Täysistunnon pöytäkirja 104/2012 vp

PTK 104/2012 vp

104. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2012 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

 

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Valtiovarainvaliokunta puoltaa tämän hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Tämä esitys on yksi hallituksen kehysriihessä päättämistä lukuisista kasvun tukemiseksi tarkoitetuista verotuksellisista toimenpiteistä. Se antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä kaksinkertaiset poistot tuotannollisessa toiminnassa vuosina 2013—2015 käyttöön otettavien uusien rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Tavanomaisen poiston ylittävä määrä saadaan vähentää sinä verovuonna, jona rakennus, kone tai laite on otettu käyttöön, ja sitä seuraavana vuonna. Poisto-oikeutta ei ole, jos hankintamenoista on jo tehty poisto kehitysalueella tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan.

Arvoisa puhemies! Valiokunta siis puoltaa lakiehdotusta. Yksinään se ei tietenkään tätä kasvua räjäytä, mutta osana sitä kasvupakettia tällä varmasti on vaikutus investointikannusteena. Tässä esityksessä on arvioitu, että korotetut poisto-oikeudet pienentävät verotuottoa vuonna 2013 noin 20 miljoonalla eurolla ja seuraavina vuosina noin 40 miljoonalla eurolla kumpanakin vuonna.

Arvoisa puhemies! Valiokunta siis kannattaa tämän esityksen hyväksymistä, ja muihin kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin palaamme sitten seuraavissa täysistunnoissa.

Yleiskeskustelu päättyi.