Täysistunnon pöytäkirja 101/2013 vp

PTK 101/2013 vp

101. TORSTAINA 17. LOKAKUUTA 2013 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Timo  Heinonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Loppiainen, helatorstai, helluntai ja muut pyhäpäivät ovat kasvavassa määrin erityisesti Suomeen tuleville turisteille, ulkomaalaisille asiakkaille, erittäin mieluisia ja tärkeitä ostospäiviä. Tähän tietyllä tavalla myös kohdistuu edustaja Lasse Männistön tekemä lakialoite 44/2013, jossa hän erityisesti ottaa kantaa parturi- ja kampaamoliikkeiden velvoitteeseen hakea poikkeuslupaa näinä kyseisinä pyhäpäivinä.

Nämä pyhäpäivät ovat monille työntekijöille mieluisia työpäiviä. Uskon, että vapaaehtoisista työntekijöistä ei ole pulaa, jos kauppa päättää pitää ovensa auki pyhäpäivänä. Myös vapauttamista puoltavat naapurimaidemme käytännöt. Esimerkiksi Baltian maissa, Venäjällä mutta myös aina seuraamassamme Ruotsissa kaupat ovat siirtyneet kokonaan vapaisiin aukioloaikoihin. Ruotsissa aukioloajat on vapautettu jo vuosia sitten, ja Ruotsissa kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä.

Itse asiassa myös meillä Suomessa jo monilla aloilla työskennellään nyt juhlapyhinä. Auki ovat monet tehtaat mutta myös palvelualan yritykset, kuten kioskit, huoltoasemat ja niin edelleen, mutta myös sairaalat ja paloasemat. Täytyy kysyä, miksi kauppa tarvitsee edelleen tällaista erityissääntelyä, ja niin kuin edustaja Lasse Männistö aloitteessaan kysyy, miksi kampaamoala tarvitsee tällaista erityiskohtelua.

On vaikea ymmärtää, että täällä eduskunnassa nimenomaan lisättiin lakiin kampaamot, kun kauppojen aukioloaikaa käsiteltiin edellisen kerran vuonna 2009. Hallituksen esitys oli silloin, että tämä aukiolorajoite ei koskisi enää jatkossa parturi- ja kampaamoalaa.

Eduskunnan talousvaliokunta lisäsi hallituksen esitykseen, että partureiden ja kampaamoiden aukiolo ei ole juhlapyhinä sallittua. Hallituksen esityksessä siis ehdotettiin, että parturi- ja kampaamoliikkeet jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin ne, kuten muutkin palvelualaa harjoittavat liikkeet, voivat olla avoinna sopiviksi katsominaan aikoina. Talousvaliokunta kuitenkin muutti esitystä ja rajasi parturit ja kampaamot pois. Muutos kuului näin: "Ammattimaista vähittäiskauppaa tai parturi- ja kampaamoliikettä ei saa harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä."

Hieman hymyillen viime itsenäisyyspäivän vastaanotolla katselin, että kovin moni näistäkin talousvaliokunnan jäsenistä oli kyllä kampauksen saanut kohdalleen. Kun tarkastin, oliko yksikään kampaamo hakenut lain vaatimaa poikkeuslupaa kampaamonsa aukioloon itsenäisyyspäivänä, niin yhtään hakemusta ei ollut, eli kansanedustajat itse pakottivat nämä toimimaan lainvastaisesti, ihan vain noin yhtenä pienenä osana tätä asiaa, eli avilta ei ollut yhtään poikkeuslupaa haettu itsenäisyyspäivän aukiololle parturi- ja kampaamoliikkeiden toimesta.

Arvoisa puhemies! Vuosi vuodelta enemmän kauppa- ja palvelusektori tulevat vastaamaan kasvavassa määrin maamme työllisyydestä. On vaikea löytää mitään järkevää syytä vastustaa ja jopa vaikeuttaa tätä. Olen varma, että vapaaehtoisuuden pohjalta on löydettävissä paljon työntekijöitä. Ei kukaan kuitenkaan ole töissä 365 päivänä vuodessa, ja lisäksi työajan kokonaismääräkin on muulla lainsäädännöllä määritelty.

