Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

 

Timo V.  Korhonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Sinällään tässä lakiesityksessä nyt ei mitään isoja kokonaismuutoksia joukkoliikenteen tukeen olla esittämässä, kohtuullisen pieniä hallinnollisia muutoksia, mutta muutama näkökohta näihinkin liittyen. Joukkoliikennehän on erittäin suurissa muutoksissa. Totta kai kaikkein suurin kysymys on se, millä tavalla määrärahat riittävät harvenevalle Suomelle joukkoliikenteen toteuttamiseen ja millä keinoin kaiken kaikkiaan tätä joukkoliikennettä nyt pystytään sitten kattavasti maassa hoitamaan.

Kansalaiset ovat harvenevassa Suomessa erittäin huolissaan. Lakiesityksessä on todettu se, että maa on jaettu kymmeneen seudulliseen alueeseen reittiliikenteen lupien osalta, ja kyllä siitä on oltava huolissaan. Nyt näyttää siltä, että rahoitusta siirretään enenevässä määrin näille keskuskaupungeille maaseudun kustannuksella. Tätä taustaa vasten en ole oikein varma, onko tämä oikea tapa reittiliikenteen lupia nyt sitten hoitaa.

Myös liikennöitsijät ovat huolissaan. Heidän viestinsä kertovat hyvin voimakkaasti siitä, että joukkoliikenne sinällään ja joukkoliikenteen tuki näyttää sinällään menevän aika villiksi toiminnaksi, kun joukkoliikenneluvat käytännössä lakkaavat. Kentällä ei näytetä oikein vahvasti luotettavan ministeriön haaveeseen lippujärjestelmien uudistamisesta ja tämmöisen kunnallisen matkahuollon perustamisesta, eli liikennöitsijöitten, varsinkin pienten liikennöitsijöitten keskuudessa on erittäin suuri huoli siitä, onko tämä järjestelmä menossa oikeaan suuntaan.

Puhemies! Ihan lyhyesti vain lopuksi: tässä lakiesityksessä hallinnointia siirretään nyt yhteen ely-keskukseen. Valitettavasti tästä on myös hiukan luettavissa sitä puolta, että ollaanko nyt niin kuin tehtävä kerrallaan siirtämässä tehtäviä näiltä pieniltä yhden tai kahden toimintakokonaisuuden elyiltä näille suurille ely-keskuksille. Toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että tätä myötä myös ollaan sitten vähitellen ajamassa tilannetta siihen, että nämä 1—2 toimintakokonaisuuden ely-keskukset lakkautetaan.

Keskustelu päättyi.

​​​​