Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta

 

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Keskustelua Makerasta ei voi olla aloittamatta tämän hallituskauden teoilla Makeraa kohtaan. Tällä hallituskaudella ei rahastoon laitettu rahaa lainkaan vaan se imettiin kuiviin, ja nyt tilanne on se, että eletään kädestä suuhun ja jopa niin, että mikäli ja kun uskomme, että biotaloudella kuitenkin on tulevaisuutta, vaarannetaan se investointien kehitys, mitä suomalainen maaseutu ja biotalouden kehittäminen kipeästi kaipaisi.

Sinänsä tässä lainsäädännössä on ihan positiivisiakin asioita, muun muassa se, minkä edustaja Heikkilä jo ehkä vähän vahingossakin edellisen lainsäädäntöesityksen kohdalla nosti esille, nimittäin tässä tuen myöntämisen edellytyksiä helpotetaan niin, että kokonaistuloista ei tarvitse tulla yhtä suurta osaa maatalouden tuloista kuin ennen. On tärkeää, että monialaiset tilat pääsisivät Makeran piiriin entistä paremmin. Olen henkilökohtaisesti nähnyt monta oikeusmurhaa, joissa mielestäni erittäin kehityskelpoiset maatilat eivät ole Makeran investointitukia saaneet siksi, että heidän toimeentulonsa on ollut erittäin monialaista. Tämä on positiivinen asia, ja sinänsä tietysti ehkä tämäkin asia, että yläikäraja poistetaan, on varmasti hallituksen muiden eläkepäätösten ja muiden työurien pidentämispäätösten kanssa aivan linjakasta.

Mutta siltä osin kuin Makeran ehtoja esimerkiksi tällä lainsäädännöllä tai alemman tason asetuksilla kiristetään, olen jyrkästi sitä mieltä, että näin ei pitäisi tehdä, sillä maaseutu tarvitsee kehittymistä, niin että pärjäämme globaalisti sekä ruuantuotannossa että muussa maaseudun kehittämisessä.

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Sinällään varmasti tässä lakiesityksessä ei mitään isompia ongelmia ole. Kun äskeistä keskustelua muistelen, totean, että kohtuullisen hyvin valmisteltu lakiesitys. Ainoastaan lyhyt huomio tähän itse lain soveltamiseen.

Nyt kun EU-lainsäädännön muutoksen takia tätä aloitustukea on jatkossa haettava ennen tilanpidon aloittamista — aiemminhan riitti, että tukea haettiin 18 kuukautta tilanpidon aloittamisesta — niin tähän sisältyy jonkunlainen probleema. Sen takia nyt pitää lain soveltamisessa erityisen hyvin huolehtia siitä, että tiedotetaan riittävästi maatiloille, että tilat todella tietävät näistä muutetuista ehdoista. Meille ei kerta kaikkiaan saa syntyä yhtään väliinputoajaa tämän lainmuutoksen seurauksena.

Lasse Hautala /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Tämäkin lakiehdotus on paljon lupaava. Esittelyssä sanotaan, että lakiin tehdään myös eräitä hakijan ja viranomaisten hallinnollista taakkaa vähentäviä muutoksia ja tuen kansallisia edellytyksiä tullaan karsimaan. Niin tämä kuin tuo edellinenkin lainsäädäntöehdotus lupasi sitä. Tämä on sinänsä uutta maataloushallintoa.

Edustaja Kalmari puuttui täällä tähän Makeran pääomittamiseen. Se on kyllä tällä hetkellä äärimmäisen suuri ongelma maatalouden investointien tukemisen puolella.

Mitä tulee nyt sitten siihen, että aloittamistuki pitää hakea ennen tilanpidon aloittamista, niin se tulee edellyttämään kyllä etukäteistä suunnitelmallisuutta tämän tilanpidon aloittamiseen, niin että otetaan jo huomioon se, mihin näitä aloittamistukia sitten kaiken kaikkiaan käytettäisiin.

Myös tuo yläikärajan poisto on perusteltua, koska monet viljelijät haluavat jättää tilan sitten aikanansa paremmassa kunnossa kuin missä itse ovat sen saaneet ja siinä mielessä haluavat toteuttaa investointeja vielä siellä työuransa loppupäässä.

Mutta mielenkiinnolla jäämme odottamaan maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyä tämän lainsäädäntöesityksen osalta.

Keskustelu päättyi.