Arvoisa puhemies! Ilman poikkeuslupaa loppiaisena, helatorstaina, helluntaina ovensa voivat siis pitää avoinna pienet kaupat, kioskit, huoltamot ja jotkut haja-asutusalueiden kaupat, ja muille, partureille ja kampaamoille mukaan lu-kien, aluehallintovirasto voi myöntää poikkeuslupia erityisestä syystä esimerkiksi liikkeen sijaintiin, matkailuun tai yleisötapahtumiin liittyvän kysynnän perusteella.

Nyt on jo tiedossa tulevan loppiaisen yrityksiä, jotka voivat pitää oviaan auki. Suomeen tulevien matkailijoiden määrän kasvun myötä poikkeuslupien tarve on siis lisääntynyt vuosi vuodelta nopeasti vuoden 2009 jälkeen, jolloin tämä nyt voimassa oleva liikeaikalaki tuli voimaan. Yksinomaan venäläisten turistien määrä on kasvanut kymmeniä prosentteja, ja kehityssuunta jatkuu. Matkailun kehittymisen kannalta on hyvin oleellista, että lisääntyville matkailijajoukoille on tarjolla riittävästi palveluita.

Niin kuin edustaja Männistö aloitteessaan toteaa, vuonna 2008 venäläiset käyttivät Suomessa lähes 1,2 miljardia euroa. Suurin osa venäläisistä matkailijoista kertookin matkansa syyksi ostosmatkailun. Vuonna 2012 yli 77 prosenttia venäläisistä matkailijoista kertoi matkansa syyksi ostosmatkailun. Kyllä kauppa on erittäin tärkeässä roolissa maamme kasvun tukemisessa, ja on tärkeää, että paikalliset palvelut pystytään turvaamaan, ja siinäkin tällä kasvavalla turistimäärällä on merkittävä vaikutus. Itse asiassa, kun asiakkaana on ulkomaalainen turisti, voidaan palveluiden myynti tietyllä tavalla jopa rinnastaa vientiin. Ilman erillistä poikkeuslupaa siis osa voi pitää kauppojaan auki, osa ei.

Ensi loppiaisena 2014 kaupat voivat pitää ovensa auki Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, mutta aluehallintoviraston viranomainen on päättänyt, että siellä keskellä olevassa Kauniaisten kunnassa ei kauppoja voi pitää auki. Tuntuu varsin eriskummalliselta. Kauppakamari haki poikkeuslupaa Helsingin seudun kauppakamarin koko toimialueelle, johon kuuluu 21 kuntaa. Kauniainen ei saanut tuota poikkeuslupaa. Aluehallintovirasto ei lupaa kuitenkaan myöntänyt myöskään Kirkkonummen kaupoille, ja Uudellemaalle kuitenkin ennustetaan ensi loppiaisena tulevan 26 000 venäläisturistia, mikä kasvattaa vähittäiskaupan palvelujen kysyntää merkittävällä tavalla. Minun mielestäni on aivan käsittämätöntä, että samalla alueella toinen kauppa voi pitää ovensa auki, toinen ei. Vastaavia tilanteita oli esimerkiksi viime vuonna Päijät-Hämeessä. Lahdessa kaupat saivat olla auki mutta naapurikunnassa Hollolassa eivät, missä on toki paljon matkailukohteita, muun muassa Messilä. Näitä esimerkkejä on Suomi täynnä.

Lupahakemukset siis käsitellään alueittain kunkin alueen aluehallintovirastossa, ja epäyhtenäinen menettely kyllä laittaa nämä yritykset täysin epätasapuolisen kohtelun kohteeksi.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni tämä edustaja Männistön lakialoite on kannatettava. Parturi- ja kampaamoliikkeet tästä voidaan hyvin vapauttaa, niin kuin edellinen hallitus jo esitti, ja kansanedustajienkaan ei tarvitse laittaa itsenäisyyspäivänä kampaajia toimimaan lainvastaisesti. Mutta itse olen sitä mieltä, että kyllä paras tieto on siellä kauppiaalla itsellään tehdä ratkaisuja siitä, koska kauppaa pidetään auki. Haluan alleviivata, että erittäin tärkeää on se, että kuitenkin kauppakeskuksissa pitää taata se, että jokaisella, myös yksinyrittäjällä, on oikeus pitää yksi vapaapäivä viikossa, mahdollisuus myös loma-aikoihin. Niiden pitää olla muulla keinolla ratkaistavissa kuin sillä, että pakotetaan kategorisesti kaikki pitämään ovia kiinni.

