Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

 

Sanna Lauslahti /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä taloustilanteessa on tarkoin mietittävä, minne veronkevennykset kohdistetaan. Kiinteistövero on sellainen vero, joka tulee suoraan kunnan kassaan. Nyt käsillä olevan aloitteen tarkoituksena on antaa kunnille joustovaraa, jotta ne voisivat määrätä veroa kuntalaistensa maksukyvyn mukaan. Tarkoitus on siis lisätä kuntien päätösvaltaa, mutta ei velvoittaa veronkevennyksiin.

Vakituisen asunnon kiinteistöverotus ei ota huomioon asukkaan veronmaksukykyä. Varsinkin suurten kaupunkien ja yleensä kasvukeskusten alueella kiinteistön verotusarvot kuristavat erityisesti pienituloisia. Asunnoissaan kenties useita vuosikymmeniä asuneille vanhuksille, joista monet saavat pientä eläkettä, korotukset voivat suhteessa maksukykyyn aiheuttaa kohtuuttomia menoja. Myös velkaisille lapsiperheille korotusten vaikutukset voivat olla kohtuuttomia.

Tällä hetkellä kunnat saavat päättää vakituisen asunnon kiinteistöverosta välillä 0,22—0,50 prosenttia. Kiinteistöveron alarajojen alentaminen parantaisi kuntien itsenäistä päätösvaltaa ja lisäisi kuntien mahdollisuutta ottaa asukkaiden veronmaksukyky nykyistä paremmin huomioon. Siksi on aiheellista muuttaa lakia siten, että nykyistä alarajaa alennettaisiin reilusti. Aloitteen tavoite on, että jatkossa kunnanvaltuusto määrää pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi vähintään 0,1 ja enintään 0,5. Mainittakoon vielä se, että Ahvenanmaalla monessa kunnassa vakituisen asunnon kiinteistövero on nolla. Näin on esimerkiksi Maarianhaminassa.

Tämä on itse asiassa hyvin pieni askel verotuksen keventämiseksi asumisen puolella. Paljon suurempi vaikutus jatkossa olisi sillä, että kevennettäisiin myös tonttien verotusta. Tonttien verotusarvojen nousut ovat johtaneet hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin erityisesti Pääkaupunkiseudun asukkailla, muun muassa eläkeläispariskunnilla, eläkeläisillä yleensä, opiskelijoilla ja lapsiperheillä. Rakennetun maapohjan kiinteistövero on tällä hetkellä 0,5—1 prosenttia riippumatta siitä, sijaitseeko tontilla vakituinen asunto vai jokin tuotantolaitos. Näin ollen näkisinkin tämän lakialoitteen jatkeena sen, että asuinrakennusten tonteille tulisi jatkossa määrätä oma, pienempi veroprosenttinsa.

Lopuksi, vakituisen asunnon kiinteistöveron alentaminen on siis pieni teko, mutta sekin tuntuu pienissä kukkaroissa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä on erittäin mielenkiintoinen aloite erityisesti vielä, kun ed. Lauslahti on kokoomusryhmästä ja täällä on paljon kokoomuslaisia nimiä. Kannatan ehdottomasti tätä, koska tässä on hieno asia, mutta luulen kyllä, jotta tämä ei hirveästi etene. Tai toivon, että se etenee, mutta epäilen kyllä vahvasti, koska tässä siirryttäisiin semmoiseen ajatteluun, joka ainakaan tähän mennessä ei ole mennyt läpi vielä kokoomukselaisissa piireissä, ja luulen, että nytkään ei vielä mene, mutta toivottavasti olen väärässä.

