Täysistunnon pöytäkirja 101/2013 vp

PTK 101/2013 vp

101. TORSTAINA 17. LOKAKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

 

Sauli Ahvenjärvi /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiehdotus on erittäin toivottu ja tärkeä. Monen yksityistetyn ammattikorkeakoulun kohdalla epäselvyys luovutettavien kiinteistöjen alv-kohtelussa on johtanut tilaratkaisuihin liittyvien investointien pysähtymiseen. Eli tämän lakimuutoksen myötä tilanne selkiytyy ja ammattikorkeakoulut ovat kiinteistön vuokrauksen osalta samassa asemassa kuin yliopistot tällä hetkellä, ja lisäksi ammattikorkeakoulut voivat tehdä tilaratkaisunsa vapaammin joko omina suorina investointeina tai vuokraamalla tarvitsemansa toimitilat, mikä helpottaa tietenkin omalta osaltaan ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen liittyviä tilaratkaisuja.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​