Arvoisa puhemies! Toivon, että tulevaisuudessa tässä asiassa voidaan edetä ja nämä talousvaliokunnankin naisjäsenet voivat sitten ihan laillisesti käydä kampaajalla itsenäisyyspäivänä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Pidän edustaja Männistön lakialoitetta vakavan tutkimisen arvoisena.

Ilman poikkeuslupaa tiettyinä pyhäpäivinä, kuten loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina, ovensa voivat pitää avoinna vain pienet kaupat, kioskit, huoltamot. Nykylainsäädännön mukaan yli 400 neliömetriä käsittävät myymälät joutuvat anomaan poikkeuslupaa, jos ne haluavat pitää ovensa auki esimerkiksi loppiaisena. Lain mukaan aukioloaikoihin voidaan erityisestä syystä hakea poikkeuksia. Erityisenä syynä pidetään liikkeen sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumaan tai vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka vaikuttaa palvelujen kysyntään. Poik-keusluvan aukioloaikoihin myöntää aluehallintovirasto. Vallitseva poikkeuslupakäytäntö on saanut osakseen kovasti kritiikkiä. Lupaprosessia pidetään työläänä ja byrokraattisena. Poikkeusluvan hakeminen aiheuttaa hallinnollista taakkaa niin luvan hakijoille kuin viranomaisillekin. Lisäksi lupaprosesseissa on huomattavia alueellisia eroja, sillä lupahakemukset käsitellään alueittain kunkin alueen aluehallintovirastossa.

Arvoisa puhemies! Turha lupabyrokratia tulisi karsia. Kuormittavaa erityissääntelyä voidaan aiheellisesti pitää epätarkoituksenmukaisena. En näe mitään järkevää syytä, mikseivät kaupat ja myös parturi- ja kampaamoliikkeet voisi olla avoinna loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina ilman poikkeuslupaa. Kuluttajankin kannalta kauppojen vapaampi aukiolo poikkeuslupabyrokratiaa karsimalla olisi myönteinen asia.

Oli mukaansatempaavaa kuunnella äsken edustaja Timo Heinosen syvällistä asiantuntemusta osoittavaa puhetta kauppojen aukioloaikakysymyksestä.

Oman painoarvonsa kauppojen aukiolon laajentamiseen tuovat Suomeen tulevat turistit. Juhlapyhistä etenkin loppiaisena kauppojen auki-ololle olisi kysyntää. Kauppojen aukiolon laajentaminen lisäämällä turistien ostosmahdollisuuksia toisi lisätuloja niin vähittäiskaupalle kuin matkailualallekin. Kauppojen aukiolojen laajentaminen tuskin olisi ongelma työvoiman saatavuuden kannalta. Pyhäpäivistä maksettava tuplapalkka lisännee työntekijän motivaatiota työskennellä juhlapyhänä.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Minäkin pidän edustaja Lasse Männistön tekemää lakiehdotusta kohtuullisen hyvänä.

Otin tänään yhteyttä omaan hoviparturiini, joka on leikannut minun harmaantuvia hiuksiani tässä jo nelisenkymmentä vuotta, ja selostin hänelle puhelimessa lakiehdotuksen sisällön ideaa ja ajatusta koskien nimenomaan parturi- ja kampaamotoimintaa. Kyllä minä tulin hänen linjoilleen siinä mielessä, että lakiehdotus hänen mielestään on hyvä, ja näin ollen rohkenen toivoa, että ainakin tältä osin esitys etenisi.

Tässä tärkeimmät, arvoisa puhemies.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Täällä on tullut esiin monia hyviä näkökulmia, erityisesti edustaja Heinosen puheessa, siitä, miksi tämä lakialoite on kannatettava ja hyvä.

