Täysistunnon pöytäkirja 103/2009 vp

PTK 103/2009 vp

103. TIISTAINA 10. MARRASKUUTA 2009 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esitys autoveromuutoksesta eli siitä, että myöskin pakettiautot tulisivat tämän päästöverotuksen piiriin, on siinä mielessä aivan oikean suuntainen, että tällä tavalla pyritään vaikuttamaan siihen, että uudet pakettiautot olisivat mahdollisimman vähäpäästöisiä. Tämä on myönteinen asia.

Tässä hallituksen esityksessä ei kumminkaan ole otettu huomioon erityisautoja, erityisesti asuntoautoja. Tämä tulee merkitsemään sitä, että asuntoautojen verotus tulee merkittävästi nousemaan. Jos se tänä päivänä on 127 euroa 75 senttiä vuodessa, tulee se nousemaan 300—485 euroon vuodessa eli moninkertaiseksi. Koska asuntoautot on rakennettu pakettiautojen rungoille, tässä olisi ollut mahdollista kyllä käyttää pakettiautojen päästötietoja, mutta siihen jostain syystä hallitus ei halunnut lähteä vaan määrittelee edelleenkin painon mukaan asuntoautojen autoveron. Tämä tulee tosiaan merkitsemään sitä, että vero nousee aivan kohtuuttomasti kerralla. Lisäksi myöskin vanhemmat, niin sanotut raskaammat pakettiautot joutuvat huomattavan suuren veronkiristyksen kohteeksi. Mutta erityisenä huolena tässä ovat nämä asuntoautot. Asuntoautoja käytetään tietenkin pääasiassa matkailuun ja valtaosaltaan kotimaan matkailuun, mutta niitä käytetään myöskin melko paljon väliaikaiseen, työaikaiseen asuntokäyttöön, kun ollaan keikkatöissä.

Herra puhemies! Tämän johdosta esitän seuraavaa: "Eduskunta toteaa, että asuntoautojen veronmuutos merkitsee tuntuvaa korotusta mm. keikkatyössä oleville, jotka käyttävät asuntoautoa työmaa-aikaiseen majoitukseen, ja siksi edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti, miten asuntoautojen verotus saatettaisiin kohtuulliselle tasolle." Eli teen tämän vastalauseen 2 mukaisen lausumaesityksen.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Todellakin asuntoautojen kohdalla veronmuutos johtaa jopa nelinkertaiseen veroon. Korotusta ei mitenkään kompensoida niille työntekijöille, jotka työssään välttämättä asuntoautoa tarvitsevat. Tällaisia ovat muun muassa komennustyöntekijät rakennusalalla, metsäalalla, teknologiateollisuudessa jne. Asuntoautomajoitus on TESin mukainen majoitusmuoto muun muassa rakennusalan ja teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa. Työmaiden vaihtuvuus ja työkohteiden sijainti etäällä asutuskeskuksista eivät usein jätä vaihtoehtoja asuntoautoasumiselle, ja sen takia tämä lausuma on syytä ottaa vakavasti. Kannatan ed. Kuopan esitystä.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys ja mietintö on oikean suuntainen, kuten ed. Kuoppa totesi, sikäli, että vero tulee päästöperusteiseksi myös pakettiautojen osalta. Tässä on yksi suuri ongelma: se, että hallitus ei edes halua tehdä matkailuautoille päästöperusteista veroa vaan linjaa veron sen mukaan, että kokonaismassa ratkaisee. Meillä on olemassa niitä pakettiautopohjille rakennettuja matkailuautoja tosiaan. Ja jos sanotaan, että matkailuautoihin tulee massaa jonkin verran enemmän, niin voisi olla jokin kerroin, jolla näitä päästöjä vaikka kerrottaisiin. Se tarkoittaisi myös aina käytännössä, että pakettiautot ajaisivat tyhjinä, jotta ne todelliset laboratorio-olosuhteet silloin toteutuisivat.

