Täysistunnon pöytäkirja 106/2002 vp

PTK 106/2002 vp

106. PERJANTAINA 27. SYYSKUUTA 2002 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Asia on aika muodollinen eikä kovin merkittävä ja täysin yksimielinen, mutta haluaisin tuoda tässä kohdassa esiin sen, miten tärkeätä on nimenomaan auditointi ympäristön suhteen, sen tarkkailu ja se, että kansalaisjärjestöt ja mahdollisimman laajasti myös julkinen sana ja yleinen kiinnostus on suunnattu ympäristöasioiden hallintaan. Näin ollen sinänsä tämä hallituksen esitys on tarpeellinen.

Keskustelu päättyy.