Täysistunnon pöytäkirja 105/2005 vp

PTK 105/2005 vp

105. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Lintuinfluenssarokotukset

Pirkko  Peltomo /sd:

Arvoisa puhemies! Kaakkois-Aasia on jo pitempään kärsinyt lintuinfluenssaepidemiasta, joka on tappanut ainakin yli 60 ihmistä Aasiassa. Ihmiselle vaarallinen lintuinfluenssavirus on levinnyt Kaakkois-Aasiasta muun muassa Siperiaan, Turkkiin ja nyt viime vaiheessa jo Eurooppaan Romaniaan. EU on juuri kieltänyt siipikarjan tuonnin Turkista ja Romaniasta. Lintuinfluenssaviruksen leviäminen on nopeaa, ja sen ihmiselle hengenvaarallinen virusmuoto aiheuttaa käytännössä vakavan uhkan väestömme terveydelle. Koko väestölle annettava rokotus on tehokkain tapa pysäyttää viruksen leviäminen ja minimoida kuolemantapaukset. Hallitus esittääkin toisessa lisätalousarviossaan varautumista influenssapandemian torjumiseen hankkimalla rokotteita 20,8 miljoonan euron edestä.

Arvoisa ministeri, todennäköisesti ministeri Haatainen, varautuuko hallitus rokottamaan koko väestön lintuinfluenssaepidemian varalta, ja kiirehtiikö hallitus epidemian torjumistoimia uusien, eurooppalaisten tautitapausten johdosta?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Lisätalousarviossa todellakin on 20,8 miljoonaa euroa mallirokotteen hankkimiseksi. Tämä mallirokotehan on rokote, joka voidaan valmistaa nykyisistä viruskannoista, ja se aiotaan hankkia kaikille kansalaisille, 5,2 miljoonaa annosta. Tämän lisäksi tarvitaan myös mahdollisen pandemian, maailmanlaajuisen epidemian, puhjetessa täsmärokote. Tämän täsmärokotteen hankkimisesta neuvotellaan parhaillaan lääketehtaiden kanssa, ja tarkoituksena on tehdä sopimus siitä, että Suomeen toimitetaan tarvittaessa kaikille tällainen täsmärokote, joka puree juuri siihen virukseen, josta on kysymys. On todellakin niin, että tämä rokote voidaan hankkia vasta sitten, jos tämä tauti ryhtyy sujuvasti tarttumaan ihmisestä ihmiseen, mistä nyt toistaiseksi ei ole kysymys.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Viranomaiset ovat pitkään valmistautuneet tämän tyyppiseen tapaukseen. Kaksi vuotta sitten hallituksen käsitellessä yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen tukemisen strategiaa tähän varautumista käsiteltiin. Tämän vuoden valtionhallinnon valmiusharjoituksessa, joka ulottui hallitustasolle asti, yhtenä keissinä oli lintuinfluenssaepidemia. Siinä toimivaltaiset viranomaiset kävivät tapauksen etukäteen lävitse, ja osin näistä toimista johtuen myös tämä taloudellinen varautuminen on käynnissä. Eli tämä mahdollisuus tiedostetaan, viranomaiset ovat valmistautuneet siihen niin hyvin kuin se osataan etukäteen tehdä, ja luonnollisesti tehdään kaikki, mitä ennalta voidaan ehkäisevässä toiminnassa tehdä.

Pirkko Peltomo /sd:

Arvoisa puhemies! Oli hyvä kuulla, mitä tässä on jo tehty ja että rahoitusta on tulossa lisäbudjetissa. Mutta mihin muihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt lintuinfluenssaepidemian ehkäisemiseksi? Epidemiatilanteessahan erityisesti terveydenhoitopalvelujen ja viranomaisyhteistyön toimivuutta tulisi kehittää ja erityisesti tähän valmistautua.

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Sosiaali- ja terveysministeriössä on perustettu erityinen työryhmä pandemiaan varautumiseksi. Tuon työryhmän tehtävänä on valmistella suunnitelma tällaisen maailmanlaajuisen epidemian varalle. Jos tällainen pandemia syntyy, sen laajuuttahan ei voida tarkalleen ennustaa, mutta ennusteita kyllä tehdään. Olennaista nyt tuon työryhmänkin kautta on valmistautuminen siihen, että jos tällainen tilanne syntyy, niin pystytään yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot turvaamaan. Näin ollen kaikkien hallintokuntien pitää nyt myös varautua siihen, että niillä on sijaisjärjestelyt ja vastaavat olemassa, jotta kaikki sujuvasti toimii. Mutta kaikkein olennaisinta on, että tällaisen pandemian leviämistä hidastetaan ja ehkäistään kuolemantapaukset mahdollisimman hyvin. Meillä on myös varastossa tällä hetkellä olemassa täsmälääkettä tähän virukseen 1,3 miljoonaa annosta, jolla voidaan heikentää tämän viruksen vaikutuksia.

Jari Vilén /kok:

Arvoisa herra puhemies! Maailman terveysjärjestön Who:n pääjohtaja on tänään Soulissa ilmoittanut, että hänen käsityksensä mukaan maailmanlaajuisen lintuinfluenssaepidemian puhkeaminen on vain ajan kysymys. Hän näkee, että tämän epidemian vaikutukset ovat katastrofaaliset ja saavat sars-kuumeen vaikutukset tuntumaan pieniltä.

Onko asia niin — meidän tietoomme on tullut eri viranomaislähteiden kautta — että tämä epidemia ja virus eteneekin paljon nopeammin kuin olettamus on ollut? Onko tilanne se, että meidän varautumisemme tässä vaiheessa ei kykene vastaamaan näin nopeaan etenemisuhkaan, mikä on olemassa, ja onko hallitus ryhtynyt toimenpiteisiin yhdessä muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa? Esimerkiksi Tukholman tartuntatautivirasto on hyvin keskeisessä roolissa tässä kysymyksessä. Pitävätkö paikkansa tiedot, että me olemme nyt jo jälkijunassa varustautumisessa?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Suomi tekee yhteistyötä Tukholman viraston kanssa ja EU-maiden kanssa. Arvioinnit siitä, miten Suomi on varautunut, kertovat kyllä siitä, että Suomi on etunenässä ja hoitanut asiaa hyvin.

Ongelmana on tämän viruksen kohdalla se, että tämä linnuista ihmiseen siirtyvä virus ei vielä ole kehittänyt sellaista muotoa, että se pandemian tavoin siirtyisi sujuvasti ihmisestä ihmiseen. Kun se havaitaan, silloin nämä rokotuskampanjat lähtevät käyntiin, ja meillä on Suomessa erittäin hyvä palvelujärjestelmä olemassa. Meillä on edellisen poliovirusepidemian jäljiltä hyvä kokemus siitä, että meillä nopeasti, äärimmäisen nopeasti, kyetään myös kansakunta rokottamaan. Tarkoitus on, että rokote annetaan sitten kaikille. Mutta tämän täsmärokotteen valmistaminen vie jonkin aikaa ja siihen ei pysty varustautumaan ennen kuin tiedetään, mikä virus on kyseessä.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä on jo varsin hyvin kuvattu sitä, miten varaudutaan rokotuksen ym. muodossa, mutta itseäni huolestuttaa kysymys: Aiotaanko antaa matkustamisesta joitakin ohjeita ja yleensä ihmisten ja turistien käyttäytymisestä? Onko näihin maihin lupa matkustaa ja niille alueille jne.? Ainakin itseäni tämä kovasti kiinnostaa, koska edessä olisi Romanian-matka. Onko sinne lupa mennä?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Nyt toistaiseksi näissä tapauksissa, joissa on löydetty, esimerkiksi Turkissa, tämä lintuinfluenssavirus, se on näissä linnuissa oleva tauti. Siitä syystä turisteille ei tällaisia ohjeita tietenkään ole annettu.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Viime vuosina on ollut Suomessa lääketeollisuuden kehitys sen suuntaista, että rokotteiden valmistaminen suhteellisesti on heikentynyt ja Suomi ei enää sillä tavalla omaa suhteellisesti kohtuullisen hyvää tilannetta, että olisimme omavaraisia rokotuksen tarpeeseen nähden. Kysyisin ministeri Haataiselta:

Missä vaiheessa ovat ne pyrkimykset, että esimerkiksi Pohjoismaiden kesken pyrittäisiin yhteiseen rokotuksen tuotantoon? Tämä lintuinfluenssa on juuri tyypillinen tilanne: jos nopeasti tarvitaan rokotteita, melkeinpä pitäisi sitten olla omat laboratoriot, joissa niitä valmistetaan, ettei jouduta ikään kuin kilpailemaan vähistä resursseista.

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Näitä neuvotteluja ja keskusteluja on kyllä käyty Pohjoismaiden kesken. Mutta yhtä lailla koko ajan käydään neuvotteluja, etsitään sitä lääketehdasta, jonka kanssa voidaan tehdä sopimus siitä, että tämä rokote valmistetaan. Tärkeintä on se, että meillä on kumppani, johon voimme luottaa. Tähän varautumiseen olemme nyt lisäbudjetissa tämän 20,8 miljoonaa euroa varanneet, jotta rokotetta voidaan kaikille suomalaisille saada.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Vilén viittasi aikaisemmin kysymyksen perusteluissa siihen, että Who:n pääjohtaja oli kiinnittänyt asiaan tänä päivänä huomiota. Arvoisa puhemies! Tämä lausunto oli tiedossa jo silloin, kun sars-ongelma oli aktuelli. Siis tässä oli kysymys vain sen lausunnon toistamisesta eikä mistään muusta. Kaikki se, mitä nyt on tapahtunut, on ollut lähestulkoon 100-prosenttisella varmuudella odotettavissa olevaa tapahtumasarjaa. Kysyn arvoisalta ministeriltä:

Eikö nyt olisi kerta kaikkiaan painopiste laitettava, kun kysymys on maailmanlaajuisesta ongelmasta, siihen että tämän rokotteen valmistukseen yhteispohjoismaisena hankkeena ryhdyttäisiin, ja sen rokotteen valmistusoperaation pohjan luomiseen niin pian kuin se teoreettisesti on mahdollista?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Juuri siihen tähdätään, että saamme rokotteen kattavasti kaikille suomalaisille näillä neuvotteluilla. Siinä käydään yhteispohjoismaista keskustelua ja siinä etsitään myös muita mahdollisia tämän rokotteen valmistajia ja tuottajia. Suomi on ryhtynyt ajoissa toimenpiteisiin, ja tähän ihan todella vakavasti pyritään.

Eva Biaudet /r:

Arvoisa puhemies! "Ajoissa" on varmaan ehkä poliittinen termi, mutta mielestäni on aivan selvä, että rokotteiden kautta ei voi tällaisia pandemioita vastaan taistella. Tuntuu siltä, että ehkä vähän on turhan turvallinen olo, jos kerrotaan, että Suomi on jotenkin turvassa vain sen takia, että meillä on järjestelmä. Meidän perusterveydenhuoltojärjestelmämme on ehkä meidän paras turvamme kaikesta huolimatta.

Voi ehkä hyvällä syyllä kysyä, millä tavalla hallitus on varautunut tällaisen maailmanlaajuisen tiedon kulkuun silloin, kun tällainen tarttumistapaus ilmenee, koska se voi yhtä hyvin tapahtua ihan missä vaan ja silloin tarvitaan varmaan hyvin paljon enemmän tietoa kuin vain EU:n sisältä.

Toiseksi, millä tavalla Suomen kehitysyhteistyössä on panostettu siihen, että näiden köyhimpien maiden terveydenhuoltojärjestelmä rakennetaan niin, että se parhaalla tavalla voisi estää tällaisten pandemioiden synnyn?

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Tämän asian ympärillä on hyvin tiivis kansainvälinen yhteistyö: Who, EU ja Suomi Tukholman toimiston kautta tekevät hyvää, koko ajan ajan tasalla olevaa yhteistyötä, ja me tiedämme, missä mennään.

Mutta on totta, aivan kuten ed. Biaudet toi esille tämän meidän perusterveydenhuoltojärjestelmämme, että esimerkiksi rokotuskampanjan toteuttaminen on Suomen oloissa huomattavasti helpompaa kuin monissa muissa maissa, koska meillä on julkinen toimiva terveydenhuoltojärjestelmä, jolla me pystymme saavuttamaan nopeasti tällaisissa tilanteissa koko väestön. Mutta on myös niin, että rokote on ainoa keino, jolla voimme varmistaa sen, että ihminen ei sairastu tähän sairauteen. Mutta kaikkien niiden, jotka sairastuvat, hoitoon on olemassa suunnitelmat. Heille pitää tietysti turvata mahdollisimman nopeasti pätevä, hyvä hoito ja myös tähän virukseen tehoava viruslääkitys, jolla voidaan heikentää tuon viruksen vaikutuksia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.