Tuolla Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa kun katsoo turistivirtaa erityisesti näinä arkipyhinä, niin voi olla täysin vakuuttunut siitä, että kauppojen tulisi voida olla arkipyhinä auki. Kyse ei ole pelkästään turistien oikkujen noudattamisesta vaan siitä, että yksinkertaisesti esimerkiksi Venäjällä pidemmät vapaat sattuvat juuri silloin, kun meillä näitä arkipyhiä on, ja ostokykyistä asiakaskuntaa maahan saapuu, kaakkoiseen Suomeen, Helsinkiin, eteläiseen Suomeen, Lapin hiihtokeskuksiin sun muualle. Miksi emme käytä silloin tilaisuutta ja myy heille sitä, mitä he haluavat ostaa? Näin ollen kauppojen tulisi voida olla auki, niin ikään partureiden ja kampaamoliikkeiden myöskin.

Nykyinen käytäntö, että liikkeet joutuvat sitten hakemaan erikoislupia ely-keskukselta, on epäreilu. Ollaan jo saatu esimerkkejä siitä, että käytännöt eri puolilla Suomea vaihtelevat: toisaalla lupa myönnetään ja toisaalla sitten ei. Kohtelun tulisi olla tasapuolista joka puolella Suomea, ja minusta paras keino kohdella yrittäjiä tasapuolisesti on se, että liikettä voi pitää auki silloin, kun haluaa. Eihän sitä ole pakko sitten auki pitää arkipyhänä, ellei halua. Kyse on minusta siis myös yrittämisen vapaudesta.

Tältä pohjalta itse kyllä kannatan edustaja Männistön lakiesitystä ja toivon, että talousvaliokunta antaa tästä myönteisen lausunnon.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Taitavana puhujana tunnettu edustaja Heinonen käsitteli tätä asiaa erittäin asiantuntevasti ja laajasti eri näkökulmista, ja kun edellä myös edustaja Kopra tätä hyvin perusteli, miksi lakiesitys on kannatettava, niin haluan itsekin hyvin lyhyesti vain ilmaista tukeni tälle edustaja Männistön tekemälle hyvälle aloitteelle.

Aivan pari näkökulmaa. Ensinnäkin matkailu, joka on noussut Suomelle tällaiseksi aivan strategiseksi kasvualaksi, jonka kautta voimme saada uusia työpaikkoja ja uutta kasvua kansantaloudelle. Jotta matkailijat tulevat Suomeen uudestaankin, niin on toivottavaa, että heille on täällä erilaisia palveluja käytettävissä. Tämä koskee erityisesti tietysti lähialueilta tänne tulevia, juurikin venäläisiä, matkailijoita, toki tulevaisuudessa toivottavasti muistakin lähialueen maista kasvavissa määrin Suomeen tulevia matkailijoita.

Arvoisa puhemies! Toinen näkökulma. Kun kyselytunnilla puhuttiin paljon näistä meneillään olevista normitalkoista, miten saamme kansantaloutemme ja ennen kaikkea julkisen taloutemme takaisin kestävälle uralle, niin kyllä nimenomaan näitä normeja ja tällaista byrokratiaa purkamalla, jotka jo itsessään tietysti säästävät, kun sitä hallinnollista taakkaa vähennetään, mutta toisaalta niitä normeja keventämällä saadaan esimerkiksi matkailuelinkeinon kasvuedellytysten kautta uutta talouden kasvua aikaan. Juuri näihin normeihin pitää kiinnittää huomiota, ja siksi tämä on sinänsä pieni yksityiskohta tässä suuressa kokonaisuudessa mutta sellaisenaan erittäin kannatettava, tämä edustaja Männistön aloite.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on siis aloite vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloista annetun lain muuttamisesta, edustaja Lasse Männistön mainio lakialoite.

Talouden dynamiikkaa sekä työnteon ja yrittämisen jarruina olevia normeja on purettava. Tämä on hyvä esimerkki siitä sellaisesta normista, joka jarruttaa yrittämisen vapautta. Nyt kun puhutaan normitalkoista ja siitä, miten talouteen saadaan lisää vauhtia ja työpaikkoja ja työllisyyttä edistettyä, niin tässä on hyvä käytännön yksittäinen esimerkki.

