Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Kyseessä oleva hallituksen esitys on kannatettava. Sillä ei tietenkään ratkaista kaikkia määräaikaisiin työsopimuksiin ja vuokratyöhön liittyviä ongelmia, mutta tämä korostaa tietojensaannin lisäämistä, ja tämä tietysti lisää sitten ensinnäkin tietenkin sitä tietoa työntekijöille mutta myöskin turvallisuutta siitä, että se tulevaisuus on paremmin nähtävillä. Lakiesitys myöskin lähtee siitä, että näillä tiedoilla pitää pystyä ja pitää velvoittaa työnantaja arvioimaan määräaikaisuuden perustetta ja sitä kautta parantaa myöskin vuokratyöntekijän asemaa.

Sitten tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Sitä ehdotetaan muutettavaksi niin, että tilaajan olisi pyynnöstä ilmoitettava henkilöstön edustajille myös tämän vuokratyön käytön syy. No, se on hyvä. Olisin itse toivonut kyllä, että tuo sanamuoto kuuluisi "tilaajan on toimitettava automaattisesti" tieto henkilöstön edustajalle tämän vuokratyön käytön syystä, mutta yhtä kaikki tämä on eteenpäinmenoa joka tapauksessa ja tämä parantaa niitten työpaikoilla toimivien edunvalvojien asemaa nykyisestä tasosta jonkun verran.

Kun tämä lakiesitys on valmisteltu kolmikantaisesti ja valmisteluun osallistuneet tahot ovat kaikki niin sanotusti liikuttavan yksimielisiä tämän sisällöstä, niin tämä minun mielestäni kuvaa hyvin sitä, että Suomessa tämä kolmikantainen lakien valmistelujärjestelmä ja sopimusten valmistelujärjestelmä on oiva väline, ja sitä ei missään nimessä pidä tulevaisuuden myrskyissä myöskään hukata.

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Keskustelu päättyi.

​​​​