Täysistunnon pöytäkirja 101/2012 vp

PTK 101/2012 vp

101. TIISTAINA 23. LOKAKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

 

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Nyt on päädytty siihen tilanteeseen, että mennään hallituksen ohjaamalla tiellä, joka vähentää ja heikentää kilpailutilannetta myös näillä laajakaistamarkkinoilla. Kaupan alallahan on kaksi toimijaa, siellä on havaittu tästä seuraavan hinnan nousua, ja nyt hallitus haluaa jostain syystä luoda vastaavan tilanteen myös laajakaistamarkkinoille. En ymmärrä tätä perusperiaatetta, että kilpailutilannetta heikennetään, koska se on kaiken markkinatalouden perusta kuitenkin, että on tervettä kilpailua. Nyt hallitus toimillaan heikentää kilpailutilannetta, ja tästä seuraa pahimmassa tapauksessa se, että hinnat nousevat ja loppukuluttaja, normaali suomalainen ihminen, joka käyttää laajakaistaa, joutuu maksamaan tuotteestaan normaalia enemmän.

Keskustelu päättyi.

​​​​