Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Meidän ympäristövaliokuntamme kannattaa tätä hallituksen esitystä, mutta kiinnitettiin myös huomiota siihen, että kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on kova puute ja toivotaan hallitukselta vielä lisätoimia, jotta asuntorakentaminen käynnistyisi ja nimenomaan vuokra-asuntojen osalta.

Yleiskeskustelu päättyi.