Täysistunnon pöytäkirja 102/2006 vp

PTK 102/2006 vp

102. TIISTAINA 17. LOKAKUUTA 2006 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2005

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kiinnitän pariin asiaan vaan huomiota. Silloin, kun tämä pankkivaltuuston kertomus oli esittelyssä, puhuin niistä muista asioista, nyt puutun vaan pariin asiaan.

Ensimmäinen asia koskettaa havaintoa tässä lainoitusosiossa mietinnössä. Tässä nimittäin kerrotaan, että Suomen rahalaitosten euromääräiset lainat euroalueen yleisölle olivat heinäkuun 2006 lopussa yhteensä 121 miljardia euroa ja siitä oli kotitalouksien osuus 73,9 miljardia euroa ja kotitalouksien osuus yleisön lainoista oli siis 61 prosenttia. Tämä on hirmuisen paljon. Tässähän alkaa olla jo sellaisia piirteitä, joita suomalaisessa yhteiskunnassa oli 1980-luvun loppupuolella, ja eräitä sen seurauksia on käsitelty tämän iltapäivän aikanakin vaikka kuinka monessa puheenvuorossa, elikkä siis tässä on nokanvalkaisun aika todellakin ja Rahoitustarkastuksen pitäisi olla aivan toisenlaisella tavalla ajassa mukana ja ryhtyä toimenpiteisiin.

Mikä sitten on julkisyhteisöjen osuus? 4,8 miljardia euroa. Täällä on sanottu, että kaikki ovat rahattomia, velkaantuvat, ja tämähän on nyt todella hallinnassa oleva velkamäärä, kun se kuitenkin kohdistuu vastuunkantona koko Suomen kansaan ja koko meidän julkiseen infraamme. Elikkä siis toisin sanoen siellä ei ole nyt paniikkia ollenkaan, ja jos olisi, niin siellähän olisi sellainen tilanne, että yksi ainut luokitusarviossa kelvottomaan luokkaan saatu julkisyhteisö toisi reittausluokan alennuksen koko meidän julkiselle lohkollemme, ja se olisi kova juttu. Mutta sellaisen merkkejähän ei tässä ole ollenkaan, ja se on hyvä asia.

Sitten toinen asia, johon valiokunta on keskittynyt tässä mietinnössään, on pikaluotot. Tämä tarkastelu päätyy sitten seuraavanlaiseen ponsilausumaehdotukseen: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän lainsäädännöllisiin ja muihin toimiin pikaluototuksen saamiseksi hallintaan muun muassa velvoittamalla pikaluottoyritykset rekisteröitymään ja tekemään luottosopimukset kirjallisina ja huolehtivan siitä, etteivät luoton kokonaiskustannukset ole missään tilanteessa kohtuuttomia." Arvoisa puhemies! Tämä on mitä enimmin kannatettava, tämä ponsiehdotus, ja toivottavasti se todella hyväksytään hetken kuluttua ainoassa käsittelyssä. Siis tämä on hyvin merkittävä kannanotto.

Mutta kun tätä johdattelua sitten seuraa, niin tässä ei vielä ole oikein havaittu, kuinka vakava tilanne oikein onkaan. Nimittäin sattumalta aivan samanaikaisesti on julkistettu katsaus siihen, missä ollaan pikaluottoasioissa arkipäivän tasolla. Mehän tiedämme, että perhekohtaisesti näistä on tullut todella vakava ongelma. Niitä on kyselytunnillakin täällä käsitelty ja pohdiskeltu ja kyselty, milloin hallitus ryhtyy asiantilan vaatimiin toimenpiteisiin. Nyt on käynyt selville, että velkomusasioista, jotka tulevat käräjäoikeuksiin, jo neljännes, siis joka neljäs, on pikaluottoja koskeva. Määrät ovat aika huikeita. Turussa on käsitelty 1 300—1 400 pikavippien velkomista, siis yksistään Turussa, mikä siis kuulostaa runsaalta. Sille on löydetty tässä selvityksessä luontevia selityksiäkin, miksi ne kasautuvat Turkuun. Siis turkulaiset eivät ole huonompia kuin muut tässä suhteessa tai pikavippiherkempiä, vaan kysymys on siitä, että firmat, jotka tätä toimintaa harjoittavat, ovat rekisteröityneet Turkuun tämän selvityksen mukaan.

