Täysistunnon pöytäkirja 103/2005 vp

PTK 103/2005 vp

103. TIISTAINA 11. LOKAKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

 

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Eftersom min goda gruppkollega ledamot Roger Jansson är på tjänsteresa på riksdagens vägnar så vill jag bara konstatera att det här är ett välkommet förslag, som motsvarar också de framställningar som den internationella organisationen för toppdomännamn Icann också har gjort. Jag hoppas därför att vi skall godkänna den här lagstiftningen i snabb ordning så att den kan träda i kraft och vi kan få den här domänbeteckningen. Jag förstår att den här symbolen också är viktig för att det självstyrda landskapet skall få en egen kod liksom andra liknande regioner, vilket Icann:s beslut har möjliggjort.

Kun kansanedustaja Roger Jansson on hoitamassa eduskuntatyöhön kuuluvia virkavelvollisuuksia, niin haluan vain todeta, että tämä esitys on hyvä. Se perustuu kansainvälisen järjestön hallinnoiman järjestelmän mukaiseen esitykseen. Toivon, että me nopeasti saisimme tämän esityksen eteenpäin, jotta siellä voitaisiin ottaa käyttöön tällaiset tunnukset, jotka omalta osaltaan vastaavat niitä, jotka muilla vastaavilla itsehallintoalueilla on käytössä.

Keskustelu päättyy.

​​​​