Täysistunnon pöytäkirja 102/2006 vp

PTK 102/2006 vp

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kun näyttää siltä, että täällä on käynyt kato sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä, sekä puheenjohtaja että myöskin tämän vastalauseen ensimmäinen allekirjoittaja ovat joukostamme tilapäisesti poistuneet, haluan todeta tästä vain sen, että sinänsä tämä on yksi niistä lakimuutoksista, joissa nyt toteutetaan tätä hallituksen köyhyyspakettia. Siinä mielessä asia on laadullisesti positiivinen, mutta määrällisesti valitettavan vähäinen.

Siinä, mistä tähän on nyt tämä vastalause tehty, on kysymys siitä, että Suomessa erityisesti tähän asiaan liittyen on näitä niin sanottuja monikkoperheitä kohdeltu ulkoiset olosuhteet huomioon ottaen hieman heikommin kuin, en nyt tiedä, voiko käyttää ilmausta normaaliperheitä, mutta perheitä, joissa lapset syntyvät ikään kuin yksitellen ja peräkkäin. Kun niitä syntyy kolmekin kerralla, niin kustannukset muodostuvat ajan myötä merkittävästi suuremmiksi ja rasitus vanhemmille suuremmaksi kuin silloin, jos lapset syntyvät tavanomaisella tavalla. Tästä syystä olemme pitäneet välttämättömänä tehdä tämän muutosesityksen, joka näkyy vastalauseessa, ja pyrimme sillä tavoin turvaamaan monikkoperheille nykyistä paremman aseman.

Tulemme tekemään tarvittavat pykälämuutosehdotukset yksityiskohtaisessa käsittelyssä.

Yleiskeskustelu päättyy.