Täysistunnon pöytäkirja 102/2008 vp

PTK 102/2008 vp

102. TORSTAINA 6. MARRASKUUTA 2008 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Vankiloiden vähentäminen ja peruskorjaaminen

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Todella julkisuuteen on tullut se, että oikeusministeriön alla Rikosseuraamusvirasto ja sen eräs työryhmä suunnittelee lakkauttavansa tietojen mukaan kaksi suljettua vankilaa ja 3—4 avovankilaa muutaman vuoden sisällä tuottavuusohjelmaan vedoten ja olettaa vankien määrän laskevan, kun muun muassa rikosten rangaistusvaatimuksia lievennetään. Kysynkin nyt oikeusministeriltä:

Tuoko se yhteiskuntaan lisää turvallisuutta, että rikosten määrän todellisuudessa kasvaessa vankiloitten määrää suunnitellaan kuitenkin vähennettäväksi?

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Vankilathan ovat tähän asti kärsineet tilan ahtaudesta ja alhaisesta henkilöstömiehityksestä, millä on kielteisiä turvallisuusvaikutuksia, ja lisäksi heikot henkilöstöresurssit vankeinhoidossa altistavat myös uusintarikollisuudelle, jos vankien päihde- tai mielenterveysongelmiin ei pystytä vankila-aikana tarttumaan. Te, oikeusministeri Brax, vielä viime kaudella kansanedustajana toimiessanne kannoitte suurta huolta näistä kysymyksistä.

Eikö nyt olisi syytä hylätä kaavamainen tuottavaisuusohjelma ja turvata laadukas vankeinhoito? Ja lisäksi, kun tiedämme, että nämä lakkautusuhan alla olevat, esimerkiksi Konnunsuon keskusvankila, ovat erittäin huonossa kunnossa ja vaatisivat pikaisen korjauksen, niin eikö nyt rakennusalan hiipuessa olisi erinomainen aika myös talouspoliittisesti aloittaa vankiloiden peruskorjaus, mikä on sitä paitsi jo aikoja sitten luvattu muun muassa tuolle vankilalle? Kysyn:

Lupaatteko, että muun muassa Konnunsuon keskusvankilan peruskorjaus aloitetaan pikaisesti?

Oikeusministeri Tuija Brax

Herra puhemies! Joku viisas on sanonut, että yhteiskunnasta kertoo kaiken se, miten se kohtelee vankejaan, ja tämä teema on todella tärkeä. Se, mitä nyt ollaan tekemässä, on ehkä julkisuuteen siivittynyt vähän vinoon, vaikka me olemme siitä avoimesti tiedottaneet ja varsinkin henkilöstölle kertoneet. Varmuuden vuoksi kehyskautta varten valmistauduttaessa joka ikisen laitoksen tulevat remontit ja niistä syntyvä vuokrannousupaine kartoitetaan ja sitten, kun tiedetään, että henkilöstöä meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa vähentää, tätä verrataan siihen tietoon, miten meidän kehyksemme ylipäätänsä kestävät. Nämä ovat vasta alustavia laskelmia siitä, miten tehokkaimmalla mahdollisella tavalla tehdään hyvää vankeinhoitoa.

Hallitus on suostunut siihen, että joulukuussa hallitus iltakoulussa kuuntelee oikeusministeriön perustellut näkemykset siitä, mitä vankeinhoidolle kuuluu, mitä siellä tarvitaan, ja nämä hyvin avoimesti tehdyt laskelmat ovat osa sitä valmistautumisprosessia, jossa koko hallitus keskittyy ja kuuntelee oikeusministeriön huolia, mutta myös tulevaisuuden näkymiä.

Täytyy korjata myös, arvoisa puhemies, eräs tieto. Meillä ei ole suunnitelmissa alentaa yhtään minkään rikoksen rangaistavuutta. Siltä osin on liikkeellä väärää tietoa. Arviot vankiluvun vähenemisestä perustuvat vain ja ainoastaan tämän hetken näkymiin siitä, että rikollisuustaso on laskemassa ja niin sanotusti rikoksentekoiässä olevien ikäluokkien pienuus vaikuttaa asiaan. Jos rikostaso nousee, niin silloin nousee myös vankimäärä eikä sitä ole tarkoitus keinotekoisesti silloin millään tavalla laskea.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.