Täysistunnon pöytäkirja 103/2009 vp

PTK 103/2009 vp

103. TIISTAINA 10. MARRASKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

34) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

 

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on monin tavoin perusteltu. Tavoitteenahan tässä on toteuttaa kunnissa hoidettavien maaseutuhallinnon tehtävien kokoaminen suurempiin yksiköihin.

Kuntien maaseutuhallinnon tehtäväkenttä on erittäin laaja, ja on ehkä syytä korostaa tämän maaseutuhallinnon merkitystä toteamalla, että maaseutuhallinnon ihmiset, siellä toimivat ammattilaiset, ovat viljelijöitten, maaseutuyrittäjien, aivan keskeisimpiä toimintakumppaneita.

Tätä esitystä perustellaan erityisesti EU:n tukien hallinnointia koskevilla vaatimuksilla. No, tämä tietysti pitää paikkansa. Mutta itselleni vieläkin tärkeämpi peruste tälle lakimuutokselle ja hallinnon järjestämiselle on se, että muodostamalla suurempia kuntien maaseutuhallinnon yksiköitä toivottavasti pystytään sitten turvaamaan paremmin maaseutuhallinnon ammattitaito, ihmisten rekrytointi näihin hallintoyksiköihin, hallinnon ihmisten tuki toisilleen jne.

Kuntien maaseutuhallinnon tehtävä ei ole vain EU- ja kansallisten tukien hallinnointi. Työ on myös paljon, paljon muuta ja joka tapauksessa työtä, joka vaatii hyvin monipuolista ammattitaitoa. Tuet ja tilojen kehittäminen kuuluvat yhteen. Eli osatakseen neuvoa esimerkiksi nuoria viljelijöitä on hallittava tukipolitiikka, rahoitusneuvonta, investointineuvonta, eläkeneuvonta jne. On hallittava laaja maatilatalouden toimintaympäristö, ja sen vuoksi näissä suuremmissa hallintoyksiköissä toimivien ihmisten tietotaidon on tuettava monella tavalla toisiaan.

Jokaisen toimijan näissä hallintoyksiköissä ja hallintoketjussa on ymmärrettävä kokonaisuus, jos aiotaan toimia tehokkaasti ja välttää asiakkaille hyvin kalliiksi tulevia ratkaisuja. On myös erittäin tärkeää, että hallinnossa voidaan huolehtia asiakkaista myös pitkien etäisyyksien alueella, ja sen vuoksi on erittäin hyvä asia, että tuossa hallituksen esityksessä nämä erityisen pitkien matkojen alueet, muun muassa Lappi, Koillismaa ja Kainuu, on huomioitu erikseen.

Tietyllä tavalla suuri pelko tässä uudistuksessa on se, että tätä myötä maaseutuhallinto byrokratisoituu entisestään, ja siihen kyllä tässä uudistuksessa ja uudistuksen toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tietynlainen ongelma tässä uudistuksessa on myös se, että Maaseutuvirastolla on uudistuksessa hyvinkin keskeinen rooli, siis tilanteessa, jossa Maaseutuvirasto ei ole saanut omaakaan toimintaa käytännössä kuntoon, ja siitä on syytä olla jossakin määrin huolissaan.

Mutta joka tapauksessa toivon, että kunnat suhtautuvat hyvin vakavasti tähän hallintouudistukseen ja sen toteuttamiseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​