Täysistunnon pöytäkirja 105/2005 vp

PTK 105/2005 vp

105. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta

 

Eero Akaan-Penttilä /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nyt on käsittelyssä allekirjoittamani lakialoite, joka koskee sotilasvammalain 10 §:n muuttamista, ja tässähän on allekirjoittajina myös muita kansanedustajia, jotka ovat täällä salissa tänä iltana olleet.

Lyhyesti vain. Tämä kohderyhmähän on tosi pieni. Siitä on tänä iltana puhuttu jo muiden lakialoitteiden kohdalla ihan tarpeeksi, mitä sotainvalideista ja heidän sotavammoistaan ja muista pitäisi ajatella. Tämä täsmäkohdennus tässä lakiehdotuksessa koskee sairaus-, hoito- ja lääkekuluosuutta, koska nykyisen lainsäädännön mukaan on mahdollisuus saada näihin kuluihin niin sanottua sairausapulisää, mutta siinä on taas näitä prosentteja, joita täällä tänä iltana on paheksuttu laajalla joukolla. Pitää olla vähintään 20 prosentin sotainvalidi, jotta olisi mahdollisuus saada toimeentuloa vaikeuttavien omien ja aviopuolison kulujen perusteella sairausapulisää. Nyt kuitenkin näistä sotainvalideista huomattava joukko on 10—15 prosentin sisällä ja he jäävät näin ollen tämän asian ulkopuolelle. Heitä on minun tietojeni mukaan noin 5 000.

Kun ajatellaan, että keski-ikä tässä kohderyhmässä on 84 vuotta ja tulee näitä hoiva-arvioita muille 80-vuotiaille Suomessa, niin en lainkaan ymmärrä, että tässä itse asiassa pitäisi olla minkäänlaista prosenttirajaa edelleen olemassa. Sen takia ehdotamme tässä nyt, että edes asteittain asia menisi eteenpäin, että voitaisiin merkittävästi tukea näitä 5 000:ta lievävammaista, jos alennettaisiin tämä säädetty haitta-asteraja 10 prosenttiin, siis 20:stä 10 prosenttiin. Tämä on tämän lakialoitteeni sisältö, johon useat muut kansanedustajat ovat yhtyneet.

Lauri  Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun ed. Eero Akaan-Penttilä esitteli tämän aloitteen, niin koin, että tämä on semmoinen aloite, johon lähden mukaan. Kyse on hyvin järkevästä toiminnasta ottaen huomioon sotainvalidit. He ovat kaikki jo ikääntyneitä, ja 10, 15 ja 20 prosentin työkyvyn erottaminen siellä 80 ikävuoden ja tuntuvasti sen yli olevien ikävuosien kohdalta on täysin mieletöntä. Minä näen, että tulisi toimia juuri niin kuin aloitteessa on tehty, jotta sotainvalidit voisivat, sikäli kuin enää ennättävät ja kykenevät, saada sitä hoitoa ja apua, mitä tällä aloitteella on haluttu tarjota.

Keskustelu päättyy.