Mutta, arvoisa puhemies, SDP yritti tuossa ensimmäisessä käsittelyssä pykälävastalauseen kautta löytää sitä ratkaisua, että matkailuautojen verotus pysyisi nykyisellä tasolla, kunnes kehitettäisiin sellainen malli, jossa todelliset päästöt huomioitaisiin ja myös matkailuautot tulisivat mukaan siihen päästöperusteiseen veroon. Hallitus antaa ymmärtää tänä päivänä, että se on hirmuisen ympäristöystävällinen, mutta tosiaan edes matkailuautojen osalta ei ole halua löytää ja miettiä sitä mallia. Siten jälleen eräs ihmisryhmä, matkailuautojen käyttäjät ja omistajat, jäävät tässä kohtaa hallituksen jalkoihin todella pahasti ja tulevat väärin kohdelluiksi.

Täällä on otettu esiin myös se, että matkailuautoja käytetään paljon asumistarkoituksessa. Tässä on paljon perusteita, miksi tähän veromuotoon ja -malliin tulisi löytää uudenlainen ratkaisu. Tulemme äänestämään vasemmistoliiton mukana siitä, että hallitukselle annetaan eväitä etsiä ratkaisu tähän, ja toivon mukaan hallitus ottaa vastaan nämä lausumat, joita eduskunta täällä linjaa.

Arvoisa puhemies! On todellinen ongelma, jos asia jää tällaiseksi, ettei matkailuautoille edes yritetä löytää päästöperusteista veromallia, vaikka näin uskotellaankin.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä itse hallituksen esityshän on erinomaisen positiivinen. Tällä veron laajentamisella henkilöautoista pakettiautoihin hiilidioksidipäästöjen mukaan tehdään yksi ympäristöteko lisää ja siinä kaikki. Hyvä, että sitä ei vastusteta.

Mikä koskee näitä asuntoautoja — jospa ed. Paasio vain olisi tiennyt, minkälaisen lobbauksen kohteena olimme siihen aikaan, kun minä istuskelin liikennevaliokunnassa sen vetäjänä. Tämä porukka, joka omistaa näitä asuntoautoja, on yksi yhteiskunnan kaikkein aktiivisimmista porukoista. He järjestivät demonstraatioita eduskuntatalon edessä jnp. Me istuimme silloin yhteisessä hallituksessa, ja siellä olivat teikäläiset mukana rivistössä. Me olimme siellä piparkakkuja syömässä ja ryystämässä teetä sisäämme. Sen jälkeen, kun me menimme tuonne valtiovarainministeriön asianomaiselle osastolle kertomaan tästä suuresta huolesta, niin siellä semmoinen purskahtelunauru vaan syntyi. Ja siellä sanottiin, että sitten siitä seuraa tämä ja sitten seuraa tämä ja sitten seuraa tämä ja tämä, ei tule pakettia ollenkaan, ja nyt te puhutte tällä tavalla. Niin pitää oppositiosta käsin tehdäkin.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Varmasti hallituksen esitys on oikean suuntainen, niin kuin ed. Pulliainen sanoi, kun autoveron periminen hiilidioksidipäästöjen mukaan laajenee myös pakettiautoihin. Tämä on oikea linja.