Nimittäin tässähän pitää nyt miettiä kokonaisuutena myös, jotta millä tavalla kunnallisveroa peritään, koska tänä päivänähän, niin kuin täällä on kuultu kyselytunneilla ja monessa yhteydessä, työmarkkinatukilaiset maksavat korkeinta veroa, siis työttömänä olevat henkilöt maksavat korkeinta veroa, ja he eivät hyödy yhtään näistä verohelpotuksista, jotka tulevat. Elikkä he maksavat — onko se 1 480 euroa, kun lähtee tämä perusvähennys, siitä lähtien — veroja, ja jos ei ole työtuloja koko vuotena, niin se vero on 20 prosenttia, ja siinä mielessä, kun miettii tätä oikeutusta, niin silloin tämän hetken veronkevennykset, kun ed. Lauslahti puhui ihan oikeasti, että ne pitää kohdentaa oikein, niin tämän hetken veronkevennykset eivät kyllä tämän hallituksen linjoituksessa kohdennu millään muotoa oikein, vaan ne kohdentuvat just niihin rikkaimpiin. Täällä on kyllä hienosti todettu, että eihän tässä kevennyksistä ole puhe, vaan otetaan vähemmän taikka jätetään enemmän käteen ihmisille, niin ettei siinä veronkevennyksestä ole puhe. Aika taitavia sanankäänteitä tässä on puhuttu.

Hieno oivallus oli ministeri Kataiselta jossakin yhteydessä, kun hän sanoi, jotta tässä pitää pääomatulojen ja työtulojen välistä veroeroa pienentää. Siis suurimpien työtulojen ja pääomatulojen, hän täsmensi. Se on tosi hyvä linjaus häneltä, kun hän totesi tämän ääneen vielä. Se löytyy tuolta pöytäkirjoista. Ei siis pienempien tulojen vero ole ongelma, vaan nyt onkin se, jotta suuret tulot pitää saada pienemmälle verotukselle.

Tämähän sotii sitä linjaa vastaan täydellisesti. Mutta onnittelen. jos tämä saadaan läpi. Tässä on tosi hyvä inhimillinen näkökulma, että niillä, jotka saavat vähän rahaa, jopa kiinteistöverossa otettaisiin huomioon se, jolloin maksaisivat vähemmän kiinteistöveroa, ja ajatuksena se, jotta yleensä asumiseen ei kohdenneta ylimääräisiä maksuja, jotka jo muutenkin, kun tiedetään Suomessa tämä asumisen kalleus, nostavat näitä kustannuksia. Sieltähän pitäisi kaikki ylimääräinen ottaa pois sillä tavalla, että olisi niin kuin perusoikeus jokaisen saada kunnon asunto. Tänä päivänä aika paljon on ihmisiä, jotka eivät saa asua kunnolla, koska se on niin kallista. Meillä on jopa aika paljon asunnottomia, niin että ei ole luukkua ollenkaan, missä yönsä kyhjöttää.

Tänä päivänä se realismi on olemassa — katsokaa näitä kuntia, mitä olen lukenut valtakunnan eri puolilta olevia lehtiä, ja netistä näkee muuten yllättävän paljon — että ollaan nostamassa kiinteistöveroa sen takia, jotta tämä hallituksen hyvä politiikka ei onnistu, vaikka täällä puhutaan, että nyt ovat kunnat saaneet lisää rahaa. En minä tiedä, huvikseenko ne nostavat nyt kiinteistöveroja, huvikseenko ne nostavat kunnallisveroäyriä. Meidän maakunnassa, siinä missä satun asumaan, Suomi-neidon peräpuolessa, kaikissa ympäryskunnissa nousee vähintään 1 prosentilla veroäyri. Omassa kunnassani esittävät kuulemma jopa 1,5:tä prosenttia, jos se pitää paikkansa, minkä maanantaina iltakoulussa sanoivat. Elikkä ensi maanantaina sitten tulee esitys 1,5 prosentista ja sen lisäksi nostetaan lähes tappiin kaikki kiinteistöverot, mikä kuvaa sitä eriarvoistuvaa kehitystä. Minä en tiedä, miten täällä Pääkaupunkiseudulla, mutta ilmeisesti täälläkin. Kun Pajusen juttuja luin tuossa, niin hän sanoi, että "otetaan vähän velkaa lisää", jotta tämmöinen on tämä nykyinen veropolitiikka.

