Täysistunnon pöytäkirja 104/2005 vp

PTK 104/2005 vp

104. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2005 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 14 §:n muuttamisesta

 

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kyseessä ed. Marjaana Koskisen lakialoite, jossa hän esittää toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 14 §:n muuttamista.

7 §:hän koskee asumisen 7 prosentin omavastuun sisällyttämistä toimeentulotukeen. Ed. Koskinen esittää rinnakkaislakialoitteena tähän hallituksen esitykseen, joka nyt on tullut, sitä, jotta omavastuu poistettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, kun hallitus esittää vasta syyskuun alusta lähtien ensi vuonna sen poistamista. Minusta tämä on kannatettava esitys siinä mielessä, että kun tässä tämän päivän aikaan on rikkaille annettu ja verohelpotuksia käsitelty, niin kyllä tässä köyhillekin pitää jotain jakaa. Toivon mukaan varallisuusveron poisto ei mene läpi täällä, mutta siitä huolimatta köyhille on jaettava, ja siitä potista kyllä jää jaettavaa moneen muuhunkin paikkaan.

Toinen tässä esityksessä on 14 §, jossa ed. Koskinen esittää, jotta tämä seitsemän päivän käsittelyaika toimeentulotuessa siirrettäisiin asetustasolta lakitasolle.

Minusta nämä ovat kannatettavia esityksiä. Oikeastaan pahoittelen, kun hän ei ole pyytänyt minulta nimeä, mutta tällä tavalla voin osallistumiseni tämän aloitteen läpivientiin tuoda tässä puheessani ja toivon, että valiokunta ottaa tämän käsittelyyn, vaikka tässä ei ole kuin kaksi nimeä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Marjaana Koskisen esitys on ihan kannatettava asia, näilläkin perusteluilla, mitä ed. Esa Lahtela tuossa juuri totesi.

Tämä hallituksen esitys, johonka tämä on rinnakkaisesitys, laittaisi lain voimaan vasta myöhemmin. Ed. Marjaana Koskinen esittää, että tämä tulisi 1. päivänä tammikuuta 2006 voimaan.

Sitten tämä 14 §, missä on tämä toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen ja tämä seitsemän päivän aikamäärä, jonka sisällä viimeistään toimeentulotukiasia on ratkaistava. Sen nostaminen lain tasolle on varmaan sen suuntaista, mitä perustuslakiuudistus edellyttää. Tässähän on hyvin ratkaisevasta asiakkaan, kansalaisen, oikeudesta kysymys: saada nopeasti tämä ratkaisu. Näin ollen kyllä kannatan itse myös tätä asiaa.

Ihan hyvä lakialoite. Todella vain kaksi allekirjoitusta, mutta ei se siitä nyt huonone.

Keskustelu päättyy.

​​​​