Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Yhdysvaltain ilmastopolitiikan globaalit vaikutukset

Ville Niinistö /vihr:

Herra puhemies! Tämä meidän yhteinen maapallomme sai tiistaina lisää toivoa paremmasta tulevaisuudesta, kun Yhdysvaltain kansa valitsi Barack Obaman presidentikseen. Obama on sitoutunut vähentämään Yhdysvaltain kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2020 mennessä ja siitä vielä alemmas 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä merkitsee suurta käännöstä Yhdysvaltain liittovaltion politiikalle ilmastonmuutoskysymyksessä. Hän on myös sitoutunut toteuttamaan päästökaupan Yhdysvalloissa ja vielä niin, että kaikki päästöoikeudet huutokaupataan.

Mikä positiivinen vaikutus tällä asialla on pääministerin mielestä kansainvälisille ilmastosopimusneuvotteluille ja miten Suomi voi edistää sitä, että Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 saatava sopimus on mahdollisimman kattava?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tärkein ja nopein tehtävä, mihin Suomi pystyy vaikuttamaan, on se, että me saamme unionin päätöksenteon lainsäädäntöpaketin valmiiksi, että se on riittävän kunnianhimoinen, uskottava, perustuu siihen komission esitykseen, joka on hyvin tasapainoinen paketti. Sen paketin ja tavoitteenasettelun kanssa menemme kansainvälisiin neuvotteluihin ja niissä onnistuaksemme tarvitsemme erittäin tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain uuden hallinnon kanssa. Toive on suuri siitä, että uusi hallinto ottaa aktiivisemman roolin, mutta sekään ei vielä riitä. Tarvitaan kaikkien muidenkin teollisuusmaiden ja varsinkin nopeasti kehittyvien maiden vastaavan kaltainen tuki.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.