Täysistunnon pöytäkirja 103/2009 vp

PTK 103/2009 vp

103. TIISTAINA 10. MARRASKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

35) Hallituksen esitys laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

 

Timo V.  Korhonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kaiken kaikkiaan tämäkin lakiesitys on erittäin hyvä. Tällähän käytännössä jatketaan jo aiemmin voimassa olevaa lainsäädäntöä, josta kokemukset ovat erittäin myönteisiä. Työnantajien sosiaaliturvamaksuvapautus on auttanut erityisesti kasvuvaiheessa olevia, enintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä mutta myös aivan pieniä yrityksiä toimialasta riippumatta, mistä on seurannut muun muassa se, että palvelualalle on syntynyt uusia pieniä yrityksiä. Lain avulla yritystoimintaa on voitu edistää tasapuolisesti koko tuolla lain edellyttämällä kokeilualueella. Lailla on myös kyetty parantamaan pk-yritysten toimintaedellytyksiä hyvin monella tavalla, ja se, mikä myös on ollut erittäin myönteistä, on se, että tällä järjestelyllä on kyetty työllistämään myös suoraan lisää ihmisiä pk-yrityksiin. Eli vielä kerran todettuna: kyseessä on hyvä ja kannatettava, myönteinen lakiesitys.

Keskustelu päättyi.