Täysistunnon pöytäkirja 105/2005 vp

PTK 105/2005 vp

105. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

  jatkuu:

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Kun pientä kaunista sanaa "kiitos" tulee hyvin harvoin sanottua tässäkin salissa, niin haluan, että pöytäkirjaan tulee merkintä tästä: kiitos, herra puhemies, kärsivällisyydestä pitkän illan aikana. En halua pitkittää istuntoa.

Pyysin eilen tämän puheenvuoroni kiinteistöverolain muutoksesta kuunneltuani muutamia mielipiteitä, joista kaikui 1970- ja 1980-lukujen vasemmistolaisen maapolitiikan linja. Tuo vasemmistolainen maapolitiikka kävi ilmi puheina ansiottoman arvonnousun leikkaamisesta, vain yhteiskunnan maan kaavoittamisesta, kiinteistöveron nostamisesta ja laajentamisesta koskemaan myös metsiä jne. Puhujat eivät varmaankaan muistaneet, että vasemmisto ajoi aikoinaan läpi periaatteen, että kuntien tulisi kaavoittaa vain yhteiskunnan maata. Tuo oli todella kohtalokas linjaus. Sitä seurasi paha tonttipula erittäin monessa kaupungissa. Kun samaan linjaukseen kuuluivat laajat ja pitkäaikaiset rakennuskiellot yksityisten mailla, olivat seurauksena taajamarakenteen hajaantuminen ja monien kaupunkien merkittävien osien ränsistyminen.

Edellä kuvatusta yksisilmäisestä linjauksesta vapauduttiin vasta 1980-luvun puolessavälissä. Eräs edelläkävijäkaupunki tältä osin oli Jyväskylä. Linjaa muutettiin ja tehtiin suuria kaavoitussopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa ja saatiin todella hyvä tonttitarjonta, kun samaan aikaan tehtiin rohkeita maakauppoja kaupungin ja yksityisten kesken. Vielä tuolloinkin väitettiin, että kaavoitussopimukset olisivat lainvastaisia, monet vasemmistokunnat käyttivät väitettä perustelunaan ja estivät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Nyt tuokin peruste on poistunut, kun maankäyttö- ja rakennuslaissa on sopimukset heikkouskoisimmillekin laillistettu.

Edellä esittämääni taustaa vasten tuntuu suorastaan käsittämättömältä se, että hallitus kaivaa esiin vanhat, huonoiksi koetut keinot maapolitiikan hoitamisessa ja on esittänyt pakkoveron säätämistä tietyille Helsingin seudun ja sen ympäristöalueen kunnille. Huhut kertovat — toivottavasti eivät pidä paikkaansa — että esitys on tehty sillä tavalla ketunhäntä kainalossa, että myöhemmin sitä laajennetaan koskemaan myös muitakin kuntia ja alueita. Ennen kaikkea ihmettelen keskustan periaatteita ja takinkäännöksiä yksityisiä maanomistajia kohtaan. Ajautuiko puolue pääministerin harkitsemattomien lausuntojen vuoksi tilanteeseen, jossa joutuu noudattamaan selvästi vasemmistolaista maapolitiikkaa? Tähän olisi hyvin mielenkiintoista saada vastaus täällä tänä iltana.

Kuten eilen jo totesin, lakiehdotus kiinteistöverolain muuttamisesta tulisi hylätä. Se ei täytä tasapuolisuusperiaatetta ja on mielestäni perustuslain vastainen. Tämä tulkintani perustuu siihen, että jos Helsingin seudulle määrätään erilaiset perusteet verotuksessa kuin muulle maalle, niin silloin ihmisiä ei samanlaisissa olosuhteissa kohdella samalla tavalla, mikä on aivan keskeinen ja kultainen sääntö. Kun se kaiken lisäksi edellä kerrotusta virheellisestä vasemmistolaisesta linjastaan johtuen aiheuttaa ainoastaan asumiskustannusten nousua, ei ole mitään syytä olla puolustamassa kiinteistöveron korottamista Helsingin seudulla eikä sen lähikuntien alueella eikä muuallakaan Suomessa.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Onko se perustuslain vastainen esitys, siihen saamme vastauksen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa verojaostolle. Tässä maassahan on yksi elin, joka yksin ratkaisee, onko se perustuslain vastainen vai ei, ja se on meidän valiokuntamme, perustuslakivaliokunta. On mielenkiintoista nähdä, minkälainen lausunto sieltä tulee. Todella mielenkiintoista.

Keskustelu päättyy.