Sen takia menestystä aloitteelle.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kollegat! Aloite on niin hyvä, että tulin tähän eteen puhumaan sen takia, että saisi kerralla itselleen puheen, jota voi toistaa sitten joka paikassa, koska tämä liittyy tämän hallituksen yleislinjaan, jossa pyritään tämmöiseen pääomaverotukseen ja yleensäkin tasaveroon, joka on täysin eriarvoistava ja väärä verolinja suhteessa oikeudenmukaisuuteen. Tällä hetkellä meillä on yksityisiä esimerkkejä näistä Fortumin ja muitten tempauksista, mutta todellisuudessahan kyse on siitä, että kun ihmiset elävät tuolla, niin tulee sähkön verottaminen, kevytöljyn, veden, kaikki nämä välistävetoverot, jotka liittyvät vielä itse tähän kulutukseen, jotka siis eivät ole missään mielessä palkitsevia, vaikka hallitus hokee, että kun ihminen vähentää kulutusta, niin sitten yhteiskunnan pitäisi palkita siitä, kun vähentää kulutusta. Todellisuudessa Fortum, Vattenfall ja kumppanit vetävät vaan lisää kaikkia näitä johdonpaksunnosveroja ja muita, mitä siihen ikinä liittyykään, mitä vaan kehtaavat keksiä.

Tässä on taas tämä sama juttu: Jollain perheellä on vanha mökki, ja esimerkiksi sen tontin, maapohjan, arvon nouseminen, keinotekoisestikin nostattaminen, nostaa tätä kiinteistöveroa sekä tontille että rakennuksille. Kaiken huippu on se, että vaikka siellä mökillä kävisi muutaman kerran kesällä, niin Fortum vetää kaikki nämä välistävetomaksunsa, joitten lain mukaan pitäisi olla siis kohtuullisia. Vaikka ihminen kuluttaisi, sanotaan, 10 eurolla sähköä koko kesänä, niin Fortum tilittää ehkä 150 euroa siitä, että sinne on joskus vedetty johdot ja siellä on mittari. Nämä ovat, huomatkaa, tasaveroja. Nämä eivät ota huomioon, aivan niin kun ed. Lauslahti on laittanut, että tässä ei oteta huomioon, ollenkaan ihmisen omaa veronmaksukykyä tai sitä, mitä hän tienaa. Eli tässä porvarihallitus paljastaa pahimman ja törkeimmän karvansa tai karkeimman karvansa, voisi sanoa, ettei loukkaa ketään. Eli Suomeen onkin jo ruvettu ajamaan tämmöistä vihreitten, vihreän eliitin — aikoinaan Soininvaaran ja muun kovan oikeistolinjan — tasaveromallia huomaamatta. Eli annetaan koko ajan mahdollisuus tämmöisille, voisiko sanoa, verotuksentuottajille verottaa kansalaisia tasaveroisesti ottamatta huomioon heidän veronmaksukykyään tai sitä, mitä kukainenkin meistä tienaa.

Ministeri Pekkarinen uskalsi lopultakin sanoa ääneen sen, mitä monet meistä ovat ihmetelleet täällä: Kuka on tämän takana? Nimittäin Aamutelevisiossa viime viikolla, kun kyseltiin siitä, minkä takia Fortum taas nostaa 20 prosentilla sähkön verottamista ja antaa muille mallin siitä, että ottakaa vaan ihmisiltä sitten lisää, vaikka ei pitäisi, eikä ole mitään syytä siihen, niin ministeri Pekkarinen sanoi, että syy ei ole hänen, vaan valtiovarainministeri Kataisen. Tähän ministerineuvottelukuntaan tai johonkin hän on viemässä tätä asiaa, mutta suurin vastustaja on ministeri Katainen. Katainen ei anna periksi siinä, vaan haluaa, että Fortum on täysin itsenäinen ja päättää yksinään niin, että hallitus ei pääse siihen mitenkään vaikuttamaan eikä kukaan saa vaikuttaa tähän asiaan. Eli tiedätte nyt itsekin sitten täällä, kokoomuksen kansanedustajat, jotka olette paikalla, että ministeri Pekkarinen on tämän Suomen kansalle sanonut ja vielä pariin kolmeenkin kertaan, ennen kun kukko lauloi tai mitä tuli uutisissa siinä. Ministeri Pekkarinen sanoi, että hän aikoo pistää Fortumin tästä koville. Mutta tämä on siis yksittäistapaus.

