Täysistunnon pöytäkirja 103/2006 vp

PTK 103/2006 vp

103. KESKIVIIKKONA 18. LOKAKUUTA 2006 kello 15 (15.09)

Tarkistettu versio 2.0

38) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

 

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että seuraava vastalauseen lausumaehdotus hyväksytään: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy lähivuosina toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi niin, että asteittain kaikki 1939—1945 sotiemme veteraanit pääsevät sotavammalaissa määriteltyjen avo- ja laitoshoidon palveluiden piiriin."

Vastalauseen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Eero Akaan-Penttilä, Raija Vahasalo, Sirpa Asko-Seljavaara ja Paula Risikko, ja siihen ovat lausumaehdotuksen osalta yhtyneet kansanedustajat Leena Rauhala ja Erkki Virtanen.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Tä-mä on tärkeä asia, eli tämä sotilasvammalain 6 §:n muuttaminen, jossa nyt on kysymys tästä lausumaehdotuksesta. Tämähän on ollut yksityiskohtaisessa pykäläkäsittelyssä, jossa olen myös kannattanut näitä pykälämuutoksia, joissa todella oli kysymys siitä, että myös laitoshoitoon oikeuttava haitta-aste alennettiin 20 prosenttiin, joka mahdollistaisi pääsyn laitoskuntoutukseen. Mutta tämä vastalauseen lausumaehdotushan tarkoittaa sitä, että nimenomaan näistä prosenteista luovuttaisiin, ja silloin kaikki vuosien 1939—45 sotiemme veteraanit pääsisivät sotavammalaissa määriteltyjen avo- tai laitoshoidon palveluiden piiriin. Tästä itselläni on esimerkiksi ollut aloitteita, ja toivoisin todella, että tämä lausumaehdotus menisi eteenpäin. Eli kannatan tätä lausumaehdotusta, jota olen kannattanut myös tuolla valiokunnassa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ed. Rauhala kannatti ehdotusta, ja minä myös kannatan. Mutta pikkusen tietysti, herra puhemies, kritisoin tätä. Sanotaan, että vähän heikohkosti muotoiltu lausuma, kun sanotaan, että "eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy lähivuosina toimenpiteisiin". Minusta kyllä näihin toimenpiteisiin pitää lähteä heti eikä odottaa vuosia. Vuosia on odotettu sotainvalidien ja -veteraanien asioiden hoitoa, ja sitten kun vielä lähivuosina ryhdyttäisiin toimenpiteisiin, niin sitten asteittain mentäisiin eteenpäin. Tällä tiellä on oltu 60 vuotta lähes, ja tulokset näkyvät. Mielestäni lausuman pitäisi olla yksiselitteinen ja terävä ja sellainen, että todella eduskunta edellyttäisi, että heti ryhdytään toimenpiteisiin ja oikeastaan myös heti nämä veteraanien asiat pantaisiin tällä tavalla kuntoon eikä enää odotettaisi, niin kuin valtapuolueet ovat vuosikymmeniä tehneet. Tämä on häpeällistä, ja kun vielä on kysymys tästä työkyvyttömyys-sanasta tässä koko asiassa keskimäärin 84-vuotiaiden sotainvalidien osalta, niin kyllä tilanne on hävettävän huono ja ansaitsisi paljon paremman lausuman, eikä vain lausumaa vaan toimenpiteitä hallitukselta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kankaanniemi todella ihan tärkeän havainnon teki, ja tämä lausuma varmasti kuvastaa sitä, mitä meillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käyty keskustelua. Olemme hyvin paljon koko valiokuntana keskustelleet tästä ja todenneet sen, että asia on hoidettava ja saatava kuntoon. Varmasti se tahto, mikä tässä on sisällä, myös tässä vastalauseessa, on se, että pian ja heti ja kaikille, jotka sotiemme veteraanien tunnuksen täyttävät, ettei ole kysymys todellakaan edes vuosista, minä vuonna, vaan niistä, jotka ovat meidän sotiemme veteraaneja, mutta tätä varovaisuutta me itse kukin varmasti käytämme aina aika ajoin näissä, että pääsisikö sitä kautta niin kuin paremmin eteenpäin. Mutta nyt tässä todella olen samaa mieltä, mitä ed. Kankaanniemi totesi, että olisi saanut olla tiukempi lausuma, mutta siitä huolimatta sitä, että on edes tämänlainen, kannatan.

Keskustelu päättyy.

​​​​