Täysistunnon pöytäkirja 102/2010 vp

PTK 102/2010 vp

102. TIISTAINA 19. LOKAKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kun on aihetta kiittää hallitusta, niin silloin se täytyy tehdä suureen ääneen. Tässä on perhepäivähoidon osalta työaikalain muutos, ja perhepäivähoitajien saattaminen työaikalain piiriin on ehdottomasti erittäin tärkeä ja arvokas saavutus. Olen tyytyväinen siihen, että valiokunta on korostanut myös lisäuudistustarpeita, mitä perhepäivähoitajan tehtävän hoitamiseen vielä liittyy, eli parannettavaa jää vielä tämänkin jälkeen.

Erityisesti on toivottu korvamerkittyä rahaa jo aiemmin kunnille siitä, että perhepäivähoitajien kustannuskorvausten ja myös yksityisten perhepäivähoitajien palvelurahan korottamiseksi saataisiin toimia, jotta kunnissa ne vastaisivat paremmin nykyajan hintatasoa. Sen lisäksi ylipäänsä tämä kulukorvaus on siis saatettava tasolle, joka vastaisi siitä työn luonteesta syntyviä kustannuksia. Ehkä niitä asioita, jotka ovat jääneet huomaamatta, ovat myös työvaatekulut ja yksityisellä puolella erityisesti työterveyspalveluiden osto; ne ovat asioita, jotka kaipaavat vielä korjausta.

Mutta korostan vielä sitä, että tämä on yksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan parhaista mietinnöistä ja yksi hallituksen parhaista esityksistä. Kiitos siitä!

Katja Taimela /sd:

Arvoisa puhemies! Oppositiosta käsin tulee yleensä arvioitua hyvin kriittisesti näitä hallituksen esityksiä, ja positiivinen palaute jää ehkä yleensä kertomatta. Tässä hallituksen esityksessä, jossa ehdotetaan työaikalain soveltamisalaa laajennettavaksi niin, että perhepäivähoitajan työ tulee lain soveltamisen piiriin, on hallitukselle kiitoksen paikka.

Hoitajat tekevät tällä hetkellä hyvin yleisesti kymmentuntisia työpäiviä. Yksi lain tavoite on, että jatkossa työpäivät olisivat kahdeksantuntisia. Ehdotuksella pyritään vaikuttamaan myönteisesti myös perhepäivähoitajan ammattiin hakeutumiseen. Kuten hallituksen esityksen perusteluosiossa todetaan, kotona työskentelevien perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt alle kolmasosaan siitä, mitä se oli parikymmentä vuotta sitten.

Työaikalain piiriin kuuluminen jäntevöittää perhepäivähoitajien työtä. Se tuo heille työaikasäätelyn suojelun eli tarvittavan lepoajan ja palautumisajan. Laki säätelee tullessaan myös kokonaistyön kuormitusta. Keskeinen kysymysmerkki ja huoli on, miten tämä tuleva lainsäädäntö toteutuu kunnissa. Laki tarvitsee toteutuakseen paitsi toimivat varahoitojärjestelmät myös tarvittavat resurssit.

Asiantuntijakuulemisessa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa nousi myös esiin, että kunnat voivat ryhtyä ostamaan tarvitsemiansa perhepäivähoitopalveluita yksityisiltä perhepäivähoitajilta, joita työaikalaki ei koske. Valiokunta korosti omassa mietinnössään, että tällaisissa tilanteissa tulee kyseessä olla aito yritystoiminta eikä työaikalain säännösten kiertämiseksi luotu pakkoyrittämisen tilanne, jossa nykyiset kunnalliset perhepäivähoitajat irtisanottaisiin ja he joutuisivat työllistämään itsensä yksityisinä perhepäivähoitajina, joilta kunta sitten ostaisi perhepäivähoitopalvelua.

Keskustelu päättyi.