Täysistunnon pöytäkirja 101/2014 vp

PTK 101/2014 vp

101. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2014 kello 14.06

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

 

Eeva-Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä lakimuutoksessa on kyse ihan pienestä teknisestä muutoksesta kalastuslakiin, metsästyslakiin ja poronhoitolakiin, mutta otan tässä esille poronhoitolain avaamisen. Maa- ja metsätalousministeriössä on kuulemma hyvinkin paljon paineita avata poronhoitolaki, koska erilaiset maankäyttömuodot — maatalous, matkailu, rakentaminen ja muut — odottavat, että poronhoitolaki avattaisiin ja porojen vapaa laidunoikeus muutettaisiin. Todellakin esitän toivomukseni arvoisille edustajille, kollegoille, että emme ajaisi painetta avata poronhoitolakia, sillä jos poronhoitolaki avataan, niin siitä tulee erittäin pitkä riita ja se tilanne ei ole tällä hetkellä kenenkään edun mukaista. Jos näitä muutoksia on poronhoitolain korjaamiseen, tehdään tarvittaessa tämmöisiä pieniä muutoksia jatkossakin.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Täytyy todeta, että monimutkaisestipa se täytyy sitten muuttaa laki ja todeta se tosiasia, että poro kulkee näillä ikiaikaisilla laitumilla paliskunnissa, mutta näin kai se sitten on, kun kuntarajat muuttuvat. Toivon, että tästä ei tule sitten suurempia ongelmia — tuskin niille poroille, kyllä ne varmasti niillä laitumilla osaavat kulkea.

Edustaja Maijala otti esille aika oleellisen asian. En myöskään kannata siinä laajuudessa, mitä itsekin olen kuullut, poronhoitolain avaamista. Mutta totta kai meidän on toki tunnustettava rehellisesti, että jos siellä poronhoitoalueella ja porojen laiduntamisessa on ongelmia, niin kyllä niihin täytyy puuttua niitten maatalousyrittäjien esiintuomien ja maanomistajien esiintuomien ongelmien mukaisesti, muuten me menetämme hyvinkin pian porotalouden, mikä on kuitenkin aika tärkeä osa pohjoista taloutta. Ongelmia ei myöskään voi lähteä pakoon.

Keskustelu päättyi.