kunnolla vastata, mutta osa näistä huolista ei suinkaan onneksi ole totta. Esimerkiksi toimistoverkkoa ei olla supistamassa sen vuoksi, että olisi kyse taloudellisista säästöistä, mutta sen sijaan olemme pyrkimässä seutukunnallisiin toimistoihin. Ne toimistot, jotka sitten eivät enää ole työvoimatoimistoja vaan jatkossa palvelupisteitä alueilla, muuttavat hieman muotoansa, mutta ihmiset ja yritykset saavat sieltä kuitenkin palvelunsa.

Mitä tulee näiden määrärahojen riittävyyteen, lopullista tulosneuvotteluesitystä ei ole vielä olemassa. Me käymme näitä neuvotteluja parhaillaan. Mutta meillä on alueita, jotka ovat saaneet esimerkiksi nyt täältä Pääkaupunkiseudulta rahaa vuoden mittaan käyttöönsä, joka ei olisi tullut käytetyksi Pääkaupunkiseudulla, mutta nyt suhdannetilanne on niinpäin, että usein näillä vaikeilla alueilla tilanne on pysynyt tasaisempana mutta sen sijaan esimerkiksi Uudenmaan te-keskuksen työttömyys on kääntynyt nousuun. Siellä ikään kuin on vapaaehtoisesti luovuttu rahasta muiden alueiden hyväksi, ja ensi vuonna varmasti tällaista kehitystä ei ole.

Mutta sen sijaan voin sanoa, että olen huolissani siitä alueellisesta analyysistä, mitä on tehty esimerkiksi Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, muutamilla muilla vaikeilla alueilla, joissa myrien päätöksillä on tehty lopputulema, jossa katsotaan, että rahaa työttömyyden hoitoon ei tarvita vaan ne rahat käytetään mielummin johonkin muuhun. Tästä ehkä johtopäätös on se, että niillä alueilla ei sittenkään ole ollut liian niukasti rahaa vaan sitä on ollut riittävästi, kun itse vapaaehtoisesti päätettävää rahaa ei haluta tähän tarkoitukseen satsata.

Matti  Kauppila  /vas:

Arvoisa puhemies! Työhallinnon määrärahat on koottu pääasiassa kahdelle suurelle momentille. Tavoitteena on joustavoittaa määrärahojen käyttöä. Kuitenkin työministeriö on asettanut tiukat henkilörajat valtion sektorin työllistämiselle. Esimerkiksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on päinvastaisella kannalla. Sen mielestä mitään numeerisia rajoitteita ei pidä asettaa.

Miksi työministeriön toiminta on näin ristiriitaista?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Valtion tukityöllistäminen on sataprosenttista rahaa. Se on sellaista, jota kuka tahansa käyttää mielellään, koska siinä maksetaan kaikki työstä tulevat kustannukset. Jos tällä ei ole mitään rajoitusta, silloin me työllistämme huomattavasti vähemmän ihmisiä kaikkein kalleimmalla mahdollisella tavalla ja ikävä kyllä pysyvät työllisyysvaikutukset ovat ohuita, koska näillä valtionhallinnon tahoilla, joilla sinänsä olisi arvokasta työtä tehtävänä, ei ole sitten jatkorahoitusta näihin töihin. Sen vuoksi me pyrimme suuntaamaan rahoitusta yksityisiin yrityksiin niin paljon kuin mahdollista, koska siellä on paremmat mahdollisuudet työllistyä myös jatkossa ja sitä kautta saamme myös muita kuin yhteiskunnan verovaroin keräämiä rahoja mukaan näihin talkoisiin.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.