On jo pitkään ihmetelty sitä, miten esimerkiksi vähittäiskaupassa keskellä Suomen kylmintä talvea loppiaisena vähittäiskauppiaan, joka myy vaikkapa ulkoiluvaatteita, pitää hakea poikkeuslupa, että hän voi myydä keskellä Suomen kylmintä talvea turistille toppatakin, ja onhan tämä aivan käsittämätön tilanne. Samaan käsittämättömään kategoriaan menee tämä nykytilanne siitä, että parturi- tai kampaamoliike joutuu myös näinä juhlapyhinä, loppiaisena, helatorstaina, helluntaina tai itsenäisyyspäivänä, esimerkiksi hakemaan poikkeusluvan, jotta voi leikata ihmisten hiuksia. Nyt tämä nykytilanne ei ole enää tästä maailmasta, tähän pitää tulla muutos, ja tämä edustaja Lasse Männistön lakialoite on erittäin hyvä.

Aivan lopuksi vielä, arvoisa puhemies, totean sen saman, mikä täällä on tuotu esille, että kauppias tai yrittäjä kyllä tietää, milloin hänen kannattaa liikettään pitää auki. Se on aivan suoraan verrannollinen siihen kassavirtaan, jota näinä päivinä on saatavissa. Silloin kun liike on auki, niin silloin myös aina palvelu paranee asiakkaille. Kun ovi on auki, niin silloin on aina mahdollista tehdä enemmän bisnestä kuin silloin, kun ovi on suljettu.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Männistön lakialoite vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta varmasti jakaa mielipiteitä sekä puolesta että vastaan. Poikkeuslupia haetaan etenkin tuolla Kaakkois-Suomessa ja Lapissa säännöllisesti, koska kävijöitä riittää muun muassa turismin ansiosta. Osa kaupoista saa aluehallintoviraston poikkeuslupien kautta pitää ovensa auki kyseisinä pyhäpäivinä, osa taas ei, ja tämä oikeutetusti herättää kysymyksiä, miksi näin on, miksi aukiolo on sallittua toisessa kunnassa mutta toisessa taas ei.

Tuo poikkeuslupaprosessi on turhaa byrokratiaa ja syö kaupoilta jo ennestään niukkoja resursseja, ja luvan saamisen epävarmuus on hyvin ongelmallista varsinkin matkailuvetoisen kaupankäynnin kohdalla. Ehkä selvimmin tämä matkailun kasvu näkyy tuolla Kaakkois-Suomessa ja Lapissa, missä on säännöllisesti haettu näitä poikkeuslupia, ja siellä on ollut hieman epävarmuutta, saako niitä, ja yleensä se poikkeusluvan saaminen on jäänyt monta kertaa ihan viime tippaan, jolloin kaupat eivät ole pystyneet siihen varautumaan.

Omasta mielestäni tämä lakialoite on kaiken kaikkiaan hyvinkin selvittämisen arvoinen asia, ja toivottavasti se menee eteenpäin.

Timo  Heinonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Yksi oikeastaan, mikä tuossa aiemmin jäi huomiotta, on tietysti se, millä tavalla nykylainsäädäntö on tietyllä tavalla ajanut jo meidän kaupat hyvin eriarvoiseen asemaan. Jos lähdemme tästä Helsingistä oikeastaan mihin päin vain Suomea, niin hyvin pian teiden varsilta löytyy liikenneasemia, vanhoja huoltoasemia, bensa-asemia, mutta tänä päivänä niiden yhteydessä lähes kaikissa vähänkin isommissa risteyksissä on täysikokoinen ruokakauppa. Jos menemme tällaisen ruokakaupan vierestä sitten taajaman puolelle, missä toimii vaikkapa yrittäjävetoinen ruokakauppa, niin sitä koskeekin erilainen lainsäädäntö. Vaikkapa Riihimäki on hyvä esimerkki: tuossa valtatie kolmosen varressa on iso ABC-liikenneasema, jossa toimii käytännössä täysikokoinen S-market, ja siitä vain parin kilometrin päässä taajamamerkin toisella puolella on yrittäjävetoinen ruokakauppa, jota rajaavat aivan erilaiset aukioloajat. Minun mielestäni siinä vaiheessa, kun näiden teiden varsille on annettu syntyä tällaiset liikenneasemat täysine ruokakauppoineen ja lukuisine muine kauppoineen, lähes pieniä kauppakeskuksia, tietyllä tavalla on vedetty matto sen alta, että lainsäädännöllä on oikein rajata muiden vapautta pitää yrityksiään auki.

