Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Eläinaktivistien laittomien iskujen torjunta

Mats Nylund /r:

Ärade herr talman, arvoisa herra puhemies! Inom Västra Finlands län fungerar i dag en polisenhet för motarbetande av olaglig djurrättsaktivism. Den här enheten hotas nu av nedläggning, och motivet är att man har lärt upp polisen till uppgiften runtom i landet och att man har fått bukt på räderna, närmast mot pälsfarmerna.

Laittoman eläinaktivismin torjuntaryhmässä työskentelee kaksi poliisia tällä hetkellä. Ryhmää ei siis ole tarpeen lakkauttaa taloudellisista syistä, vaan siitä syystä, että ryhmä on onnistunut tehtävässään. Ryhmän toiminta on ollut menestyksellistä juuri siitä syystä, että poliisit tuntevat iskujen tekijät, joiden taustavaikuttajat usein löytyvät ulkomailta. Torjuntaryhmällä on juuri sitä ydintietoa tekijöistä ja menetelmistä, joita tarvitaan iskujen torjumiseen. Tätä tietoa ei voi menestyksellä siirtää laajalle piirille.

Därför frågar jag: Hur tänker regeringen se till att räderna mot produktionsdjursanläggningar inte ökar, ifall den här enheten mot djurrättsaktivism läggs ned?

Eli millä tavoin hallitus takaa sen, että tuotantoeläinlaitoksiin kohdistuvat iskut eivät lisäänny, jos laittoman aktivismin torjuntaryhmä lakkautetaan?

Sisäasiainministeri  Anne  Holmlund

Arvoisa herra puhemies! Länsi-Suomen läänin poliisijohdon alaisuudessahan on toiminut tämä edellä mainittu aktivistitorjuntaryhmä, ja sen työ tullaan arvioimaan. Kuten tässä tuli mainittua, työ on ollut erittäin tuloksekasta ja kaiken kaikkiaan työssä on onnistuttu. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa suunnitelmaa siitä, miten tämä korvaava toiminta tullaan hoitamaan, mutta tulen pitämään henkilökohtaisesti huolen siitä, että tämä tullaan järjestämään.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.