Koko tämän hallituksen linja on tämmöinen käsittämätön välttämättömyyshyödykkeitten — kevytpolttoaine, sähkö, vesi ja sitten se, missä me asumme ja kaikki — tasapäistäminen verotuksessa niin, että köyhimmätkin maksavat yhtä kovasti. Silloin tämä pääomavero on vaan luontainen jatke. Se on oikein, voisiko sanoa, kokoomusvetoisen hallituksen huippusaavutus kaikista rikkaimmille. Kun muutenkin tehdään ihmisistä "tasa-arvoisia" siten, että jokaiselta nyljetään veroa yhtä paljon, niin täällä se oikein nousee kukkaansa: nyt saatte pitää oikein todella paljon rahaa, kun pääomaverotus tasapäistää vielä suuren rahankin verotuksen. Tämä on tällä samalla loogisella jatkeella. Tämän verran halusin puhua, että muistan itse tämän viisaan ajatteluni logiikan.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Sen verran tässä on pakko ottaa puheenvuoro, ettei jää vääriä käsityksiä. Nykyinen kiinteistöverolaki ei ole tämän hallituksen aikaansaannos, vaan se on jo vuodelta 1992. (Ed. Pertti Virtanen: Sopii linjaan!) Laitetaan se kirjoihin, ettei tule väärin. Näiltä osin hallitus ei ole pystynyt hyppäämään menneisyyteen ja tekemään lakia.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Pertti Virtanen vähän lavensi tätä keskustelua, mutta kun se sallittiin, niin tähän vaan totean, jotta kun ajatellaan tätä tasapäistävää mallia, niin jätepuolella on aika hassuja esimerkkejä muun muassa Lieksasta. Siellä eräällä vanhalla pariskunnalla ei tule yhtään jätettä siihen laatikkoon ja heiltä peritään tyhjennysmaksu. Tämä kaveri on ottanut kuvat siitä varta vasten ja lähetti ne minulle, kun kone tulee kippaamaan ja auto piippaa ja kippaa tyhjän jätekorin. Siitä huolimatta otetaan maksu. Nämä anoivat siitä vapautusta. No ei siitä kuulemma voi vapauttaa, kun tämmöinen systeemi on olemassa.

Minusta pitää kysyä, mihin tämmöinen ajattelu perustuu, jossa tietysti palvelua tarjotaan, mutta ei tarvitse sitä palvelua. He itse kompostoivat ja polttavat paperijätteet, ja mikä hajoaa, kompostoivat ja kasvattelevat sillä vaikka kurkkuja ja tomaatteja. Siinä mielessä on vähän samanlainen tämä ed. Virtasen puhe sähköjutusta, joka on tullut kanssa monessa asiassa eteen.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan kyllä ed. Lauslahden esitystä, ja ei hän maininnutkaan siinä vapaa-ajanasuntoja — en ihan tarkkaan kuunnellut — mutta tietysti ne ovat oma lukunsa, ja erikseen katsotaan pelkästään näitä vakituisia asuntoja.

Sitten toiseksi sanoisin ed. Pertti Virtaselle, että tässä Fortum-asiassa ei ole esillä kai pelkästään ministeri Katainen, kyllä siinä muitakin ministereitä kannattaa varmaan ottaa mukaan keskusteluun. On se niin törkeä esimerkki kaiken kaikkiaan, että kyllä minä uskoisin, että muillakin voi olla osuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta siinä.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Toistin ainoastaan sen, minkä ministeri Pekkarinen sanoi. Ei todellakaan minullakaan sitä luuloa ole, että kyse on ainoastaan kokoomuksen ylimielisyydestä tässä asiassa, mutta tälle loogiselle jatkumolle sopii kyllä tämän kaltainen asenne.

