Täysistunnon pöytäkirja 104/2003 vp

PTK 104/2003 vp

104. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2003 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

 

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tässä meillä on käsillä erinomainen esitys siitä, kuinka edunvalvonta osataan hoitaa määrätyissä piireissä erittäin hyvin. En nyt käy ruotimaan tätä Folktinget-asiaa sen perusteellisemmin. Meillä on täällä viime eduskunnan toimesta saatettu voimaan kielilaki. Olen useassa yhteydessä kysynyt, mitkä ovat tämän kyseisen lain kustannukset. Vastausta ei tule.

Tässä yhteydessä, kun on tämä Folktinget-asia, haluan kiinnittää huomiota siihen, että on myös Suomalaisuuden liitto, jolta on evätty kaikki valtionavut, eli siis ruotsinkielisyyttä tässä maassa saa kaikin puolin edistää ja sille ehdotetaan nyt menettelyä, jotta sen valtionapu päätettäisiin talousarviossa vuosittain. Toivoisin, että eduskunnassa myös suomenkieliset pitäisivät huolta omista järjestöistään ja antaisivat myös heille valtionapua.

Yleiskeskustelu päättyy.