Se, mikä tässä nyt on vielä mielenkiintoista, on, että yhtään ainutta tapausta ei ole tiedossa, siis pikaluottotapausta, joka olisi käsitelty varsinaisessa oikeudenkäynnissä, elikkä vielä on riittänyt se, että käräjäoikeudessa on tämä velkomisasia otettu esille ja siitä yhteydenotto on johtanut siihen, että velka on maksettu.

Mutta joka tapauksessa tätä pidetään erittäin merkittävänä asiana ja ilmiönä. On nyt toivottavaa, että hallitus vielä voisi antaa tälle eduskunnalle esityksen niin, että ne ehdot täyttävä hallituksen esitys tulisi, joka tuossa lausumaehdotuksessa on ylösmerkitty.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Oikeastaan puutun samoihin asioihin, mitä ed. Pulliainen tuossa totesi. Luin tätä mietintöä samassa järjestyksessä, kuin se näin on kirjoitettukin, ja mietin vaan tätä kokonaisrahoitustilannetta. Jos katsoo koko suomalaisen yhteiskunnan osalta, tässä voisi todeta sillä tavalla, jotta meillä on jotenkin rahat sekaisin, elikkä ed. Pulliainen puhui ihan oikein. Kun katsoo tätä kotitalouksien, yksityistalouksien ja yritysten lainakantaa, niin se on järkyttävän iso. Mutta sitten, kun miettii, mitä se on toisin päin, kun meillä on eläkelaitokset, jotka ovat sijoittaneet taas rahojaan ulos, ymmärsin, että yli puolet, joku 60 miljardia euroa on sitten taas sijoitettu johonkin ulos, niin meillä tapahtuu tämä rahanvaihto niinpäin, että uskotaan, että sieltä ulkoa saavat eläkelaitokset parempaa tuottoa ja sitten meillä kotitaloudet ja yritykset joutuvat hakemaan jostakin muualta sitä rahaa. Mutta se siitä.

Itse asiassa tulin tämän pikavippiasian tiimoilta tänne pönttöön. Nimittäin tämä kuvastaa vaan sen, miten hidas lainsäädäntö on näissä asioissa. Nyt on tämä järjestelmä, eka-heka-tapaukset markkinoituina joskus vuoden päivät sitten tulivat esille, onko ihan sitäkään, ja nopeassa aikataulussa tästä on tullut iso ongelma, niin kuin edellä kuvattiin, hirveä ongelma. On helppo ottaa kännykällä näpyttelemällä tosi pikkuvippejäkin, mikä tuntuu ihan järjettömältä. Jos kakskymppiä otetaan vippiä, niin se sitten pitää viikon päästä maksaa ja se maksaa 25 euroa. Jos se vielä myöhästyy, siitä maksetaan sakkomaksua, joka on sitten, onko se vielä vitonen lisää, sitten se on kolmekymppiä. Se käsittely tuntuu järjettömältä, miten ihmiset voivat semmoiseen hairahtaakaan, mutta kun ilmeisesti ihmisillä on rahanpuute ja sitten on hyvin paljon näissä ihmisissä nuoria, joilla semmoinen suhteellisuudentaju tästä rahankäytöstä ja seuraamuksista on vielä hahmottumatta, niin siinä käy sitten sillä tavalla, jotta tämmöiseen langetaan ja otetaan tämmöinen helppo raha. No, eihän se paljon ole, jos kakskymppiä ottaa, niin maksaa 25, mitäs nyt se vitonen siinä, kun on rahasta puute, mutta kun sitten sitä alkaa miettiäkin, mitä se maksaa oikeasti vuotuista korkoa tai sitä kautta, niin se on tosi kova. Sen takia tähän olisi pitänyt jo puuttua aikaisemmin, mutta kun nyt ollaan tässä tilanteessa, nyt pitää puuttua siihen.

Puheenjohtaja ed. Skinnari totesi, jotta tässä hallitus lienee ryhtynyt aika nopeisiin toimenpiteisiin, ja hän ohikulkiessaan tuossa, kun joutui lähtemään pois, sanoi, että ministerit jo valmistelevat tästä esitystä, jotta sillä mallilla pitäisi tämän homman olla, jotta todennäköisesti tämä tuleekin aika nopeassa aikataulussa. Katsotaan, mitä sieltä on tulossa. Oma toivomukseni on, jotta siinä ei pidä tuijottaa pelkästään sitä, mikä on se koron taso, vaan mikä on kokonaiskustannus, koska kun nyt näitten pikavippien myöntäjiltä kysyy, niin he sanovat, että eihän se korko heillä niin korkea ole, vaan siinä on näitä toimituskuluja, se on ihan luontaista, jotta markkinataloudessa on tämmöisiä kustannuksia olemassa.

