Täysistunnon pöytäkirja 104/2012 vp

PTK 104/2012 vp

104. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2012 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puheenjohtaja! Tässä yhteydessä muistuttaisin, kun täällä on aika paljon uusiakin kansanedustajia perussuomalaisissa, että näissä asioissa on todettu, että Euroopan, etenkin Skandinavian, himoverottaja kaikessa, polttoaineessa, sähkössä ja muussa, on Suomi. Edellinen hallitus teki tämän dieselkuplan, ja nyt muutenkin meitä verotetaan kohtuuttomasti. Tässä aina vedotaan siihen, että EU on määrännyt luonnonsuojelullisista syistä, että pitää verottaa näitä saastuttavia juttuja. Mutta todellisuudessa meidän oma hallitus, edellinen ja nykyinen, puhuu täyttä puppua tästä asiasta. Kun viime kaudella otin tästä selvää, niin EU:kin ymmärtää suomalaisia paremmin näissä verotusasioissa kuin Suomen oma hallitus. EU:n direktiivi sanoo, että Suomi, koska on pimeä, kylmä, isojen etäisyyksien maa, voi verottaa vähemmän sähköstä, dieseleistä, polttoaineista, ja huomatkaa, Suomi verottaa kaikista eniten. Tässä on media ollut mukana. Media ei ole paljastanut sitä, että kaksi hallitusta peräkkäin on harhauttanut kansaa systemaattisesti sillä, että on väittänyt, että nämä ovat niin sanottuja ekologisia syitä, jotka EU on pannut kansan ikeeksi. Todellisuudessa kyse on ainoastaan mielivallasta ja yksinkertaisesta perinteen jatkamisesta: kun ei osata muuta verottaa, niin tämä tasavero, josta sosialidemokraatit ovat saarnanneet koko ajan, on pahimmillaan justiin tässä kylmässä, pimeässä, pitkien etäisyyksien maassa. Eli sosialidemokraatit pettävät kaikista pahiten vaalilupauksensa tässä asiassa, että tasaveroja ei saisi olla ikeenä.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Yleiskeskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Olisi toivottavaa, että tämä taustahälinä salissa saataisiin mieluummin kokonaan loppumaan tai ainakin siedettävälle tasolle.