Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä lakialoitteessani esitän, että lääkelakia muutettaisiin niin, että siinä lisättäisiin lääkkeiden myyntiin oikeutettuihin myös Lääkelaitoksen hyväksymät apteekkiautomaatit. Tällaisia apteekkiautomaattipalveluita on ollut käytössä muun muassa Saksassa, ja pilottihankkeita on käynnissä eri puolilla Eurooppaa. Tällähän tarkoitetaan laitetta, jonka avulla asiakkaan lääkehuolto voidaan toteuttaa niin sanotun etäfarmaseutin toimesta. Nämä apteekkiautomaatit voivat sijaita esimerkiksi apteekkien tuulikaapissa tai itsenäisinä yksikköinä alueilla, joissa sivuapteekkien toiminta ei ole kannattavaa, ja apteekkiautomaatit toimisivat paikallisten apteekkien omistamina ja ylläpitäminä.

Lääketurvallisuuden taso on kokemusten mukaan ihan sama kuin perinteisissä apteekeissa. Eli kyseessä on kaksisuuntainen ääni- ja videoyhteys, jonka avulla asiakkaat keskustelevat aina elävän ihmisen eli farmaseutin kanssa, ja lääkkeet sijaitsevat erillisessä lukitussa ja valvotussa keräilyvarastossa, eivät itse tässä palveluautomaatissa.

Kaiken kaikkiaan tällä aloitteella on tarkoitus vauhdittaa tätä teknistä kehitystä, joka parantaisi kansalaisten mahdollisuutta saada joustavasti lääkepalveluita, apteekkipalveluita.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Räsänen ehdottaa siirtymistä lääkeautomaatteihin. Suomessahan on muutama niin sanottu lääkeautomaatti, muttei sellaista, joihin ed. Räsänen tähtää.

Lääkeautomaattien ostoon ja ylläpitoon tarvitaan varakas apteekki. Lääkeautomaatin kustannukset asennuksineen saattavat nousta jopa 150 000 euroon. Lääkeautomaatti toimisi siten, että lääkettä valittaessa kone avaisi nettikamerayhteyden lääkeinformaatiokeskukseen ja siellä päivystävä farmaseutti tarkistaisi rohdon sopivuuden asiakkaalle.

Suomessa käytetään liikaa lääkkeitä. Myös lääkärit määräävät ihmisille liian helposti ja liikaa lääkkeitä. Erityisesti moni vanhus on jatkuvassa lääketokkurassa. Lääkeautomaatit lisäisivät edelleen lääkkeiden myyntiä. Voi olla myös niin, että lääkkeiden hinta olisi tavallista korkeampi automaattien suurten hankinta- ja ylläpitokustannusten takia.

Lääkelaitos taas kaavailee, että automaatteja sijoitettaisiin esimerkiksi Pohjois-Suomeen ja saaristoalueille, mikä laitoksen mukaan parantaisi palvelutasoa. Tosin on niin, että automaatit eivät olisi lainkaan kannattavia harvaanasutuilla alueilla.

Arvoisa puhemies! Voimassa olevan lainsäädännön mukaan lääkkeitä saa myydä väestölle ainoastaan 41 ja 42 §:ssä tarkoitetuista apteekeista ja 52 §:ssä tarkoitetuista sivuapteekeista ja lääkekaapeista. 22 §:ssä tarkoitettuja perinteisiä kasvirohdosvalmisteita ja 22 a §:ssä tarkoitettuja homeopaattisia valmisteita saa kuitenkin myydä myös muualla, jollei Lääkelaitos rekisteröinnin yhteydessä määrää, että valmistetta saa myydä vain apteekeista, sivuapteekeista tai lääkekaapeista.

Nyt siis ed. Räsäsen ym. aloitteessa ehdotetaan, että lääkkeitä saa myydä väestölle apteekeista, sivuapteekeista, lääkekaapeista ja lääkeautomaateista. Minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään lääkeautomaatteja vastaan, kunhan niiden toimintaa rajataan ja valvotaan tarkasti.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Monessa yhdyn edelliseen puhujaan. Vaikka näenkin tämän ihan okei-aloitteena, niin epäilen kanssa sitä, että hintaan sitten, kun näitä hintapaineita toiset keksivät koko ajan luonnostaankin — tämmöiset Fortumit ja muut — niin kyllähän aina tässäkin saadaan muutama prosentti sitten taas jonkinlaista siirtohintaa ja valvontahintaa ja muuta vastaavaa sitten muihin lääkkeisiin ja muilta asiakkailta otettavaksi.

Toisaalta tässä on se vaara olemassa, että — tulevaisuusvaliokunnan jäsen kun olen, niin kuin edellinenkin edustaja — minä näen jo vähän tämmöisen uuden uljaan maailman, jossa kaikille päivittäiset pilleriannokset sitten on helppo jollain jakeluautomaatilla järjestää, koska ilman muutahan tämä johtaa siihen, että puhelinreseptit ja jotkut muut saa sitten helpommalla. Särkylääkkeitten ja psyykenlääkkeitten ja kaikkien muitten käyttö on Suomessa huomattavasti suurempaa kuin muualla maailmassa, että jos tässä sitten vastapainoksi saadaan, että alkaa olla jotain terapia-, pikaterapia-, todella-lyhyt-terapia -automaatteja kanssa, koska loppujen lopuksi kaikissa näissä masennuksissa ja muissa vastaavissa jutuissa on kyse aika samoista jutuista, niin se olisi tietysti asiallista.

