Täysistunnon pöytäkirja 102/2010 vp

PTK 102/2010 vp

102. TIISTAINA 19. LOKAKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

 

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Viime vuosina rajavartioasemia on lakkautettu yksi toisensa perään, ja nyt sitten tämän lain myötä ensi vuodenvaihteessa myös rajavartioalueet lakkautetaan. Omalla paikkakunnallani muun muassa rajavartiomiesten, Rajavartioston henkilökunnan, määrä on voimakkaasti supistunut viime vuosina — oli joku vajaa sata, ja onko siellä enää viittäkymmentäkään. Nyt täällä esityksen vaikutuksista todetaan, että arvioidaan, että tämän muutoksen myötä tätä rajavartiointia, joka on se tärkein tehtävä, tavallaan voidaan voimistaa, mutta henkilökohtaisesti en usko siihen.

Kaiken kaikkiaan Rajavartiolaitos on murinoitta sopeutunut tuohon tuottavuusohjelmaan eli henkilöstön vähennysohjelmaan, ja sitä kautta myös omalla paikkakunnallani voimakkaasti näkyy se Rajavartioston henkilökunnan väheneminen. Rajavartiolaitos tekee paljon yhteistyötä poliisin ja Tullin kanssa myös meillä Pohjois-Karjalassa, ja erityisesti raja-alueilla asuvat — heitä vielä on — kokevat sen myös turvallisuuskysymyksenä. Tämä eduskuntahan on viime vuosina lisännyt lakien myötä rajavartijoitten toimintavalmiuksia, he yhdessä poliisin kanssa toimivat. Periaate nykyään on, että ensin toimitaan ja sitten kysytään. Poliisin valtuuksia ei olla viemässä, vaan päinvastoin, jos rajavartijat sinne ensin sattuvat, he toimivat ja välittömästi ottavat yhteyden poliisiin.

Arvoisa puhemies! Aivan lopuksi totean, että on valitettavaa, että tosiaan tämän tuottavuusohjelman myötä, niin uskon, ennen kaikkea tämä voimakas Rajavartioston henkilökunnan väheneminen on toteutettu.

Keskustelu päättyi.