Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lumenaurauskaluston riittävyys

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viime viikonlopun sankat lumisateet paljastivat selkeästi sen, että aurauskalustoa ei ollut kuin pääteillä.

Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että jatkossa liikenneturvallisuus taataan ja voidaan huolehtia siitä, että onnettomuuksia ja kuolonuhreja ei tämän laiminlyönnin kautta, mitä nyt on ollut selvästi nähtävissä, tule? Aikooko hallitus huolehtia rahoituksesta siten, että ihmisten liikenneturvallisuus voidaan taata ja ettei pieni lumipyry heti tuki kaikkia Suomen teitä?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Minulla on sellainen käsitys, että olipa meillä olemassa minkälaiset aurauskalustot tai minkälainen tilanne tahansa, ensimmäiset lumipyryt tähän maahan näyttävät tulevan aina yllätyksenä. Sitä kautta tietysti on ikään kuin kaaos tulossa ja myös sitten liikenneturvallisuus vaarantuu.

Ed. Soinin esille ottama asia on hyvin monitahoinen kysymys, enkä voi missään tapauksessa sanoa niin, että tulemme huolehtimaan asiasta sillä tavalla, että kaikki nämä mahdolliset toimenpiteet otetaan huomioon. Minusta esimerkiksi voisimme budjettikäytäntöä sillä tavalla muuttaa tai tehostaa paremmin, että näkisimme myös täällä eduskunnan piirissä sen seikan, kuinka paljon voimavaroja ylipäätään myös tälle sektorille erilaisiin turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin on tarkoitus lisätä, niin että tietäisimme, mistä summista keskustelemme. Mutta kyllä tässä turvallisuuteen on todella paljon kiinnitetty huomiota, ja uskon, että tässä eteenpäin mennään.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Käsitykseni mukaan ainakin monin paikoin tiepiirit ja aurausten käytännön hoitajat valittavat, ettei ole tarpeeksi rahaa. Jos nyt aivan kuten te, ministeri sanoitte, on oikein, että turvallisuudesta huolehditaan, eikö ministeriö voisi ohjeistaa niin, että asiat ja myös rahoitus hoidetaan, vaikka jälkikäteen esimerkiksi lisäbudjetilla?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Ohjeistuksen mahdollisuus on tietysti olemassa, ja tähän asiaan täytyykin kiinnittää myös tältä näkökantilta huomiota. Uskon kyllä, että tämä asia ei ole meidän tiepiireillemme millään tavalla vieras. Onhan kyse loppujen lopuksi ihan tästä viimeisestä asiasta, määrärahoista ja niiden tasosta. Mutta viittaan siihen, että budjetti on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä ja katsotaan, mitä sen kanssa voidaan tehdä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä jo vilahti, että pitäisi ohjailla tätä asiaa. Arvoisa ministeri, eikö se nyt ole kuitenkin niin, että tulosohjausneuvotteluissa ministeriön ja Tiehallinnon kanssa tämä asia pitäisi neuvotella siihen malliin, että tämä valmius parantuisi. Ministeri oli aivan oikeassa, että aina se yllättää. Se on harvinaisen suuri totuus ollut koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan, kun meillä kunnollista autoliikennettä on tuolla maanteillä ollut. Erikoisen tähdellistä tämä on kai sen takia, arvoisa ministeri, että nyt sitten näitä sopimuksia tehdään kilpailutuksen perusteella melkein kenen kanssa tahansa. Kysymys ei ole Tiehallinnon sisäisestä ohjauksesta, vaan sopimusohjauksesta, jossa ministeriö on avainasemassa. Oletteko harvinaisen paljon samaa mieltä vai eri mieltä?

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! En kyllä rohkene olla ainakaan harvinaisen paljon eri mieltä ed. Pulliaisen kanssa, kun tiedän, että edustajalla on erittäin pitkä kokemus näiden asioiden käsittelemisestä.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​