Mutta tosiaan, en oikeastaan kannata tätä, ellei tämä selkeästi tule sitten sillä lailla, että tämä ei lisää muita kustannuksia eikä ainakaan missään mielessä Suomen kaltaisessa maassa lääkkeiden kulutusta, että se valvotaan.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Luin ed. Räsäsen lakialoitteen, ja ihan innovatiiviselta se kuulostaa, mutta varmasti edellisiin puhujiin on helppo yhtyä, että se vaatinee kriittisen määrän asiakkaita, jotta se pystytään saamaan yleensä kannattavaksi. Toisaalta tässä on mahdollisuus saada säästöjä työvoimakustannuksissa.

Enemmänkin näiden lääkkeiden myynnin osalta pohdituttaa se, että kun lääkäri määrää sen lääkkeen terveysasemalla tai sairaalan poliklinikalla, niin miksi meillä ei olisi vaikkapa näitä automaatteja tai yleensä lääkkeiden myyntiä näissä paikoissa. Miksi me juoksutamme sitä potilasta kahden eri paikan välillä? Näenkin sen asian suurempana ongelmana.

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Itse asiassa tämä lakialoitteeni valmistelu lähti liikkeelle juuri tästä ed. Lauslahden ilmaisemasta ongelmasta. Eli kansalaiset valittavat, että miksi ei sieltä terveyskeskuksen kupeesta voi saada lääkkeitä, miksi tarvitsee matkustaa erikseen sitten vielä apteekkiin jonottamaan sitä lääkettä. Kyllä tällainen apteekkiautomaatti tarjoaisi mahdollisuuden myös siihen, että tällainen automaatti voisi sijaita esimerkiksi terveyskeskusrakennuksessa tai lähellä sitä, jolloin lääkkeen saisi läheltä.

Lääkkeiden myöntämisen tai reseptien kirjoittamisen periaatteisiinhan tämä ei mitään vaikuttaisi eikä sen vuoksi myöskään lääkkeiden kulutukseen, ja lääkkeiden myymistä valvoisi ammattitaitoinen farmaseutti aivan niin kuin apteekissakin. Muistutan myös, että farmasian alalla tulee olemaan pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, ja jos kustannuksia apteekkialalla mietitään, niin sehän tulee nimenomaan henkilöstökustannuksista, ja tässä kohden olisi myös mahdollista tässä suhteessa kustannustehokkaaseen apteekkitoimintaan.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Näillä täydennyksillä on pakko kannattaa ed. Räsäsen ajatuksia, koska näin me pystymme säästämään itse asiassa silkkaa rahaakin meidän potilaidemme näkökulmasta, jos otetaan pelkästään auton tai taksin kustannukset tapauksissa, joissa lähdetään hakemaan sitä lääkettä. Toivottavasti me pääsemme maailmaan, jossa potilas saa sieltä hoitavasta paikasta sen lääkkeen. Olkoon se yhteinen tavoitteemme.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kai pakko on oikeastaan yhtyä näihin kahteen edelliseen puhujaan justiin tässä mielessä, koska kyllä apteekeissa rupeaa olemaan aika paljon työntekijöitä. Kun katselee, että jos jossain voisi ajatella, että voisi vähän vähentää tai saneerata, niin kyllä apteekeissa. Mutta tavallaan se myöskin kuvastaa eräänlaista rikkautta ja hyötymistä tällaisella kemiallisella jakelulla ja lääkkeitten määräämisellä.

Sen verran sanoisin kyllä ed. Räsäselle, että eiväthän ne farmaseutit niitä lääkkeitä määrää, nehän vaan valvovat lääkkeiden jakelua. Kyllähän lääkärit ovat opettaneet Suomen kansalle sen, että lääkkeitä määrätään aina vaan helpommin ja semmoisiin asioihin, joihin niitä ei välttämättä ollenkaan tarvitsisi, vaan pääsee sitten helpommalla justiin niissä työpaikoissa, joissa on liian vähän työvoimaa. Kyllähän se tässä on se huolestuttavin piirre.

Eli siinä mielessä minä en näe tämän tilanteen ollenkaan helpottavan, koska monen kaveripiiristä löytyy varmasti tapahtumia, että joku sanoo, että nyt tarvitsisi sitä lääkettä ja sitten soitetaan johonkin ja sitten se määrätään johonkin apteekkiin, niin sitten kun näitä automaatteja alkaisi olla jossain tuolla, niin luultavasti tämäntapainen asennoituminen vaan leviäisi, että kun meillä on se automaattikin siinä, niin kai sinä nyt sinne voit pistää semmoisen määräyksen. Eli tälle täytyisi tehdä jotain, tälle lääkärien asennoitumiselle.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kyllähän tässä minullakin pikkuisen, kun lisäselvitystä tuli ja pikkuisen miettimistä lisää, ehkä tässä vähän takkia kääntyy.

Keskustelu päättyi.