Mutta on hyvä muistuttaa mieleen, että grammamäärä per kilometri kohden on ollut edelleen liian korkea, josta tämä taittuminen alkaa. Tänään viimeksi presidentin ympäristöfoorumissa, joka oli siis Kööpenhaminan kokouksen ympärillä tuossa aamupäivällä ja aina iltapäivään saakka, valtiovarainministeriön edustaja hehkutti oikein, miten on tehty ainutlaatuinen teko. Varmasti ehkä se on ainutlaatuinen Suomen verotuksen historiassa ja liikenneverotuksen historiassa tavoitteensa näkökulmasta. Mutta kuitenkin tilanne on joka tapauksessa niin, että henkilöautoliikenteen hiilidioksidipäästöt ovat jatkuvasti kasvussa. Tämä johtuu siitä, että vaikka vaihdetaan autoja vähempipäästöisiin, niin käytettyjen autojen kauppa nousi ennen tätä lamavaihetta selkeästi ja myös tuontiautot edelleenkin lisäävät näitä hiilidioksidipäästöjä. Käytettyjen autojen tuonti Saksasta on edelleenkin yllättävän suuri. Näin ollen kaiken kaikkiaan tämä henkilöautopohjalta tapahtuva hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on vahvasti kesken, ja edelleen on todettava, että tietysti suunta on oikea, mutta askeleet ovat olleet kuitenkin lyhyitä.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Minusta tässäkin esityksessä kannattaa huomioida ongelma: asuntoautojen verotuksen nousu nelinkertaiseksi on kohtuuton niille, joiden on lähes pakko käyttää asuntoautoa työnsä takia. Minusta tämä on se kysymys nyt, josta edustajat Kuoppa ja Yrttiahokin ovat huomauttaneet. Näyttää nyt siltä, että hallitus tuputtaa joka paikkaan uusia veronkorotuksia, kun se ensin on antanut nämä suuret tuloverohelpotukset, jotka sitten ovat kohdentuneet pääasiassa suurituloisille.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä ed. Tiusanen muun muassa viittasi näihin hiilidioksidipäästöihin ja siihen, että ne kaikista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta kasvavat. Varmasti meidän tulisi entistä enemmän yhteiskunnassa etsiä myös ratkaisuja, joilla voimme tarjota vaihtoehdon yksityisautoilulle. Se on julkisen liikenteen toimivuuden kehittäminen siten, että siellä, missä julkisen liikenteen käyttäminen on mahdollista ja sitä aktiivisesti haluttaisiin käyttää, sitä voitaisiin käyttää. Mutta nimenomaan maaseudulla ja pitkillä etäisyyksillä erityyppiset autot ovat välttämättömyyksiä, ja silloin me joudumme myös tämän tosiasian eteen, että autoja tarvitaan.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa puhemies! Sinänsä tämä lakiesitys, niin kuin täällä on todettu, on myönteinen ja positiivinen. Mutta kyllä niin on, että asuntoautojen ja matkailuautojen kohdalla tämä veromuutos on kohtuuton. Siksi on syytä kannattaa ed. Kuopan tekemää lausumaehdotusta. Voisi ajatella sillä tavalla, että eduskunta yksimielisesti tämän lausumaehdotuksen hyväksyy. Tämä on joka tapauksessa semmoinen epäkohta, joka olisi tullut selvittää jo aikaisemmin, mutta nyt viimeistään tietysti tässä tilanteessa.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä esityshän jatkaa tuota sinivihreän hallituksen verolinjaa, jossa halutaan siirtää painopistettä työn verotuksesta välilliseen verotukseen. Näin meistä jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, minkä verran veroa joudumme maksamaan, ja niinhän tässäkin uudistuksessa on tapahtumassa. Niin kuin valiokunta on todennut, se pitää tuota autoverotuksen uudistusta onnistuneena ja oikean suuntaisena ja kannattaa sitä, että nyt ollaan siirtämässä tai viemässä verotusta askeleen eteenpäin myös pakettiautoihin. Tiedän, että tämä tulee aiheuttamaan osittain tietysti muutoksia tämän hetken verotukseen tiettyjen yrittäjien ja myös muiden auton käyttäjien keskuudessa.

Mutta ennen muuta näen asian itse niin, että tämä tulee tulevaisuudessa olemaan aivan oikea teko eli ohjataan kulutusta ennemminkin siihen, että autot olisivat käyttötarkoitukseensa nähden oikeanlaisia. Siihen tällä on varmasti tulevaisuudessa juuri se oikeanlainen vaikutus, jota tällä haetaan. Niin kuin tässä valiokunta on matkailuautoista todennut, niin ilmoittamalla Ajoneuvohallintokeskukseen auton väliaikaisesta poistamisesta liikennekäytöstä matkailuauton omistaja voi vaikuttaa perusveron vuotuiseen määrään. Niin kuin täällä on todettu, niin näitä autoja kuitenkin käytetään aika usein vain osa vuodesta. Tälläkin keinolla voidaan silloin vaikuttaa verotuksen määrään. Silloin kun auto ei ole käytössä, ei päästöjäkään synny.

