Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Opinto-oikeuden rajoittaminen

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan opiskelijoiden "kannustamiseksi" aiotaan rajata opinto-oikeutta. Millä tavoin näissä suunnitelmissa otetaan huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet, muun muassa pääministerin kannustama lasten hankkiminen ja sen aiheuttama viivästyminen opintoihin?

Ed. Jukka Gustafsson merkitään läsnä olevaksi.

Opetusministeri  Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Nyt julkisuudessa on käyty keskustelua työryhmän työstä, joka on vielä kesken. Olen asettanut ministeriössä virkamiestyöryhmän, joka valmistelee esitystä siitä, millä tavalla voitaisiin nopeuttaa opintoja ja tehdä mahdolliseksi se, että opiskelijat voivat oikeasti valmistua nopeammin. Työryhmän tehtävänä on laatia kokonaisesitys, jossa on useita keinoja, millä tavoin tähän tavoitteeseen päästään.

Nyt on keskusteltu julkisuudessa työryhmästä tihkuneista esityksistä, että olisi tällainen tarkkarajainen aika, giljotiini, joka leikkaa ja lopettaa opinnot tietyssä vaiheessa. Sellaista ei varmasti tulla toteuttamaan. Ainakin täytyy ottaa huomioon, jos rajataan opintoja, tietysti sosiaaliset tilanteet ja se, että lapsia syntyy tai että sairastutaan.

Mutta jollain tavalla täytyy porrastaa ja jäntevöittää opintoja. Yksi keino tähän tarjoutuu myös Bolognan prosessin kautta, jossa ollaan siirtymässä 2005 kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään, jolloin kandintutkinto on kolme vuotta ja maisterintutkinto suurin piirtein kaksi vuotta. Kun tähän sitten yhdistetään opintojenohjaus ja henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, niin tätäkin kautta päästään tavoitteeseen. On ennenaikaista vielä sanoa tarkasti, mitä tullaan tekemään. Työryhmä luovuttaa mietintönsä 9. päivä joulukuuta, ja sen jälkeen ryhdymme valmistelemaan tältä pohjalta esityksiä, jotka alkuvuodesta tulevat sitten päätökseen.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Olisin kuitenkin vielä kysynyt tästä mietinnöstä, koska julkisuudessa on esitetty, että myös tutkintoihin kuuluvien opintojen laajuutta aiotaan rajata. Millä tavalla tämä tukee laaja-alaisen sivistyksen hankkimista, jota nykymaailmassa tarvitaan?

Opetusministeri  Tuula Haatainen

Arvoisa puhemies! Tämäkin asiakokonaisuus on vielä siellä työryhmän pohdittavana. Tässä työryhmässähän on jäseninä virkamiehiä, ja sitten siellä valmistelussa ovat mukana myös opiskelijajärjestöt. Toivon, että siellä käytäisiin ihan rehellistä keskustelua ja avointa keskustelua — ja varmasti näin tapahtuukin — ja että sieltä tuodaan esitykset, jotka ovat kestäviä. Ei ole tarkoitus millään tavalla sivistysyliopistoa romuttaa eikä akateemista vapautta rajata. Tavoitteena on se, että yliopistojen työskentelyä voitaisiin strukturoida sillä tavalla, että ajankäytöllisesti on mahdollista valmistua myös tavoiteajoissa, jotka asetetaan. On selvää, että silloin puhutaan myös opiskelijan mahdollisuuksista opiskella, saada opetusta koko lukuvuoden aikana, hyödyntää koko lukukausi, myös kesä mukaan lukien, eli on monia mahdollisuuksia, joilla voidaan vahvistaa ja edistää opintojen etenemistä riittävän nopeassa vauhdissa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.