Täysistunnon pöytäkirja 104/2004 vp

PTK 104/2004 vp

104. PERJANTAINA 8. LOKAKUUTA 2004 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

1) Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Tässä on paikallaan todeta tämä Suomen talousvyöhykelainsäädäntö positiiviseksi sen takia, että se edesauttaa öljyntorjuntaa, nimenomaan öljypäästöjen vähentämistä. Pilssivesipäästöt ovat tämän tyyppinen ongelma. Nyt, kun Suomen talousvyöhyke todetaan ja perustetaan, tämä asia menee eteenpäin.

Keskustelu päättyy.

​​​​