Arvoisa puhemies! Siis itse kannatan sitä, että määrätietoisesti etenemme kohti sitä, että kauppiaat — asiakkaiden mukaan — tekevät valintoja siitä, pidetäänkö kauppoja auki vai ei, ja toivon, että tämä parturi-kampaamoiden vapauttaminen, niin kuin viime hallitus jo aikanaan esitti ja myös edustaja Satonen valiokuntansa johdolla silloin esitti, vietäisiin nyt tässä Männistön esittämässä muodossa maaliin.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Heinonen toi tuossa puheenvuorossaan esille tärkeän näkökulman näistä liikenneasemista, jotka ovat auki ympäri vuorokauden ja joissa on saatavilla erilaisia vähittäiskaupan palveluita.

Viime aikoina erittäin voimakkaasti lisääntynyt nettikauppa kuuluu myös tähän samaan vertailukategoriaan. Nettikaupasta voit tilata ja tehdä ostoksia ympäri vuorokauden riippumatta juhlapyhistä ja muusta ajankohdasta. Silloin voidaan aiheellisesti kysyä, miksi fyysistä kaupantekoa kauppaliikkeissä rajoitetaan aukioloajan perusteella, ja niitä rajusti tällä hetkellä haastava nettikauppa on avoinna vuorokaudenajasta riippumatta.

Sen vuoksi on aivan välttämätöntä, että vähittäiskauppojen aukioloaikaa vapautetaan täydellisesti ja annetaan vapaus yrittäjille ja kauppiaille määritellä, milloin heidän liikkeensä ovat auki. Tämä poikkeuslupamenettely ei ole tästä ajasta, niin kuin tuossa aiemmin sanoin. Toistan vielä sen, että kannatan tätä käsittelyssä olevaa edustaja Lasse Männistön aloitetta, ja ehdottomasti kannatan myös sitä, että kauppojen aukioloajoissa edetään kohti vapauttamista.

Jukka Kopra /kok:

Arvoisa puhemies! Sellaisen näkökulman haluaisin vielä tuoda tähän keskusteluun, että tämän aukioloaikojen vapauttamisen tulee nimenomaan olla mahdollistava. Se ei saa kuitenkaan olla velvoittava. Eli yrittäjän tulee voida päättää, pitääkö liikettä auki arkipyhänä vaiko ei, ja erityisesti tämä nyt koskee niitä yrittäjiä, jotka toimivat isoissa kauppakeskuksissa. Pitää pitää huoli, että yrittäjillä kuitenkin säilyy se mahdollisuus halutessaan pitää liike kiinni ja pitää vapaapäiviä, etteivät sitten nämä isot kauppakeskukset pysty sopimusehdoissaan velvoittamaan yrittäjiä, että jos kauppakeskus pidetään arkipyhänä auki, sitten joka ikisen kampaamon on myöskin oltava siellä auki. Tässä on kyllä hieman pohtimisen varaa ja säätämisen varaa, ettei tule sitten sellaista lakia, että kurmootetaan pienyrittäjät henkihieveriin ja he alkavat sitten uupua sen työtaakan alla, kun eivät voi vapaapäiviä pitää, vaikka haluaisivat.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Me tänä päivänä lainsäädännöllä säädämme hyvin tarkkaan kauppojen aukioloajoista. Me sanomme eri päivät, me sanomme eri tunnit, ja sitten riippuu neliömäärästä, riippuu siitä, onko maalla vai kaupungissa, riippuu siitä, mitä myydään ja niin edelleen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja periaatteellisesti olen sitä mieltä, että meidän lainsäätäjien ei pitäisi ollenkaan puuttua tällaiseen asiaan. Emme me säädä myöskään, milloin esimerkiksi toimistot saavat olla auki tai valtion virastot tai tehtaat, vaan näiden aukioloajat, käyttöajat määräytyvät sopimuksissa, joita tehdään. Aivan samalla tavoin ajattelen, että kauppojen aukioloajat määräytyisivät sen mukaan, mitä yrittäjät yhtäältä, asiakkaat toisaalta ja työntekijät osaltaan ovat valmiita ja halukkaita sopimaan ja toimimaan. Jos ei asiakkaita tule, niin ei aukikaan pidetä. Jos taas asiakkaita olisi tullakseen, on hölmöä, että me lainsäätäjinä estämme kaupankäyntiä, jos yrittäjä ja työntekijät olisivat siihen valmiit.

