Täysistunnon pöytäkirja 104/2003 vp

PTK 104/2003 vp

104. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2003 kello 15 (15.12)

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Huolimatta siitä, että tämä asia ei nyt erityisesti ketään kiinnosta, toisin kuin tuo pitkään keskusteltu tieliikennelakiasia, niin kysymyksessä on kuitenkin mietintö, joka ansaitsee muutaman huomion. Kysymyksessä on siis elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksyminen.

Arvoisa puhemies! Tämä on hallituksen esitys 148 vuoden 2003 valtiopäiviltä. Tässä on hyvin isosta asiasta kysymys, ja vaikka tämä mietintö on erittäin suppea, oikeastaan valiokunnan kannanotossa on vain todettu, että tähän Rooman sopimukseen vuodelta 2001 liitytään, niin kuitenkin hallituksen esityksessä todetaan oleellinen, eli kysymys on tavoitteesta kasvigeenivarojen suojelemisesta ja niiden kestävästä käytöstä ja oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta sopusoinnussa biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen kanssa.

Tämä biologinen monimuotoisuus, biodiversiteetti, se on toinen tärkeä sopimus Rio de Janeirosta vuodelta 1992. Haluan todeta, että myös eduskunta on nyt aloittamassa tämän sopimuksen seurannan ympäristövaliokunnan toimesta. Kuala Lumpurissa on seuraava osapuolikokous ensi helmikuussa, sinänsä tärkeä asia, mutta kaikkein tärkein asia on siis tämän geneettisen perimän säilyttäminen, geenivarojen säilyminen ja suojelu, ja mikä sitä uhkaa, on nimenomaan geenimanipuloitu tuotanto. Arvoisa puhemies, halusin tämän tuoda esiin. Tämä on keskeisiä kysymyksiä tämän hetken keskustelussa.

Yleiskeskustelu päättyy.