Täysistunnon pöytäkirja 102/2006 vp

PTK 102/2006 vp

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

 

Maija-Liisa Lindqvist /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Säädettävä laki palosuojelurahaston toiminnasta selkeyttää tilannetta niin, että yleisavustuksia voidaan myöntää ainoastaan pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille. Erityisavustusta voidaan sen sijaan myöntää nykyiseen tapaan myös kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille. Nämä pelastusalan järjestöthän tekevät merkittävää työtä vapaaehtoisjärjestöissä pelastustoiminnan ja siten yleisen turvallisuuden hyväksi. On tietysti myös syytä todeta, että palosuojelurahastolla on myös vastaisuudessa mahdollisuus myöntää erityisavustusta kunnille esimerkiksi käytettäväksi kuntien omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden paloasemien rakentamishankkeisiin, mikä saattaa olla hyvin merkityksellistä muun muassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​