Täysistunnon pöytäkirja 103/2009 vp

PTK 103/2009 vp

103. TIISTAINA 10. MARRASKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä laajennetaan isille tarkoitettua vanhempainrahakauden jälkeen käytettävää isyysrahakautta yhteensä kuuteen viikkoon. Isäkuukauden tavoitteena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa työelämässä ja lasten hoitamisessa.

Valiokunta käsittelyssään on todennut sen, että perheitä on hyvin erilaisia, ja on käsitellyt myös ei pelkästään yksinhuoltajaperheitä, vaan nostanut myös esille monikkoperheiden tilanteen, koska sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on todella tärkeää, että nähdään perheiden erilaisuudet. Kun yksityiskohtaista käsittelyä on tästä käyty, niin silloin ed. Räsäsen vastalauseen 2 mukaan esitettiin näitä pykälämuutoksia.

Arvoisa puhemies, esitän, että tässä vastalauseen 2 mukaan hyväksyttäisiin lausumaehdotus, joka tarkoittaa sitä, että eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, jossa monikkolasten isän oikeus isyysvapaaseen määräytyy kustakin perheeseen kerralla syntyvästä lapsesta samoin edellytyksin kuin yksittäin syntyneestä lapsesta. Eli painopiste ei olisi raskaudessa vaan otettaisiin huomioon nimenomaan tämä lasten määrä. Raskaus tietysti on erilainen, kun se on monikkoraskaus, mutta olisi tärkeää, että otettaisiin isyyskuukaudessa ja -vapaassa huomioon se, mikä siinä hoitamisessa on, kun on useampi lapsi hoidettavana, ja että isällä ja äidillä, molemmilla, olisi aikaa hoitaa näitä lapsiaan.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Vastalauseen perusteluissa esitetään, minkä takia näin pitäisi menetellä, ja myöskin on mainittu, kuinka montaa perhettä tämä koskisi. Se koskisi alle 900:aa perhettä, ja näin ollen kustannusvaikutus olisi todella pieni, mutta tällainen muutos merkitsisi kyllä erittäin paljon näille perheille, joten kannatan ed. Rauhalan tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.