Tänä päivänä puhutaan aika paljon normitalkoista, enemmän kunnallisella tasolla, mutta ennen kaikkea siis siitä, mitä turhia normeja on säädetty, turhia velvoitteita tai rajoituksia. Minun mielestäni kauppojen aukioloaikojen säänteleminen lainsäädännöllä on turhaa. Pitäköön yrittäjä auki silloin, kun haluaa, kun hänelle on tullakseen asiakkaita ja kun hän pystyy työntekijöidensä kanssa sopimaan korvauksista. Ruotsissa jo vuosikymmeniä sitten kauppojen aukioloajat on kokonaan vapautettu, enkä tiedä, että siitä olisi sen vuoksi mitään mullistusta syntynyt. (Timo Heinonen: Myönteisiä kokemuksia!)

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä puhutaan nyt kauppojen aukioloajan rajoittamisesta, mutta kyllä kysymys on esimerkiksi siitä, minkä takia me rajoitamme kauppojen sijoittumista. Eli on tälläkin hetkellä käynnissä monia prosesseja, joissa oltaisiin perustamassa suuria kaupan yksiköitä, mutta kaavoituksellisesti tai alueellisesti niitä lupia ei vain saa niille kauppapaikoille, joille yrittäjät katsovat, että heidän liikkeensä parhaiten soveltuisi ja se toiminta olisi parasta siellä toteuttaa.

Esimerkkinä tästä käy vaikka tuolla Kaakkois-Suomessa Luumäellä oleva hanke, jossa on tarkoitus muodostaa erittäin iso kaupan yksikkö valtatien varteen, liikennevirtojen varrelle ja sitä kautta lisätä kaupallista palvelua sekä turisteille että paikallisille asukkaille mutta myös siihen läpiajavaan liikennevirtaan lisää palveluja. Tässä tapauksessa on esitetty, että tuon kaupan yksikön pitäisikin sijoittua sinne taajamaan, pois siitä liikennevirtojen varrelta. En ymmärrä tällaista ohjailua. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että yrittäjät tekevät itse ratkaisunsa ja saavat ne ratkaisunsa tehdä ja mahdollistetaan sitten se toiminta siellä, missä se investointi järkeväksi nähdään. Pelkästään tämä aukioloaikojen rajoittaminen ei tällä hetkellä estä yrittämisen dynamiikkaa ja työpaikkojen ja yrittämisen lisäämistä, vaan siellä on myös muita kysymyksiä, kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä, jotka pitäisi hyvin nopeasti perata.

Tähän äskeiseen asiaan onkin nyt valoa. Hallitus on linjannut, että myös nämä turisti- ja liikennevirrat voitaisiin ottaa huomioon silloin, kun näitä kauppojen sijoittamislupia myönnetään, ja se on hyvä asia, että ne otetaan huomioon.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä keskustelussa on tehty hyviä viittauksia nimenomaan vaikkapa nettikauppaan, joka on yötä päivää auki, taikka sitten näihin liikenneasemiin, jotka ovat kaikkina vuorokaudenaikoina auki.

Itse painotan kylläkin tässä asiassa, nimenomaan tässä lakialoitteessa, matkailun ja turismin merkitystä ja sitä, että kun meille Suomeen tulee matkailijoita, niin kyllä meillä pitää olla valmiuksia myöskin ottaa heidän rahansa tavallaan Suomeen, että he voivat jättää ne, mitä he haluavat jättää euroja Suomeen. Tässä on iso asia myöskin yrittäjyyttä ajatellen.

Edustaja Kopra otti esille isot kauppakeskukset ja niiden merkityksen, että siellä sitten tästä laista ei tulisi tavallaan pakottava vaan mahdollistava. Se on iso asia, että kun siellä isoissa kauppakeskuksissa on monia pienempiä yrityksiä, niin ne eivät välttämättä ole joka hetki auki siellä.

Mutta itse haluan painottaa tässä, että laista tulisi nimenomaan mahdollistava, ei velvoittava, ja kyllä tällä lailla voidaan myöskin tavallaan tukea yrittäjyyttä ja mahdollistaa yrittäjyyttä Suomessa.

Keskustelu päättyi.

​​​​