Mutta hyvin oleellinen on seuraava askel tässä autoverouudistuksessa, ja silloin on tarpeellista huomioida se, että pelkästään hiilidioksidipäästöt eivät ole meidän riesamme, vaan tätä autoverouudistusta pitää viedä eteenpäin niin, että myös muut autojen aiheuttamat päästöt tulevaisuudessa otetaan huomioon.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Heinonen oli osin oikeassa. Osin hänellä oli pikkuisen vajaatietoisuutta tästä: hän sanoi, että omilla valinnoilla pystyy valitsemaan tämän mukaan ympäristöystävällisempää tai vähemmän ympäristöystävällisempää. Se ongelma on juuri siinä, että matkailuautojen kohdalle hallitus ei edes halua luoda niitä mittauksia, jolloinka asiakasomistaja kykenisi tekemään niitä valintoja. Oppositiossa olemme yrittäneet sitä hakea. Me haluamme tulla siihen samaan ympäristöystävälliseen päästöajatteluun, mutta hallitus estää omilla toimillaan sen, että edes pohdittaisiin sen mukaantuomista tänne. Hallitus verottaa matkailuautoja massan mukaan, ja massaluokittain menevät suurin piirtein päästöt, mutta se ei ole yksi yhteen, koska tekniikka kehittyy, moottorivoimat ovat erilaisia. Sitä kautta kyettäisiin kuitenkin kehittämään systeemeitä.

Sitten ed. Heinonen totesi, että matkailuautot voivat olla vain osan vuotta kirjoilla. Niin voivat kaikki muutkin autot olla. Sitä kautta se rinnasteisuus on virheellinen. Ja hallintokuluja tulee siinä, kun menet sanomaan, että auto on nyt seisonnassa, ja hallintokuluja tulee siinä, kun sanot, että otan auton seisonnasta. Halutessasi vähentää veroja, kun autot otetaan seisontaan, käytännössä joudut maksamaan hallintokuluja niin paljon, että voidaan kysyä, tuleeko vero sittenkään edullisemmaksi vai ollaanko käytännössä plus miinus nolla -tilanteessa, mutta auto on vain seisonnassa.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Tässä ed. Paasion vastauksessa tulikin jo pitkälti sama asia. Elikkä kun ilmoitat, että auto menee seisontaan, maksat siitä, ja kun ilmoitat, että otat käyttöön sen, maksat siitä. Se säästö on hyvin kyseenalainen. Ja jos tämä asuntoauto on työmaa-asuntona, niin voitko sen ottaa viikoksi pois sieltä, kun se viikon seisoo siellä työmaalla, ja sitten taas lähdet esimerkiksi kotipaikkakunnalle? Voitko ottaa sen viikoksi pois? Kannattaako se ottaa viikoksi pois tai kahdeksi viikoksi? Tämä ei pelaa tällä tavalla.

Me esitimme, että lähtökohdaksi olisi otettu pakettiautojen runko, kun pakettiautojen perustalle, rungolle, rakennetaan nämä matkailuautot, koska niissä on päästömittaukset tehty, ja sieltä olisi haettu ne päästöt. Pakettiautothan on mitattu tyhjinä, eihän kuorma päällä ole mitattu niitten päästöjä. Nyt matkailuautoissa olisi voitu tehdä samalla tavalla, mutta se ei käynyt hallituspuolueille.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Edustajat Paasio ja Kuoppa toivat esille hyvän näkökohdan siitä, että jos auto on seisonnassa, niin todellakin nämä hallinnointikulut helposti muodostuvat (Ed. Kallis: Tiedätkö, paljonko ne ovat?) samaksi kuin mitä tulisi säästöä siitä, mitä seisonta-ajasta saa. — Tietysti se riippuu seisonta-ajan pituudesta, mutta muun muassa tästä syystä peräkärryn vetoautoa en ole pannut seisontaan, koska hallintokulujen määrä on suhteessa siihen säästöön merkittävä (Ed. Kallis: Kuinka suuri se on?) ja tässä sitten menettää omaa aikaa ja byrokratiaa. — Tuo auton seisontaan saaminen pitäisi saada mahdollisimman joustavaksi. (Ed. Kallis: Se on joustava, se on tosi joustava!)

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Joskus tulee semmoinen piru mieleen, että jos hyväksyisi tämmöisen ponnen, niin johtaisiko se yhtään mihinkään. Minä veikkaan, että valtiovarainministeriön asianomaisen osaston virkamiehet eivät korvaansa lopsauttaisi, vaikka tämmöinen julkilausuma eduskunnasta tulisi, niin tiukassa tämä viime kerrallakin oli silloin vuosikymmenen alussa.

Keskustelu päättyi.