Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

 

Esko  Kiviranta  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys antaa yrityksille mahdollisuuden tehdä kaksinkertaiset poistot tuotannollisessa toiminnassa vuosina 2013—2015 käyttöön otettavien uusien rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintamenoista.

Vaisun talouskehityksen aikana kaikki kasvua lisäävät toimenpiteet ovat tervetulleita, tällaiset vaatimattomatkin, kuten tässä tapauksessa. Uskon, että tuplapoistot toimivat jossain määrin kannustimena investointien vauhdittamiseksi. Korotettujen poistojen salliminen merkitsee yrityksille veron lykkäämistä. Yrityksen kannalta kysymys on korkohyödystä, joka syntyy korotettujen poistojen verotusta lykkäävästä vaikutuksesta. Veronsaajien kannalta kysymys on veron myöhästymisestä.

Tällaisena aikana, kun yrittäjä tuskin uskaltaa panna nenänsä kadulle, kun pelkää jo menettävänsä rahansa, eikä uskalla katsoa ulos toimistostaan, olisi ehkä voinut vähän reilummin kohdella tässäkin asiassa yrittäjiä, antaa kaikkina kolmena vuonna kaksinkertaisen poiston mahdollisuus tai sitten kokonaan vapaat poistot.

Täytyy myös todeta se, että tämä kaksinkertaisen poiston mahdollisuus ei koske muuta kuin tuotannollista toimintaa, ei siis lainkaan palveluyrityksiä. Vuonna 2012 yksityiset palvelut kattoivat Suomen työllisyydestä 47 prosenttia ja olivat Suomen bruttokansantuotteesta 50 prosenttia, joten hallitus olisi ollut kyllä viisas, jos se olisi ulottanut tämän kaksinkertaisen poiston mahdollisuuden myöskin palveluyrityksiin.

Janne  Sankelo  /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on oikein hyvä, ja se antaa lisää innokkuutta investointeihin ja toivottavasti semmoista positiivista pöhinää. Mutta niin kuin tuossa edeltäjäkin puhui, niin jossain määrin tämä esitys pitää sisällään asioita, joita voisi kyllä täydentää. Nimittäin tässä lakiesityksessä puhutaan tehtaista ja työpajoista, ja pienen selvittelyn jälkeen tuli tieto, että esimerkiksi turkistarhojen osalta ei ole mahdollisuutta tämän esityksen puitteissa tehdä tätä kaksinkertaista poistoa, ja sen johdosta olenkin tehnyt lakialoitteen tästä asiasta.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Oli varsin ilahduttavaa kuulla hallituspuolueen edustajalta, että on tulossa lisäesityksiä. Samalla kun tuo turkistarhaus saatettaisiin näitten kaksinkertaisten poistojen mahdollisuuden piiriin, toivoisi tietysti myös, että palveluyritykset otettaisiin tämän kaksinkertaisen poistomahdollisuuden kohteeksi.

Keskustelu päättyi.

​​​​