Täysistunnon pöytäkirja 105/2009 vp

PTK 105/2009 vp

105. TORSTAINA 12. MARRASKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Telakkateollisuuden alihankkijoiden tukeminen

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Nordman täällä jo lisäkysymyksessään sivusi STX:n telakan tilannetta. Haluaisin yhden kysymyksen ajan asiaan palata.

Todella maailman suurin risteilijä lähti Turusta kohti Karibiaa, ja sen sisaralus valmistuu vuoden päästä. Uusia tilauksia ei ole, ja tämä tarkoittaa sitä, että vuoden päästä jopa 14 000 ihmistä telakalla ja sen alihankkijoissa voi menettää työpaikkansa. Jo päätetty linjaus innovaatiotukeen on merkittävä. Se tukee ennen kaikkea sitä telakkaa uuden laivatilauksen hakemisessa, myöskin valtion mahdolliset alustilaukset auttavat näitä telakoita. Mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tämä verkosto pitää sisällään lähes 1 000 alihankkijayritystä. Kysyisinkin yritysystävälliseltä ministeri Pekkariselta:

Millaisia keinoja hallituksella on käytössään tulevan vuoden aikana, jotta voimme auttaa ja tukea näitä verkoston yrityksiä suuntaamaan tuotantoaan uudella tavalla, tekemään investointeja, löytämään uusia asiakkaita?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! En palaa niihin toimiin, joihinka on ryhdytty. Minä luulen, että näitä hankintoja ennen pitkää joudutaan vielä lisäämään siitä, mitä päätöksiä tähän saakka on jo tehty, mutta niillä valitettavasti ei voida tätä Turun telakkaa auttaa, koska se on erikoistunut nimenomaan tiettyihin tuotteisiin. Toivotaan, että myöskin se telakka saa asiakkuuksia.

Mitä tulee muihin toimiin, hallitus on valmis erilaisin koulutuksin, kurssituksin ja vastaavin toimin auttamaan niitä, jotka eivät sitten työtä saa tai ovat lomautettuina, sparraamaan kuntoansa, jotta työllistyisivät joko alalle tai muualle. Mitä tässä verkostossa oleviin, itse asiassa yli 1 000 yritykseen tulee, haetaan sellaisia ratkaisuja, joissa näiden osaaminen, niitten tuotantokapasiteetti, voisi tässä tilanteessa, kun ei ole tätä telakkateollisuuden kysyntää, suuntautua ehkä joillekin muille aloille. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi tuulivoimateknologia ja -tuotanto, siellä tarvittavat erilaiset komponentit, ja joukko muitakin. Näissä pyritään olemaan myöskin mukana. Lisäksi suhdannelainat ovat näitten yritysten käytettävissä, jotka ovat pohjimmiltaan terveitä, joita yritetään saattaa kaikista vaikeimman kuilun yli.

Petteri Orpo /kok:

Arvoisa puhemies! Täytyy toivoa, että tilauksia saadaan ja nämä verkostoyritykset pystyvät jatkamaan sillä alalla, minkä ne parhaiten osaavat.

Mutta tämän teollisuuden yt-neuvottelut ovat todella vakava paikka, ja näitä uutisia yt-neuvotteluista jatkuvasti kuullaan. Työtä vaille jää nykyään myöskin yhä enemmän akateemisia, korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka ovat monesti pätkätyöläisiä jo entuudestaan ja joille nykyinen vallitseva työmarkkinatilanne aiheuttaa sen, että he saattavat pudota täystyöttömyyteen. Kysyisinkin ministeri Sinnemäeltä:

Miten hallitus ehkäisee korkeasti koulutettujen työttömyyttä, ja millaisiin toimiin korkeasti koulutettujen puolesta ollaan ryhtymässä?

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Meillä on tällä hetkellä ennätysmäärä korkeasti koulutettuja työttömiä, joten työ- ja elinkeinohallinnolla on haaste vastata tähän työttömyyteen. Kokemusta on ehkä aikaisemmin enemmän nimenomaan matalasti koulutettujen ihmisten työttömyydestä. Tämän takia tälläkin hetkellä on työ meneillään siitä, että kartoitamme sitä, miten hyvin itse asiassa palvelut tällä hetkellä vastaavat korkeasti koulutettujen tarpeisiin. Tämä kartoitustyö tulee valmiiksi tämän vuoden lopussa, sitä tehdään yhteistyössä muun muassa Akavan kanssa, joten voi olla, että sieltä tulee joitain lisäehdotuksia.

Meillä on tällä hetkellä erityisesti yliopistopaikkakunnilla neuvojia, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan akateemisesti koulutettujen ihmisten palvelemiseen. Myös aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, joka on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä, tuo omalta osaltaan paremmat mahdollisuudet korkeasti koulutetuille (Puhemies: Minuutti!) saada esimerkiksi työvoimakoulutusta. Pyrimme myös siihen, että työ- ja elinkeinohallinnossa ihmisiä palvelevien henkilöiden oma koulutustaso nousee, jolloin heidän valmiutensa palvella korkeasti koulutettuja paranevat.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämä kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty.