Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta

 

Satu  Haapanen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessähän on koe-eläimiä koskeva laki, ja koe-eläimiä vuodessakin Suomessa käytetään 300 000. Tämä lakiesitys tulee nyt aika kiireellisellä aikataululla, tätä odoteltiin jo loppukesästä. Direktiivin pitäisi astua voimaan jo 1.1.2013, eli on kohtuutonta vaatia eduskunnalta käsittelyä tässä ajassa.

Kansalaiskeskustelua on käyty melkoisen vähän tästä merkittävästä asiasta. Mielestäni lakiesityksen lähtökohtana tulisi olla niin sanottu kolmen R:n periaate, elikkä kaikin tavoin meidän Suomen eläinsuojelussa, myös koe-eläinten suojelussa, pitäisi pyrkiä eläinkokeitten vähentämiseen, eläinten vähäiseen käyttöön ja mahdollisimman vähäisen tuskan tuottamiseen eläimille.

Erittäin tärkeää olisi se, että eduskunnalle tuotaisiin tiettäväksi, mitä olivat ne tiukemmat määräykset, mitä Suomessa oli voimassa vuonna 2010. Sillä vaikka tämä on komission direktiiviesitys, niin meillä on Suomessa mahdollisuus säilyttää nämä määräykset eläinten suojelua koskien, mitkä olivat voimassa vuonna 2010. Lakiesityksestä nämä eivät nyt selviä.

Sitten olisi tärkeää myös eduskunnalle esittää, mitkä ovat direktiivin sallimat joustot tähän lakiin ja miten ne ovat sitten Suomen hyödynnettävissä. Suomen tulisi esimerkiksi selvittää se, voidaanko kulkukoiria myydä koe-eläimiksi.

Tähän sisältyy erittäin monia ongelmallisia kohtia, ja toivonkin valiokunnilta erittäin perusteellista perehtymistä tähän lakiesitykseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​