Vielä sen verran lisäisin tähän tasavertaistamiseen ja kansan hylkäämiseen sen, että kun joka paikasta otetaan maksut, niin kukaan täällä — kun täällä on esimerkiksi Ylen hallintoneuvoston herroja, nyt ei ole paikalla eikä rouvia kyllä ketään, jotka puhuvat siitä, kuinka on kehitetty ja saatu parempaa ohjelmistoa aikaan — ei puhu siitä, että kun me menemme näille Ylen kanaville, TV-Kolmoselle, Neloselle, jotka näkyvät kaikelle kansalle, niin lyhyessä ajassa esimerkiksi elokuvien tarjonta on tullut semmoiseksi, että tarjotaan vaan elokuvia, jotka ovat noin viisi kuusi vuotta vanhoja ja sitä vanhempia. Nyt ei enää puhuta edes siitä, että tulee uusintoja, vaan ei kerta kaikkiaan tuoteta muuta näillä niin sanotuilla mainoskanavilla, maksullisilla kanavilla, joilla on sitten tämä, että vedetään Ylen ja Suomen valtion ja muiden vastaavien kanavien satelliittioikeuksien kautta itse mainosmarkat kouraan eli taas eräänlainen välistävetomaksu, ja niille ihmisille, jotka eivät suostu maksamaan tätä voitelumaksua, annetaan aina vaan huonompitasoista ohjelmaa koko ajan eikä sitä tuoda mitenkään julki täällä, vaikka on kerta kaikkiaan pakko tuoda.

Mutta tästä, mitä esimerkiksi ed. Lahtela äsken mainitsi, ei hyödy mitään. Siitä tulee vaan kiukkuisaksi, kun on maksettava. Minä voin sanoa tässä, että minä olen tehnyt esimerkiksi sen, että kun minä asun Helsingissä tuossa pienessä yksiössä, niin minulla ei ole siellä sähköjä ollenkaan. Minä en suostu maksamaan enää, kun kulutus oli se, että minä maksoin kympin siitä ja sataviisikymppiä siitä, että minulla oli se sähkö. Jokainen tajuaa, kuinka väärin se on. Nyt minä odotan vaan sitä, (Puhemies: 2 minuuttia!) että joku sähköpoliisi tulee sisälle, että "miten niin täällä ei ole sähköä", mutta kun ei ole sähköä. Täällähän voi ladata koneen, koettakaa itse.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kiinteistöverolaista on nyt siis kysymys!

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Nimenomaan puhemies on siinä oikeassa, että pitää kestää asiassa, ja aion juuri siitä sanoakin tässä. Tässä kun esitetään kevennystä siihen, jotta kunnille tämmöinen mahdollisuus annettaisiin, niin kuitenkin se on kunnan harkinnassa. Minusta pitäisi valtionosuuksia kyllä sen verran korjata ihan oikeasti, jotta kuntien ei olisi pakko nostaa kiinteistöveroja, niin kuin näköjään käy. Sehän tarkoittaa sitä, jotta monessa tilanteessa, jos aiotaan ne peruspalvelut, jotka ovat lakisääteisiä, hoitaa kunnolla, niin silloin on pakko nostaa veroja, jos halutaan, että ei sitten joku oikeus tai lääninhallitus lähde ojentamaan, jotta taas on siinä kunnassa hoidettu huonosti vanhuksia tai jotain tehty huonosti. Sen takia nyt pitäisi tähän jatkeena suoraan olla, että kun meillä on talousarvio käsittelyssä, niin tehdään semmoinen ratkaisu siinä ja toivon mukaan, kokoomuksen edustajat, kun olette niin kuin kukkoina tunkiolla ja valtiovarainministeriön kassassa on rahat, ohjaatte kuntien valtionosuuksiin lisää rahaa, jotta saadaan hoidettua myös nämä kevennykset, koska se on jostakin sitten pois. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että tämmöisille köyhille pitää antaakin helpommalla tämä.

Sen verran poikkean sivuun, joka mahtuu tähän kahteen minuuttiin, että aikaisemmin Fortum perusteli sitä, jotta kun Norjassa on huono vesitilanne, niin pitää nostaa hintaa. Meillä on nyt satanut liikaa ilmeisesti, kun sitä sähköä pukkaa tulemaan noista voimalaitoksista, ja nyt olisi kyllä loogista, että jaetaan kansalle sitä taivaalta satanutta vettä ilmaisena sähkönä. Se logiikka on nyt pettänyt. Nyt kuulemma on joitain johdannaisia. Ne myydään. En tiedä niistä johdannaisista yhtään mitään, mutta se muka nyt nostaakin sähkön hintaa.

Keskustelu päättyi.