Täysistunnon pöytäkirja 102/2010 vp

PTK 102/2010 vp

102. TIISTAINA 19. LOKAKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Petri Pihlajaniemi /kok:

Arvoisa puhemies! On ihan hyvä, että tätä jatketaan vuodella, mutta mielestäni vuosi on aika lyhyt aika, koska tämä on erittäin tärkeä asia ja kannan huolta pienistä yrittäjistä. Ja tätä pitäisi laajentaa niiden osalta, jotka käsillä tekevät työtä, korjaavat tai tekevät käsitöitä, isommallekin sektorille, kun tämä on pääasiassa partureille.

Täällä sanotaan, että tämä veronalennus ei ole mennyt kokonaan hintoihin. Se on ehkä totta, mutta on paljon helpompi työllistää, koska tämä vero on pienempi, eli paljon helpommin joku ottaa töihin työntekijän ja palkkaa näin ollen ensimmäisen työntekijän.

Eli tämä on erittäin tärkeä asia, ja toivon, että tähän tulisi enempi jatkoa kuin tämä yksi vuosi.

Outi Mäkelä /kok:

Arvoisa puhemies! Todellakin tässä on tehty vuoden päätös ja tarkastelu on tarkoitus tehdä tulevan, laajemman veropoliittisen linjanvedon yhteydessä. Näin valiokunta toteaa. Todellakin voin yhtyä tuohon ed. Pihlajaniemen näkemykseen siitä, että muutos voisi olla pysyvämpi tai pidempiaikaisempikin luonteeltaan, ja uskon myös, että kun tätä pidemmältä aikaväliltä seurataan, niin nähdään myös nämä vaikutukset työllisyyteen. Kyse on kuitenkin pienistä yhden tai kahden ihmisen yrityksistä tai toiminnoista, jotka varmasti tarvitsevat tämän tyyppisen tuen.

Keskustelu päättyi.