Mutta toivon mukaan, kun ministerit nyt valmistelevat lainsäädäntöä, siihen tulee hyvin selkeät säännöt, mikä voi olla enimmillään toimitusmaksujen ja korkojen yhteistaso, koska tässä mahdollisesti käy sillä tavalla, jotta monet oikeusasteet tukkiutuvat, sitten tulee turhia merkintöjä ihmisten luottotietoihin, ja se ei välttämättä ole mitenkään hyvä. Sehän nähtiin 1990-luvun lamassa. Siellä oli isoista rahoista kyse. Mutta yhä edelleen luottotiedot monella ovat hukassa ja monella elämä tuhoutunut siinä ja he elävät yhä edelleen vaikeuksissa. Toivoisin, että näistä pienistä ei ala sen tyyppinen kierre, joka kuitenkin näkyy siellä ja vaikeuttaa elämää, jopa työpaikan saamtia mahdollisesti saantia joissakin tilanteissa. Toivon mukaan hallitus tuo mahdollisimman pikaisesti tästä esityksen. Kun nämä ovat pikavippejä, niin pikaesitys myös tänne ja pannaan homma kuntoon.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ihan tähän, mistä sekä ed. Pulliainen että ed. Lahtela puhuivat, eli pikaluottoihin toteaisin vaan sen, että hieman ihmettelen mietinnön sanamuotoa "jos tällaisesta pikaluototuksesta aiheutuu kasaantuvia ongelmia". Me kaikki tiedämme, että niitä ongelmia on ja niitä on erittäin paljon. Täytyy vain toivoa, että nämä pikaluottoja myöntävät yritykset eivät olisi samalla myöskin sidoksissa perintäyrityksiin, koska meillähän on tämä määrätty lainsäädäntö nimenomaan siitä, paljonko alioikeudet voivat myöntää niitä kuluja, ja sen jälkeen tulee vielä ulosoton kautta tulevat perintäkulut eli jo jostakin pienestä lainasummasta saattaa hyvin nopeasti muodostua huomattavasti enemmän kuluja kuin se pääoma on. Täytyy muistaa myös se, että silloin kun oikeus määrittää nämä saatavat siellä perintään, luottotiedoissa yksityishenkilöllä on viisi vuotta se tieto siellä ja siitä saattaa kyllä olla nuorelle henkilölle tulevaisuudessa, kun varttuu, monenlaisia haittoja.

Arvoisa puhemies! Minä kyllä toivon, että hallitus reagoi erittäin nopeasti, tuo vaikka jonkinlaisen osalainsäädännön pikaluottoihin, mutta johonkin järjestykseen ne pitää saada.

Reijo Kallio /sd:

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni on hyvä, että talousvaliokunta on ottanut kantaa pikaluottotoimintaan. Se on todellakin kallis tapa hankkia rahaa. Valiokunnan lausumaehdotus on hyvä, ja täytyy toivoa, että se mahdollisimman nopeasti johtaa toimenpiteisiin, koska on hyvä saada selkeät pelisäännöt myöskin pikaluottotoiminnalle.

Talousvaliokunta on ollut huolissaan myös velkaantumiskehityksestä. Tähän ed. Pulliainenkin viittasi. Näen kyllä, että velkaantumisen osalta meillä saattaa olla ongelmia edessä. Jo tänä päivänä monissa perheissä lainanhoitokulut ovat yli 40 prosenttia käteenjäävästä tulosta, ja se on todella paljon. Matala korkotaso ja pitkät laina-ajat ovatkin selvästi lisänneet perheiden riskinottoa erityisesti asuntolainan ottamisessa. Asuntolainojen koko on kasvanut, ja uusissa asuntolainoissa tarvitaan yhä enemmän ja yhä useammin lisävakuuksia. Usein nämä lisävakuudet ovat henkilötakauksia. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että näistä asioista käydään julkista keskustelua, koska se lisää tietoisuutta korkoriskeistä.

Pitkistä lainoista totean vielä sen, että ne ovat siinä mielessä ongelmallisia, että jos korkotaso nousee, joustomahdollisuus eli laina-aikojen pidentäminen on tavallaan poissa laskuista.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä erikoisesti, olen itsekin näitten kotitalouksien huikeasta velkaantumisasteesta huolestunut. Siinä on varmaan kyllä tehtävän paikkaa.

Keskustelu päättyy.