Täysistunnon pöytäkirja 102/2006 vp

PTK 102/2006 vp

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kun hallituksen esityksiä on paljon arvosteltu ja itsekin arvostelin niin kuin edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa, niin tältä osin voin sanoa näin, että tämä hallituksen esitys vastaa hyvin pitkälle niitä ajatuksia, joita minulla on erityisesti pk-yritystoiminnasta. Eli siellä jos joutuu työttömäksi, niin se oikeutus työttömyysturvaan, joka tällä hetkellä on, paranee huomattavasti nimenomaan perheenjäsenten osalta. Tietysti on myönnettävä se, että monessa tilanteessa eri yhtiöt ovat hieman erilaisia ja riippuu siitä, minkälaiset vastuut henkilöillä on.

Mutta, arvoisa puhemies, tätä hallituksen esitystä kannatan erittäin lämpimästi.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on yksi hyvä esitys, jonka hallitus on tuonut. Tähän sisältyy semmoinen ongelma, joka on tullut eteen tuolla jo noissa puhelinsoitoissa aikaisemmin ja tähän jää vielä olemaan. Tässähän, jos tuommoisen pienen yrityksen toiminta supistuu, niin silloin tämä välttämättä ei vielä tarkoita sitä, että se perheenjäsen saa työttömyysturvaa. Jos esimerkiksi puolison kohdalla on hipaisukin ollut siitä, että hän on ollut töissä siinä, ja käykin sitten sillä tavalla, jotta sille puolisolle ei riitä töitä siinä yrityksessä, vaan se pitäisi lopettaa koko tämä firma, jolloin se on aika raskas toimenpide, niin tässä yhä edelleen on se vaara olemassa, että tässä se toinen puolisko, onpa hän mies tai nainen, joutuu sitten lähtemään, mahdollisesti ottamaan eron ja muuttamaan jollekin toiselle paikkakunnalle, ennen kuin tulee saamaan työttömyysturvaa. Tämä jotenkin pitäisi vielä tulevaisuudessa saada ratkaistua. Kieltämättä siinä on ongelmia sillä tavalla, jos asutaan samassa. En väitä, että se on helppo ratkaisu, mutta kuitenkin tässä on tämmöinen ihan esimerkkien valossa oleva ongelma vielä sisällä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Pienyrittäjälläkin pitää olla oikeus työttömyyskorvauksiin ja työttömyysturvaan. Pienyrittäjät ovat usein suurten yritysten alihankkijoita, ja tilaukset vaihtelevat aina suhdanteitten mukaan. Mutta, niin kuin ed. Esa Lahtela tässä totesi, se on aika vaikeaa siellä. Ne ovat perheyrityksiä, monilla on lapsi taikka aviopuoliso. Mutta kyllä sen nyt sitten päättäjät näkevät, miten se yhteiskunnan meno on, että jos joku aliurakoitsijan päämies voi huonosti, niin voi arvella, että ei töitä ole varmaan tuolla aliurakoitsijallakaan. Tällaista harkintaa tämmöisissä sietää käyttää. Mutta ihan hyvä, että tämmöinen oikeus tulee. Tämä on tullut usein esille, pienyrittäjät ovat valittaneet, että se on kestämätön tilanne. Usein tällainen pienyrittäjä ei paljon erotu siitä, on isäntä ja renki vähän niin kuin samassa liemessä, että siellä ei monestikaan mene yhtään kummemmin sillä työntekijällä kuin sillä pienyrittäjälläkään.

Reijo Laitinen /sd:

Puhemies! Tämän lain osalta on todettava se, että se on askel oikeaan suuntaan. Tätä esitystä on odotettu hyvin pitkään. Tällä laajennetaan yrittäjän sosiaaliturvaa, ja hyvä näin.

Yleiskeskustelu päättyy.