Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Terveyskeskusten lääkäripula

Pehr Löv /r:

Värderade talman, arvoisa puhemies! Läkarförbundets årliga undersökning visar att läkarbristen på hälsocentralerna blir allt värre. År 2000 var 6,8 procent av de inrättade läkartjänsterna och befattningarna obesatta, 11,4 procent 2002 och nu 15,8 procent. I nordvästra Finland var till och med 42,2 procent obesatta. I det här skedet vet vi att nationella hälsoprogrammet inte biter ännu, men nya koncept behövs och snabba åtgärder för att rädda den grundlagsenliga rätten till vård i hela landet. Har regeringen planer på snabba åtgärder?

Lääkäriliiton tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että terveyskeskusten lääkäripula on pahentunut entisestään. Lääkärinviroista tai -toimista on kyselyn mukaan 15,8 prosenttia hoitamatta. Onko hallituksessa nyt nopeita suunnitelmia tämän asian parantamiseksi ja helpottamiseksi?

Ed. Kaarina Dromberg merkitään läsnä olevaksi.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Asiaa voidaan tarkastella myöskin niin, että jos katsotaan hoidettujen virkojen määrää vuosina 1999 ja 2003, tänä vuonna on ollut hoidettuja virkoja 2 961 ja vuonna 1999 niitä oli 2 956. Hoidettujen virkojen määrässä ei ole sinänsä liioin eroa ottaen huomioon tarkastelupisteet, koska virkojen määrää on lisätty. Suomalaisia hoitaa siis jokseenkin sama määrä terveyskeskuslääkäreitä 2003 kuin 1999.

Tästä huolimatta tilanne on erittäin vakava ja tämä vaje on erittäin vakava. Sillä tavalla siihen ministeriössä suhtaudumme, ja useita toimenpiteitä on meneillään: Koulutusta lisätään — maahanmuuttajalääkäreiden jatkokoulutus, kielikoulutustutkinnot, sitä kautta myös lisäystä — ja lisäksi analysoimme tarkoin terveyskeskusten toimivuutta ja ensi vuoden alusta lähdemme tällaiselle suuremmalle kierrokselle seutukunnittain, koska tiedämme, että aika paljon voidaan myöskin siellä sisällä kehittämisellä tehdä, jotta rekrytointi paranisi.

Pehr Löv /r:

Arvoisa puhemies! Onko yhtään harkittu tällaisia tilapäisiä ratkaisuja, esimerkiksi ohjeita siitä, että lääkäreiden ei tarvitsisi antaa lyhytaikaisiin sairauslomiin todistuksia? Myöskin se, että antaisi terveyskeskuslääkärille mahdollisuuden pitää yksityisvastaanottoa terveyskeskustiloissa, houkuttelisi varmasti myöskin syrjäseuduille uusia lääkäreitä.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Paljon voidaan tehdä terveyskeskusten sisällä jo nykysäädöksillä työnjaossa, eli työtä voidaan jakaa nykyistä enemmän. Työnjohtoon kannattaa kiinnittää huomiota, koska lääkärit ja hoitajat ovat usein uupuneita, kun potilaita tulee ikkunoista ja ovista, eivät oikein jaksa, ja oman työnsä sisältöön eivät lääkärit ja hoitajatkaan tarpeeksi pysty vaikuttamaan. Näihin asioihin voidaan paikallisesti tehdä. Samalla voidaan tietenkin pohtia ja selvittää, mitä nyt olemmekin tekemässä, voitaisiinko iltavastaanottoa avata tai voitaisiinko siinä lähinnä sairausvakuutusta käyttää mukana. Sillä ei ratkaista tietenkään sitä ongelmaa, että lääkärit ja hoitajat ovat uupuneita, mutta voidaanko rekrytointia parantaa niissä terveyskeskuksissa, joissa on vähän lääkäreitä, ja olisiko tämä siinä yksi houkutin, se kannattaa varmasti selvittää.

Meillä on sellainen tilanne, että 2004 tulee vielä olemaan sellainen vuosi, että eläkkeelle siirtyy enemmän kuin valmistuu, ja tämä on ongelma. Ongelmahan on myöskin se, että viimeisten kymmenen vuoden aikana noin 2 000 lääkäriä on siirtynyt sairaaloihin, ja kun ei ole niin paljon valmistunut lääkäreitä, sairaalat ovat imeneet perusterveydenhuollosta kyllä työvoimaa, ja kunnat ovat tässä tietenkin olleet mukana, kun ovat sinne niitä virkoja perustaneet. Tätä lääkäriasiaa kannattaa katsoa kyllä kokonaisuutena, sekä sairaalan näkökulmasta että perusterveydenhuollon näkökulmasta. Huolemme on tämä perusterveydenhuolto. Ellei se ole kunnossa, kyllä paineet erikoissairaanhoitoon lisääntyvät.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​