Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Laura  Räty

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi määräaikaista lakia työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä siten, että ansiorajoja, joiden jälkeen työkyvyttömyyseläke olisi jätettävä lepäämään, nostettaisiin ja ne sidottaisiin uudestaan kansaneläkeindeksiin. Esitys on sisällöltään tekninen, eikä sillä ole vaikutuksia työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään jättäneiden asemaan.

Keskustelu päättyi.